Projekty realizowane

Lp.Akronim projektuTytuł projektuOkres realizacjiŹródło finansowania
1SzekspirGdańskie ślady Szekspira: Chodowiecki & Limon27.04.2022-24.07.2022Miasto Gdańsk
2PWHEL_2022Utrwalanie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu w 2022 roku01.04.2022-31.08.2022WFOŚiGW w Gdańsku
3PBP_2022Przyjaciele bałtyckiej przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania przyrodniczych walorów Pomorza w roku 2022r.01.06.2022-30.09.2022WFOŚiGW w Gdańsku
4BSZ_2022BŁĘKITNA SZKOŁA – warsztaty morskie w Helu roku 202215.02.2002-31.12.2022WFOŚiGW w Gdańsku
5RPO_BielawaRenaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa
01.04.2019-31.12.2022RPO WP 2014- 2020, WFOŚiGW w Gdańsku
6Matmaniacy_X_edycjaMatmaniacy – X edycja01.01.2022-31.12.2022Gmina Miasta Sopotu
7Pszczółki Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska01.12.2021-31.01.2023MF EOG
8Bałtyk bez barier„Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących - The Baltic Sea without barriers – increasing eduactional chances for children and youth through student engagement methods"01.06.2021-31.05.2023MF EOG, środki budżetu państwa, WFOŚiGW w Gdańsku