Białogóra

28 października 2017 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku współorganizowała warsztaty i wizytę w rezerwacie Białogóra.

 

                          PLAKAT

Academic speaking

Academic speaking

warsztaty doskonalenia umiejętności mówienia w kontekście akademickim dla pracowników UG

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju UG zapraszają na warsztaty doskonalenia umiejętności mówienia w formalnych sytuacjach akademickich w języku angielskim dla pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

 CELE KURSU

– podniesienie poziomu umiejętności poprawnego wypowiadania się w języku angielskim z uwzględnieniem specyfiki kontekstu akademickiego,

– doskonalenie płynności mówienia i precyzji formułowania myśli,

– zapoznanie z dynamiką anglojęzycznego dyskursu akademickiego oraz technikami prezentacji akademickich.

ORGANIZACJA KURSU

Typ kursu: semestralny, obejmujący 52 godziny

Czas trwania kursu: październik 2017 – luty 2018

Terminy spotkań: czwartki w godzinach 15.30 do 18.45 (dwa bloki zajęć po 1,5 godziny)

Miejsce spotkań: Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, sala nr 411

PROGRAM KURSU

Link do programu kursu- wkrótce

PROWADZĄCY

Kurs poprowadzą pracownicy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, którzy specjalizują się w nauczaniu języka mówionego i  akademickiego, w nauczaniu fonetyki języka angielskiego, a także specjaliści z różnych wydziałów i instytutów Uniwersytetu Gdańskiego, posiadający duże doświadczenie w wygłaszaniu referatów i przygotowywaniu naukowych materiałów wizualnych w języku angielskim w ramach swojej dziedziny.

REKRUTACJA

Warunki przyjęcia: Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Limit miejsc: 20 osób

Zapisy: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG tel. +58 523 30 50  e-mail: anna.nadrowska@ug.edu.pl Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy proszę zeskanować i przesłać na powyższy adres mailowy:

Link do formularza zgłoszeniowego

 OPŁATY

Opłata za kurs wynosi: 1.100 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim na umowę o pracę,  kurs zostanie w 50% dofinansowany ze środków Rektora UG.

Płatność na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Nr konta: 69 10901098 0000 0000 09015841 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk
z dopiskiem: Academic speaking

Academic writing

Academic writing

kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich

dla pracowników UG

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Fundacją Rozwoju UG zapraszają na kurs doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich w języku angielskim dla pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.

 CELE KURSU

  • wykształcenie umiejętności w zakresie pisania tekstów naukowych w języku angielskim, zgodnie z najlepszymi standardami anglojęzycznymi;
  • wzmocnienie praktyki formułowania wywodu akademickiego, zgodnie z konwencjami anglosaskimi, na różnych poziomach tekstowych (zdanie-akapit-tekst);
  • przedstawienie „know how” podnoszącego kompetencje samodzielnej pracy nad tekstami naukowymi w języku angielskim (korpusy – AWL, słowniki, bazy danych, wytyczne bibliograficzne);
  • omówienie stylistyki abstraktu, definicji, propozycji wydawniczych i prowadzenia korespondencji z wydawcą w języku angielskim (case studies);
  • omówienie procesu wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem recenzji;
  • omówienie kwestii związanych z tłumaczeniem testów naukowych na język angielski.

ORGANIZACJA KURSU

Typ kursu: semestralny, obejmujący 44 godziny (w tym 12 godz. wykładów i 32 godz. ćwiczeń)

Czas trwania kursu: październik 2017 – luty 2018

Terminy spotkań: wtorki w godzinach 15.30 do 18.45 (dwa bloki zajęć po 1,5 godziny)

Miejsce spotkań: Rektorat UG, ul. Bażyńskiego 8, sala nr 411

PROGRAM KURSU

Link do programu kursu

PROWADZĄCY

Kurs poprowadzą pracownicy z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG, którzy specjalizują się w nauczaniu języka pisanego akademickiego, publikują w czołowych czasopismach w swoich dyscyplinach, działają w redakcjach czasopism oraz są redaktorami tomów monograficznych w języku angielskim, a także wybitni specjaliści z różnych wydziałów UG posiadających bogate doświadczenie w publikowaniu, redagowaniu oraz recenzowaniu tekstów  w języku angielskim w swojej dziedzinie naukowej.

REKRUTACJA

Warunki przyjęcia: Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Limit miejsc: 20 osób

Zapisy: Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG tel. +58 523 30 50  e-mail: anna.nadrowska@ug.edu.pl Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy proszę zeskanować i przesłać na powyższy adres mailowy:

Link do formularza zgłoszeniowego

 OPŁATY

Opłata za kurs wynosi: 1.100 zł. W przypadku pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim na umowę o pracę,  kurs zostanie w 50% dofinansowany ze środków Rektora UG.

Płatność na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Nr konta: 69 10901098 0000 0000 09015841 Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk
z dopiskiem: Academic writing

Dzień Ryby w Helu 2017

Dziękujemy za uczestnictwo w kolejnej edycji Dnia Ryby w Helu.

Podczas tegorocznego Dnia Ryby w Helu staraliśmy się przybliżyć wiedzę na temat  okonia, szczupaka oraz certy. Pragniemy zwrócić w ten sposób uwagę odbiorców na różnorodność zagrożeń, z którymi mierzą się rodzime gatunki ichtiofauny oraz zjednoczyć instytucje oraz obywateli wokół ochrony zasobów Morza Bałtyckiego.

