Projekty realizowane

Lp.Akronim projektuTytuł projektuOkres realizacjiŹródło finansowania
1Pikniki MEiN„„Klimat dla Nauki. Doświadcz, poznaj, zrozum - pikniki naukowe01.01.2021-31.10.2022MEiN
2BSZ_2022BŁĘKITNA SZKOŁA – warsztaty morskie w Helu roku 202215.02.2002-31.12.2022WFOŚiGW w Gdańsku
3RPO_BielawaRenaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa
01.04.2019-31.12.2022RPO WP 2014- 2020, WFOŚiGW w Gdańsku
4Matmaniacy_X_edycjaMatmaniacy – X edycja01.01.2022-31.12.2022Gmina Miasta Sopotu
5Pszczółki Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska01.12.2021-31.01.2023MF EOG
6Bałtyk bez barier„Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących - The Baltic Sea without barriers – increasing eduactional chances for children and youth through student engagement methods"01.06.2021-31.05.2023MF EOG, środki budżetu państwa, WFOŚiGW w Gdańsku