Projekty realizowane

Lp.Akronim projektuTytuł projektuOkres realizacjiŹródło finansowania
1Bałtyk bez barier„Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących - The Baltic Sea without barriers – increasing eduactional chances for children and youth through student engagement methods"01.06.2021-31.05.2023MF EOG, środki budżetu państwa
2RPO_BielawaRenaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa
01.04.2019-31.12.2022RPO WP 2014- 2020, WFOŚiGW w Gdańsku
3Arch_ŁebaŁeba – średniowieczne miasto pod wydmami. Badania archeologiczne kościoła św. Mikołaja 01.01.2020-31.12.2021FPK MKiDN
4MATMANIACY IX edycjaMATMANIACY IX edycja01.01.2021-31.12.2021Gmina Miasta Sopotu
5ŻUŁAWKIEwangelicy i mennonici w Żuławkach - inwentaryzacja przestrzeni sakralnej oraz edukacja kulturowa01.08.2021-31.10.2021Narodowy Instytut Dziedzictwa
6RPOBekaZrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla
Rezerwatu Przyrody Beka
01.03.2016-30.11.2020RPO WP 2014 -2020
WFOŚiGW w Gdańsku
OTOP