Konferencje zrealizowane

DataNazwa konferencjiAkronimJednostka organizująca UGMiejsceLiczba uczestników
10-15.07.2022The 7th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical MaterialsIWASOM 2022Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Doświadczalnej UGWydział Nauk Społecznych UG136
08.10.2021IV Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i BudownictwaIVPFGWPiA UG WPiA UG50
-Rozwój naukowy wykładowców i doktorantów Instytutu Skandynawistyki UGIS_2020Instytut Skandynawistyki UG--
21.05.2021„Current Trends in Quantum Information” QUANTUMKrajowe Centrum Informatyki Kwantowej UG online47
15.05.2020 „Recent Trends in Quantum Information Processing” QUANTUMKrajowe Centrum Informatyki Kwantowej UG online34
25- 27.09.2019„5th International Conference for Young Quantum Information Scientists”YQIS2019Wydział Ekonomiczny UGWydział Ekonomiczny UG100
24-25.09.2019„Molecular Biology and Immunology of Cancer – R&D perspectives: ScanBalt Forum 2019"SCAN BALTMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii UGWydział Nauk Społecznych UG100
18-22.09.2019"Global Law Deans Forum i Annual Meeting of the International Association of Law Schools"ŚFDPWydział Prawa i Administracji UGWydział Parawa i Administracji UG120
18-21.09.2019"Europan Research Network About Parents in Education 2019"ERNAPE 2019Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UGWydział Nauk Społecznych UG
Europejskie Centrum Solidarności
150
31.05.2019"III Prawnicze Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „Specustawy inwestycyjno-budowlane""III PFGWydział Prawa i Administracji UGWydział Prawa i Administracji UG50
12-18.04.2019"Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot"WCVIWydział Prawa i Administracji UGUniwersytet Wiedeński
25.01.2019„Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia” GUMedGdański Uniwersytet MedycznyWydział Zarzadzania UG60
16.01.2019„Rosyjsko-Polskie Seminarium Naukowe. Spółdzielczość XXI wieku”PS XXIWydział Prawa i Administracji UGWydział Prawa i Administracji UG50
24-25.05.2018III Konferencja Akademickich Biur Karier GdańskaKBKBiuro Karier UGGdańsk80
14-16.05.2018"Między dramatem kultury i natury. Stosunki kulturowe między Polską a krajami skandynawskimi"
MDKiNInstytut Skandynawistyki Wydziału Filologicznego UGWydział Filologiczny UG
19-21.09.2018„Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania”SOPIU 2018Wydział Zarządzania UG Instytut Organizacji i Zarządzania HOTEL MERCURY Gdańsk Stare Miasto90
25-29.09.2017XX Symposium of Baltic Mycologists and LichenologistsBML 2017Wydział Biologii UGNovotel Gdańsk Marina Hotel40
15-16.09.2017Polish iron Club 2017PICGdański Uniwersytet MedycznyWNS UG24
14.09.2017"W kierunku Gospodarki nisko emisyjnej - realizacje, plany, wizje" 7.Pomorskie Dni Energii w GdańskuWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuFilharmonia Bałtycka150
29-31.08.2017"The 5th International Symposium on New Issues in Teacher Education"ISNITE 2017Sekcja Współpracy Międzynarodowej UGWNS UG100
09-14.07.2017The 6th International Workshop
on Advanced Spectroscopy
and Optical Materials
IWASOM 2017Zakład Spektroskopii
Fazy Skondensowanej WMFiI UG
MFiI UG140
01-02.07.2017"IV Zjazd Oceanografów"Instytut Oceanografii WOiG UGWOiG UG120
07.04.2017"Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa"ZKPHKatedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego WPiA UGWPiA UG50
21-23.09.2016Sukces Organizacji - Przejawy
i Uwarunkowania
