Konferencje zrealizowane

DataNazwa konferencjiAkronimJednostka organizująca UGMiejsceLiczba uczestników
21.05.2021„Current Trends in Quantum Information” QUANTUMKrajowe Centrum Informatyki Kwantowej UG online47
15.05.2020 „Recent Trends in Quantum Information Processing” QUANTUMKrajowe Centrum Informatyki Kwantowej UG online34
25- 27.09.2019„5th International Conference for Young Quantum Information Scientists”YQIS2019Wydział Ekonomiczny UGWydział Ekonomiczny UG100
24-25.09.2019„Molecular Biology and Immunology of Cancer – R&D perspectives: ScanBalt Forum 2019"SCAN BALTMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii UGWydział Nauk Społecznych UG100
18-22.09.2019"Global Law Deans Forum i Annual Meeting of the International Association of Law Schools"ŚFDPWydział Prawa i Administracji UGWydział Parawa i Administracji UG120
18-21.09.2019"Europan Research Network About Parents in Education 2019"ERNAPE 2019Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UGWydział Nauk Społecznych UG
Europejskie Centrum Solidarności
150
31.05.2019"III Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „Specustawy inwestycyjno-budowlane""III PFGWydział Prawa i Administracji UGWydział Prawa i Administracji UG50
12-18.04.2019"Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot"WCVIWydział Prawa i Administracji UGUniwersytet Wiedeński
25.01.2019„Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia” GUMedGdański Uniwersytet MedycznyWydział Zarzadzania UG60
16.01.2019„Rosyjsko-Polskie Seminarium Naukowe. Spółdzielczość XXI wieku”PS XXIWydział Prawa i Administracji UGWydział Prawa i Administracji UG50
24-25.05.2018III Konferencja Akademickich Biur Karier GdańskaKBKBiuro Karier UGGdańsk80
14-16.05.2018"Między dramatem kultury i natury. Stosunki kulturowe między Polską a krajami skandynawskimi"
MDKiNInstytut Skandynawistyki Wydziału Filologicznego UGWydział Filologiczny UG
19-21.09.2018„Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania”SOPIU 2018Wydział Zarządzania UG Instytut Organizacji i Zarządzania HOTEL MERCURY Gdańsk Stare Miasto90
25-29.09.2017XX Symposium of Baltic Mycologists and LichenologistsBML 2017Wydział Biologii UGNovotel Gdańsk Marina Hotel40
15-16.09.2017Polish iron Club 2017PICGdański Uniwersytet MedycznyWNS UG24
14.09.2017"W kierunku Gospodarki nisko emisyjnej - realizacje, plany, wizje" 7.Pomorskie Dni Energii w GdańskuWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuFilharmonia Bałtycka150
29-31.08.2017"The 5th International Symposium on New Issues in Teacher Education"ISNITE 2017Sekcja Współpracy Międzynarodowej UGWNS UG100
09-14.07.2017The 6th International Workshop
on Advanced Spectroscopy
and Optical Materials
IWASOM 2017Zakład Spektroskopii
Fazy Skondensowanej WMFiI UG
MFiI UG140
01-02.07.2017"IV Zjazd Oceanografów"Instytut Oceanografii WOiG UGWOiG UG120
07.04.2017"Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa"ZKPHKatedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego WPiA UGWPiA UG50
21-23.09.2016Sukces Organizacji - Przejawy
i Uwarunkowania
SOPIU 2016Wydział Zarządzania UGHotel Novotel
MARINA
200
13-15.09.2016Crime Fiction Here and There: Time and Space CS-Neofil2016Instytut Anglistyki i AmerykanistykiWPiA UG50
28.06-01.07.2016European Society for Comparative
