30 lat FRUG

Dokładnie 30 lat temu powołano i ustanowiono Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. W dniu 10 lutego 1991 roku akt notarialny podpisali: Lech Wałęsa – Prezydent RP, ks. bp Tadeusz Gocłowski – ordynariusz Diecezji Gdańskiej, ks. bp Marian Przykucki – ordynariusz Diecezji Chełmińskiej, Maciej Płażyński – Wojewoda Gdański, Zbigniew Grzonka – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie frug_30_lat-e1612960077916.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 006_fragment-aktu-notarialnego-1024x585.jpg
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 009_Ukonstytuowanie-791x1024.jpg

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz regionu Pomorza. Działając we współpracy z jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego, przez lata Fundacja zyskała doświadczenie w zakresie wdrażania i zarządzania projektami o charakterze edukacyjnym, przyrodniczym, badawczym, inwestycyjnym, a także przy organizacji wydarzeń takich jak: konferencje, kampanie społeczne, warsztaty, sympozja i targi. Cele statutowe realizujemy dzięki środkom pozyskanym z dotacji, darowizn i prowadzonej działalności gospodarczej. Od wielu lat z powodzeniem korzystamy z dostępnych funduszy krajowych, europejskich oraz środków norweskich.

Dziękujemy wszystkim, którzy są częścią naszego Fundacyjnego Zespołu: osobom i instytucjom współpracującym, darczyńcom, grantodawcom i partnerom. Te 30 lat, to wspaniały okres rozwoju, niezapomnianych spotkań i wieloletnich przyjaźni. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, projekty i propozycje współpracy. Mamy nadzieję, że kolejne lata będą czasem realizacji innowacyjnych i satysfakcjonujących przedsięwzięć.

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”

Peter Drucker

Jubileusz 25- lecia Fundacji Rozwoju UG