0002

Okoń jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych ryb Polski, bowiem spotkać go można w krainie pstrąga jak i w zeutrofizowanych jeziorach typu linowo – szczupakowego. Występuje również w strefie przybrzeżnej Bałtyku, gdzie tworzy populację osiadłą oraz amfidromiczną. Dorasta do 50 cm  i może osiągać 2 kg. Niegdyś okoń z gospodarczego punktu widzenia był gatunkiem mało cennym, jednak ze względu na walory smakowe mięsa stał się rybą pożądaną przez konsumentów. Jest gatunkiem ważnym gospodarczo, licznym, jednak w dalszym ciągu wymagającym promocji. Na naszych stołach oraz w nadmorskich smażalniach i restauracjach coraz częściej pojawiają się gatunki ryb pochodzące z innych akwenów bądź z hodowli, a bałtyckie gatunki, nawet jeśli pojawiają się w karcie dań, stanowią jedynie niewielką ich część.

szczupak_zaproszenie_-1

Szczupak to ryba niegdyś pospolita zarówno w wodach słodkich jak i w pobliżu rzecznych ujść oraz w nadmorskich zalewach i zatokach. Może osiągać masę ponad 20 kg i dorastać do ok 130 cm. Dawniej była ważnym obiektem przybrzeżnych połowów rybackich i wędkarskich. Niestety, dekady temu, takie czynniki jak destrukcja podwodnych łąk, regulacja i zabudowa rzek przy jednoczesnej intensywnej presji rybackiej, doprowadziły do gwałtownego spadku morskich populacji szczupaków. Obecnie ochrony wymagają nie tylko same ryby, lecz przede wszystkim ich siedliska. Lata nieobecności na targach rybnych szczupaków łowionych w morzu, usunęły ten gatunek ze świadomości nadmorskich konsumentów. Istnieje zatem potrzeba odbudowania społecznej wiedzy o morskich populacjach szczupaków i uzyskania akceptacji dla działań mających na celu ich odtworzenie.

0001

Certa to gatunek odbywający najdłuższe wędrówki spośród ryb karpiowatych zamieszkujących wody naszego kraju. Dorasta do 40 cm i może osiągać masę powyżej 1 kg. Niegdyś była ona liczna w wodach Zatoki Gdańskiej, skąd rokrocznie wędrowała na tarło w górę Wisły. Niestety, wybudowana pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia zapora we Włocławku zamknęła jej drogę do miejsc rozrodu. Spowodowało to załamanie stada certy i wykształcenie się dwóch subpopulacji: starej, anadromicznej, która szukała alternatywnych miejsc do rozrodu, wpływając do innych dopływów Wisły oraz słodkowodnej, odbywającej migrację od zapory we Włocławku w górę rzeki. Dziś wędrownych cert pozostało niewiele, a ich populację wspomaga się poprzez zarybienia. Dzięki temu nielicznie poławia się jeszcze te smaczne ryby w dolnej Wiśle i Zatoce Gdańskiej. Należy zadbać o czystość, a szczególnie drożność i naturalny charakter Wisły, aby certy mogły zostać w pełni przywrócone naturze.

Zapraszamy 29 lipca 2017 na Dzień Ryby w Helu Podczas tegorocznego Dnia Ryby w Helu będziemy starali się przybliżyć wiedzę na temat  okonia, szczupaka oraz certy. Pragniemy zwrócić w ten sposób uwagę odbiorców na różnorodność zagrożeń, z którymi mierzą się rodzime gatunki ichtiofauny.

Konferencja podsumowująca projekt pt.: “Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Sali konferencyjnej Stacji  Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu, miała miejsce konferencja podsumowująca projekt pt.:  „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”. Projekt dofinansowany był ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009- 2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, realizowany był przez Fundację w okresie  wrzesień 2014 –  kwiecień 2017.

W konferencji brało udział ponad 100 osób:  przedstawicieli instytucji  finansujących , wspierających, współpracujących, podwykonawców, oraz samego zespołu realizującego projekt.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania licznych prezentacji dotyczących objętych ochroną w projekcie siedlisk i gatunków, metod działania i sposobów realizacji projektu, kolejnych jego etapów. Wszyscy podzielni na grupy wzięli także udział w 3 godzinnych warsztatach w terenie prowadzonych przez pracowników Stacji Morskiej

Przedstawiony i omówiony został zakres rzeczowy projektu, oraz osiągnięte efekty zadania. Konferencję zakończyła wspólna kolacja.

http://www.hel.univ.gda.pl/aktu/lastminut/norfok_konferencja.html

3 4 13 12 11 10 9 8 7 6 5 15 16 17 18 19 20 21 22 25 24 23 1 2 3  7

Targi Akademia 2017

Targi Akademia 2017
20-21 marca 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się kolejna edycja największych targów edukacyjnych na Pomorzu – Targów Akademia, organizowanych przez UG, realizowanych przez FRUG. Nasze targi odwiedziło około 12 tysięcy młodych ludzi, którzy mogli się zapoznać z ofertą edukacyjną ponad 40 uczelni oraz wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, jak również skorzystać z oferty Dni Otwartych UG, oraz wykładów OKE.

http://targiakademia.pl/

 

 

 

17362584_1386953031374757_5038448503390109975_n 17362547_1124659117660718_991730671766429672_n 17353361_1123676817758948_1520108371360450064_n 17361643_1123762887750341_873164875295284133_n 17353334_1123763111083652_9158778815903656863_n

17309489_1124658944327402_5597837936590723230_n