• Zakończenie projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska”

    Zakończyliśmy projekt „Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska” programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt realizowany był w partnerstwie, w skład którego weszły dwie organizacje pozarządowe: Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” – lider projektu, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz jednostka samorządu terytorialnego Gmina Pszczółki (woj. pomorskie). Mamy przyjemność przekazać Państwu opracowany przez Partnerów projektu dokument pt.: „Model współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami”. Model ten został umiejscowiony w obszarze tematycznym „Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym”. Więcej informacji po kliknięciu w obrazek.
Licznik odwiedzin: 587829