Projekty realizowane

Lp.Akronim projektuTytuł projektuOkres realizacjiŹródło finansowania
1SzekspirGdańskie ślady Szekspira: Chodowiecki & Limon27.04.2022-24.07.2022Miasto Gdańsk
2PBP_2021Przyjaciel bałtyckiej przyrody – poznaj, zrozum, chroń.21.05.2021-31.12.2021WFOŚiGW w Gdańsku
3Matmaniacy_X_edycjaMatmaniacy – X edycja01.01.2022 – 31.12.2022Gmina Miasta Sopotu
4ŻUŁAWKIEwangelicy i mennonici w Żuławkach - inwentaryzacja przestrzeni sakralnej oraz edukacja kulturowa01.08.2021-31.10.2021środki finansowe budżetu państwa (środki finansowe Narodowego Instytutu Dziedzictwa)
5SMYK_2021Ucz się smyku o Bałtyku – edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym poświęcona bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. 14.06.2021-31.12.2021WFOŚiGW w Gdańsku
6Bałtyk bez barier„Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących - The Baltic Sea without barriers – increasing eduactional chances for children and youth through student engagement methods"01.06.2021-31.05.2023MF EOG, środki budżetu państwa, WFOŚiGW w Gdańsku
7UPW_Hel_2021Utrwalenie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu w 2021 roku. 21.05.2021-31.11.2021WFOŚiGW w Gdańsku
8RPOBekaZrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla
Rezerwatu Przyrody Beka
01.03.2016-30.11.2020RPO WP 2014 -2020
WFOŚiGW w Gdańsku
OTOP
9RPO_BielawaRenaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa
01.04.2019-31.12.2022RPO WP 2014- 2020, WFOŚiGW w Gdańsku