Centrum Języków Obcych

Szczegóły na temat proponowanych kursów znajdują się na stronie:

https://cjo.ug.edu.pl › kursy_jezykowe

JĘZYKI KLUCZEM DO SUKCESU

Film promocyjny, informujący o działalności CJO UG

Centrum Języków Obcych UG we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na kursy językowe prowadzone przez doświadczonych lektorów akademickich. Oferujemy naukę języków: angielskiego, niemieckiego, szwedzkiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, norweskiego, rosyjskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Przeprowadzamy także egzaminy certyfikatowe.

Informacje pod adresem cjo.kursy@ug.edu.pl
Telefon 58 523 12 02 lub 721 957 266

OFERTA SPECJALNA:

 1. Kurs prowadzony w siedzibie firmy, z dojazdem do Klienta.
 2. Lekcje indywidualne.

Spotkania w siedzibie firmy dostosowane są do indywidualnych potrzeb Klienta.

JĘZYK ANGIELSKI OGÓLNY (poziomy A1-C2)

Kursy przeznaczone są dla osób pragnących rozpocząć naukę języka obcego lub chcących podnosić poziom swoich umiejętności językowych. Szczególny nacisk kładziony jest na komunikację w języku obcym przy zrównoważonym doskonaleniu kompetencji słuchania, czytania, mówienia i pisania. W programie kursu, obok elementów języka przydatnego w środowisku pracy, przewidziane są również tematy z zakresu kultury danego obszaru językowego.

JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY (poziomy B1-C2)

 1. Prawniczy – dla praktykujących i przyszłych prawników
 • Anglo-Saxon v. Polish bodies of law,
 • Constitutional law,
 • Public International law,
 • EU law,
 • Civil law,
 • Property law,
 • Criminal law,
 • etc.
 1. Akademicki – dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych uczelni wyższych planujących wyjazdy zagraniczne związane z działalnością naukową

Program kursu dostosowany jest do potrzeb osób, które w międzynarodowym środowisku akademickim zamierzają aktywnie uczestniczyć w wykładach, konferencjach, badaniach naukowych etc. Szczególny nacisk kładziony jest na rozszerzanie słownictwa i frazeologii typowej dla języka akademickiego w zakresie komunikacji, wygłaszania prezentacji, pisania prac naukowych etc. przy zrównoważonym doskonaleniu ogólnych kompetencji językowych: słuchania, czytania, mówienia i pisania. Kurs akademickiego języka angielskiego polecany jest dla osób będących na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym znajomości języka. Dla osób o niższym poziomie znajomości angielskiego rekomendujemy kurs języka ogólnego, który przegotuje słuchaczy do programu nauki języka akademickiego.

 1. Biznesowy – dla przedstawicieli  biznesu

Angielski biznesowy przeznaczony jest dla przedstawicieli  biznesu, pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, kadry zarządzającej, etc. pragnących dostosować swoje kompetencje językowe do nowoczesnego i wymagającego środowiska pracy. Obszary tematyczne ujęte w kursach to przede wszystkim: komunikacja i obsługa klienta, budowanie marki, spotkania biznesowe, marketing, handel międzynarodowy, PR, nowoczesne technologie w biznesie etc. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwijanie tzw. kompetencji miękkich: table talk, networking, negocjacje, wygłaszanie prezentacji i autoprezentacje. Kursy dają możliwość czynnego opanowania języka angielskiego w biznesie oraz przygotowują uczestników do egzaminów poświadczających znajomość języka na danym poziomie.

 1. Inne dziedziny:
 • finanse,
 • dyplomacja,
 • nauki społeczne,
 • nauki przyrodnicze,
 • nauki ścisłe,
 • IT,
 • etc.

JĘZYK NIEMIECKI OGÓLNY (poziomy A1-C2)

Kursy przeznaczone są dla osób pragnących rozpocząć naukę języka obcego lub chcących podnosić poziom swoich umiejętności językowych. Szczególny nacisk kładziony jest na komunikację w języku obcym przy zrównoważonym doskonaleniu kompetencji słuchania, czytania, mówienia i pisania. W programie kursu, obok elementów języka przydatnego w środowisku pracy, przewidziane są również tematy z zakresu kultury danego obszaru językowego.

JĘZYK NIEMIECKI SPECJALISTYCZNY (poziomy B1-C2)

Nasza oferta w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego z elementami biznesu, finansów, prawa i administracji jest dostosowana do oczekiwań przedsiębiorców i wymogów współczesnego rynku pracy i szkolnictwa. Umiejętność komunikacji, obsługi klienta, uczestnictwa w spotkaniach i negocjacjach biznesowych to przykłady niektórych tematów ujętych w kursie.

INNE JĘZYKI  – zakres ogólny (poziomy A1-C2)

Nasza oferta skierowana jest do osób, które pragną rozpocząć naukę poniższych języków od podstaw lub podnieść swoje kompetencje w danym języku na wyższy poziom. Proponujemy naukę języka ogólnego lub dopasowaną do indywidualnych potrzeb uczestników kursu. Kursy skierowane są do osób, które planują podjąć pracę lub studia w kraju, gdzie znajomość poniższych języków jest niezbędna. Oferta obejmuje następujące języki:

 • hiszpański,
 • francuski,
 • włoski,
 • szwedzki,
 • norweski,
 • rosyjski.

ORGANIZACJA KURSÓW:

Typ kursu: semestralny/semestry nie muszą pokrywać się z semestrami akademickimi.

Rekomendujemy naukę na co najmniej dwóch semestrach.

Długość kursu i harmonogram spotkań:

 • 15 tygodni, zajęcia 1x tyg. po 90 min, łącznie 30 godz. lekcyjnych

Terminy spotkań:

pon, wt, śr, czw. w godzinach 17:00- 18:30 lub 18:30 – 20:00

Możliwe są inne terminy/ godziny spotkań po ustaleniu z lektorem.

Na pierwszych zajęciach przeprowadzany jest  test lub rozmowa online w danym języku określająca poziom znajomości języka (nie dotyczy grup początkujących). Istnieje możliwość dołączenia do już istniejących grup.

Zachęcamy do sprawdzenia swojego poziomu znajomości języka angielskiego poprzez przystąpienie do testu TOEIC uznawanego na całym świecie. Certyfikaty znajomości języka angielskiego w środowisku pracy wydawane przez Educational Testing Service są  doskonałym uzupełnieniem każdego CV i na pewno pomagają w znalezieniu dobrej pracy. Testy TOEIC przeprowadzane są zgodnie z międzynarodowymi standardami opracowanymi przez Radę Europy.

Liczebność grup:
5-7 osób; 8-10 osób; 11-13 osób

Cennik dla wpłacających

Liczba uczestników Cena kursu obejmującego 30 godzin lekcyjnych
5 – 7 950 zł
8 – 10 720 zł
11 – 13 620 zł
Pracownicy i studenci Uniwersytetu Gdańskiego- zniżka 10%.
Cena kursu nie obejmuje kosztów zakupu podręcznika.

Płatność na konto z dopiskiem w tytule przelewu:

CJO – kurs języka… (należy podać wybrany język), semestr… (należy podać, którego semestru kursu dotyczy wpłata), imię i nazwisko… (należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu).

WAŻNE: Prośby o wystawienie faktury VAT za kurs prosimy kierować na adres w momencie zgłoszenia na kurs (przed dokonaniem wpłaty), w późniejszym terminie wystawienie faktury VAT będzie niemożliwe.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 1, 80 -952 Gdańsk

Santander Bank Polska S.A. I/O Gdańsk  PL 60 1090 1098 0000 0001 3508 2150