Projekty realizowane

Lp.Akronim projektuTytuł projektuOkres realizacjiŹródło finansowania
1Matmaniacy XI edycjaMatmaniacy XI edycja01.01.2023-31.12.2023.Gmina Miasta Sopotu
2RPO_BielawaRenaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa
01.04.2019-31.12.2023.RPO WP 2014- 2020, WFOŚiGW w Gdańsku
3Pszczółki Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska01.12.2021-31.01.2023.MF EOG
4Błękitna Szkoła 2023„BŁĘKITNA SZKOŁA – warsztaty morskie w Helu w roku 2023"15.02.2023-31.12.2023.WFOŚiGW w Gdańsku
5Bałtyk bez barier„Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących - The Baltic Sea without barriers – increasing eduactional chances for children and youth through student engagement methods"01.06.2021-31.05.2023.MF EOG, środki budżetu państwa, WFOŚiGW w Gdańsku