Błękitna szkoła

Fundacja wraz ze Stacją Morską IO UG organizują Błękitną Szkołę już od 2000 roku. Zajęcia odbywają się przez cały rok w Helu, na terenie fokarium i na obszarze całego Cypla Helskiego, w zależności od wybranych tematów lekcji. Warsztaty są dostępne dla wszystkich zainteresowanych przyrodą i ekologią Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest przekazanie rzetelnej wiedzy o morzach i oceanach ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego oraz ukształtowanie pro przyrodniczych postaw wśród dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Więcej na stronie: http://www.hel.ug.edu.pl/edu/szkola/edu.html