SOPIU 2016Wydział Zarządzania UGHotel Novotel
MARINA
200
13-15.09.2016Crime Fiction Here and There: Time and Space CS-Neofil2016Instytut Anglistyki i AmerykanistykiWPiA UG50
28.06-01.07.2016European Society for Comparative
Legal History
ESCLH 2016Wydział Prawa
i Administracji UG
WPiA UG
Dwór Artusa
Eksperyment
120
02-04.06.2016Zjazd Katedr Procedury Karnej ZKPK 2016 Katedra Prawa Karnego
Procesowego
i Kryminalistyki UG
Hotel Haffner
Sopot
150
25-26.04.2016Jubileusz Skandynawistyki
Gdańskiej
JSG 2016Wydział Filologii UGWydział Filologii UG20
24-26.04.2016Kongres Europejskiego Stowarzyszenia
Chemicznaj Sieci Tematycznej -
ECTN (European Chemistry Thematic Network)
ECTN 2016Wydział Chemii UGWydział Chemii UG100
27-30.09.2015Zjazd Katedr Prawa Gospodarczego
Publicznego - Prawne instrumenty
oddziaływania na gospodarkę
ZKPGP 2015Zakład Prawa
Gospodarczego Publicznego
Hotel Novotel
Gdańsk Marina
110
14-16.09.2015XXIV Konferencja Sekcji Klasyfikacji
i Analizy Danych Polskiego
Towarzystwa Statystycznego
SKAD 2015Katedra StatystykiHotel Novotel
Gdańsk Marina
75
24-29.08.20157th New England Biolabs Meeting
on DNA Restriction and Modification
RES-MOD 2015Wydział BiologiiWNS UG120
19-24.07.2015The 5th International Workshop
on Advanced Spectroscopy
and Optical Materials
IWASOM 2015Zakład Spektroskopii
Fazy Skondensowanej
MFiI UG150
08-10.07.20156th International Weigl Conference
on Microbiology
WEIGL 2015Wydział BiologiiWNS UG265
29.06-03.07.201514th International Conference
on Squeezed States
and Uncertainty Relations
ICSSUR 2015Instytut Fizyki
Teoretycznej
i Astrofizyki
Wydział
Ekonomiczny
130
24-26.06.2015Frontiers in Cancer Prevention:
Fulfilled Promises, Translational
Challenges and Future Directions
CANCERPREVWydział BiologiiWNS UG90
15-17.05.2015X Ogólnopolska Konferencja
Psychologii Zdrowia
PSYCHOLOGIA 2015Instytut Psychologii
WNS UG100
17.04.2015Działalność deweloperska
w praktyce obrotu gospodarczego
DEW 2015/ ZKPHKatedra Prawa
Handlowego i Międzynarodowego
WPiA UG100
01-02.12.2014Konferencja Międzynarodowa „Dni
Arktyczne – Grenlandia i Sapmi
w literaturze, malarstwie i filmie”
ARKTYKAKatedra
Skandynawistyki
WF UG100
26-28.09.2013IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa
Handlowego „Wpływ europeizacji
prawa na instytucje prawa handlowego”
ZKPH 2013Katedra Prawa
Handlowego i Międzynarodowego
Prawa Prywatnego
Hotel Mera
w Sopocie
164
18-20.09.2013„Finanse wobec problemów
gospodarki światowej”
Katedra Finansów
Przedsiębiorstw
oraz Katedra Bankowości Wydziału
Zarządzania
300
12-14.09.2013„The Power of Word. Poetry:
Word Made Flesh: Flesh Made Word”
Katedra Kultur
i Literatur
Anglojęzycznych
Instytutu Anglistyki
i Amerykanistyki
Wydziału Filologicznego
70
12-14.09.2013„Sukces organizacji
– przejawy i uwarunkowania”
IWASOM 2013Instytut Organizacji
i Zarządzania
Hotel Mistral
w Gniewinie
96
14-19.07.2013„The 4th International Workshop
on Advanced Spectroscopy
and Optical Materials”
Zakład Spektroskopii
Fazy Skondensowanej
MFiI UG129
13-16.07.2013„FEBS Education Workshop on Teaching
Molecular Evolution and XIX
Biotechnology Summer School”
Międzyuczelniane
Wydział Biotechnologii UG
i GUMed
MWB UG
GUMed
49
29-30.06.2013„III Zjazd Oceanografów”Wydział Oceanografii
i Geografii
WOiG UG
SM IO UG
200
16-17.05.2013„Badania biomedyczne – aspekty prawne,
etyczne i społeczne”
Wydział Prawa
i Administracji
WPiA100
27-28.06.2013„Człowiek Natura Środowisko II”Koło Naukowe
Ochrony Środowiska
WCh UG70