Legal History
ESCLH 2016Wydział Prawa
i Administracji UG
WPiA UG
Dwór Artusa
Eksperyment
120
02-04.06.2016Zjazd Katedr Procedury Karnej ZKPK 2016 Katedra Prawa Karnego
Procesowego
i Kryminalistyki UG
Hotel Haffner
Sopot
150
25-26.04.2016Jubileusz Skandynawistyki
Gdańskiej
JSG 2016Wydział Filologii UGWydział Filologii UG20
24-26.04.2016Kongres Europejskiego Stowarzyszenia
Chemicznaj Sieci Tematycznej -
ECTN (European Chemistry Thematic Network)
ECTN 2016Wydział Chemii UGWydział Chemii UG100
27-30.09.2015Zjazd Katedr Prawa Gospodarczego
Publicznego - Prawne instrumenty
oddziaływania na gospodarkę
ZKPGP 2015Zakład Prawa
Gospodarczego Publicznego
Hotel Novotel
Gdańsk Marina
110
14-16.09.2015XXIV Konferencja Sekcji Klasyfikacji
i Analizy Danych Polskiego
Towarzystwa Statystycznego
SKAD 2015Katedra StatystykiHotel Novotel
Gdańsk Marina
75
24-29.08.20157th New England Biolabs Meeting
on DNA Restriction and Modification
RES-MOD 2015Wydział BiologiiWNS UG120
19-24.07.2015The 5th International Workshop
on Advanced Spectroscopy
and Optical Materials
IWASOM 2015Zakład Spektroskopii
Fazy Skondensowanej
MFiI UG150
08-10.07.20156th International Weigl Conference
on Microbiology
WEIGL 2015Wydział BiologiiWNS UG265
29.06-03.07.201514th International Conference
on Squeezed States
and Uncertainty Relations
ICSSUR 2015Instytut Fizyki
Teoretycznej
i Astrofizyki
Wydział
Ekonomiczny
130
24-26.06.2015Frontiers in Cancer Prevention:
Fulfilled Promises, Translational
Challenges and Future Directions
CANCERPREVWydział BiologiiWNS UG90
15-17.05.2015X Ogólnopolska Konferencja
Psychologii Zdrowia
PSYCHOLOGIA 2015Instytut Psychologii
WNS UG100
17.04.2015Działalność deweloperska
w praktyce obrotu gospodarczego
DEW 2015/ ZKPHKatedra Prawa
Handlowego i Międzynarodowego
WPiA UG100
01-02.12.2014Konferencja Międzynarodowa „Dni
Arktyczne – Grenlandia i Sapmi
w literaturze, malarstwie i filmie”
ARKTYKAKatedra
Skandynawistyki
WF UG100
26-28.09.2013IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa
Handlowego „Wpływ europeizacji
prawa na instytucje prawa handlowego”
ZKPH 2013Katedra Prawa
Handlowego i Międzynarodowego
Prawa Prywatnego
Hotel Mera
w Sopocie
164
18-20.09.2013„Finanse wobec problemów
gospodarki światowej”
Katedra Finansów
Przedsiębiorstw
oraz Katedra Bankowości Wydziału
Zarządzania
300
12-14.09.2013„The Power of Word. Poetry:
Word Made Flesh: Flesh Made Word”
Katedra Kultur
i Literatur
Anglojęzycznych
Instytutu Anglistyki
i Amerykanistyki
Wydziału Filologicznego
70
12-14.09.2013„Sukces organizacji
– przejawy i uwarunkowania”
IWASOM 2013Instytut Organizacji
i Zarządzania
Hotel Mistral
w Gniewinie
96
14-19.07.2013„The 4th International Workshop
on Advanced Spectroscopy
and Optical Materials”
Zakład Spektroskopii
Fazy Skondensowanej
MFiI UG129
13-16.07.2013„FEBS Education Workshop on Teaching
Molecular Evolution and XIX
Biotechnology Summer School”
Międzyuczelniane
Wydział Biotechnologii UG
i GUMed
MWB UG
GUMed
49
29-30.06.2013„III Zjazd Oceanografów”Wydział Oceanografii
i Geografii
WOiG UG
SM IO UG
200
16-17.05.2013„Badania biomedyczne – aspekty prawne,
etyczne i społeczne”
Wydział Prawa
i Administracji
WPiA100
27-28.06.2013„Człowiek Natura Środowisko II”Koło Naukowe
Ochrony Środowiska
WCh UG70