Konferencja podsumowująca projekt „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap. 1. Podstawy, modelowe rozwiązania” 16.12.2016 Gdańsk

W dniu 16 grudnia 2016r. w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Fundację od kwietnia 2014 roku projekt  pn. „Program kompleksowej ochrony jezior lobeliowych
w Polsce. Etap. 1. Podstawy, modelowe rozwiązania”

W ramach konferencji przedstawiony i omówiony został zakres zrealizowanego przedsięwzięcia, podsumowano wszystkie etapy, przedstawiono wnioski i rekomendacje.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele naukowców, specjalistów oraz urzędników, w tym Uniwersytetu Gdańskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, nadleśnictw oraz urzędów gmin.

Członkowie zespołu omówili szczegółowo każde z działań projektowych. O efektach zadania dotyczącego uzupełnienia i uaktualnienia stanu wiedzy o zasobach i stanie siedliska w kraju opowiedziała dr Katarzyna Bociąg, pełniąca funkcję koordynatora merytorycznego. Przedstawiła wyniki badań botanicznych, natomiast o hydrologii zbadanych jezior lobeliowych opowiedział prof. Dariusz Borowiak z Katedry Limnologii Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. O ciekawych wynikach badań ichtiologicznych opowiedział z kolei dr Andrzej Kapusta z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Następnie dr Krzysztof Gos, pełniący w projekcie funkcję specjalisty przyrodnika przybliżył zebranym zakres działania 2, tj. zrealizowanych konkretnych działań z zakresu ochrony czynnej w czterech obszarach Natura 2000 naszego województwa:

 • Pełcznica PLH220022;
 • Jezioro Krasne PLH220035;
 • Jeziora Lobeliowe koło Soszycy PLH220039;
 • Jezioro Piasek PLH220013.

Następnie omówiono zakres zrealizowanych zadań o charakterze spotkań branżowych z tematyki gospodarki przestrzennej, gospodarki leśnej i gospodarki rybackiej  oraz przedstawiono wynikające z nich wnioski i rekomendacje. Podsumowanie przedstawili kolejno: Paweł Szymański z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, dr Maciej Nyka z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego oraz ponownie dr Andrzej Kapusta.

Jako ostatnia o zadaniu nr 4 opowiedziała Anna Rudowska, która pełniła w projekcie funkcję edukatora. Podsumowała zaangażowanie uczniów z lokalnych szkół poprzez konkurs artystyczny oraz festyny rodzinne. Zwróciła uwagę na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką ochrony jezior lobeliowych w ich okolicach.

Pani Katarzyna Stryjek moderująca całe wydarzenie w kilku zdaniach podsumowała konferencję oraz projekt wyrażając nadzieję, że w najbliższym czasie nastąpi etap 2.

Uprzejmie dziękujemy wszystkim za przybycie i udane obrady, a członkom zespołu i wszystkim osobom zainteresowanym za zaangażowanie w kilkuletnie działania. My również mamy nadzieję, że tego typu działania będą realizowane przez Fundację w dalszym ciągu i równie efektywnie.

prezentacja 1 Kamila Szmidt

prezentacja 2 Katarzyna Bociąg

prezentacja 3 Andrzej Kapusta

prezentacja 4 Krzysztof Gos

prezentacja 5 Tomasz Hoppe i Kamila Szmidt

prezentacja 6 Paweł Szymański

prezentacja 7 Maciej Nyka

prezentacja 8 Andrzej Kapusta

prezentacja 9 Anna Rudowska

dsc03515 dsc03525

dsc03595 dsc03590 dsc03579 dsc03552 dsc03541 dsc03539 dsc03521 dsc03519 dsc03490 dsc03491 dsc03507 dsc03508 dsc03510 dsc03513

 

 

Nasz udział w Międzynarodowej konferencji Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

W dniach 22-23.11.2016 w Juracie odbyła się międzynarodowa konferencja szkoleniowa dotycząca wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony obszarów morskich organizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współfinansowana ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,907,na-ratunek-zagrozonym-plazom-i-klifom-nfosigw-zorganizowal-debate-ekspertow-z-europy.html

Z ramienia Fundacji Rozwoju UG brali w niej udział Pan Profesor Jacek Herbich, pełniący w projekcie funkcję specjalisty ds. botanicznych i Kamila Szmidt – kierownik działu projektów FRUG . Zaprezentowali projekt pn. „ Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego” realizowany przez Fundację w latach 2012- 2015.

https://frug.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/RewWydCyp2015.pdf

32-a-cypel-lotn-2013-dsc_4334

Jubileusz 25-lecia Fundacji

Uroczystości jubileuszowe, z okazji 25-lecia działalności Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, odbyły się w dniu 24 października 2016 r. w Sali Senackiej Biblioteki Głównej na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. W uroczystości wzięło udział ponad 100 gości – przedstawicieli władz miejskich, instytucji państwowych, naukowych, kulturalnych, pracowników naukowych i  administracyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, członków Rady Fundacji  i  Zarządu oraz byłych i obecnych pracowników.

Obchody jubileuszu miały charakter konferencji prezentującej, z jednej strony dorobek dotychczasowej działalności FRUG w zakresie wspierania UG, działań na rzecz środowiska i społeczeństwa Pomorza, z drugiej natomiast wymiany doświadczeń i  oczekiwań w zakresie pozyskiwania środków i współpracy z otoczeniem biznesowym.

Dorobek 25 lat działalności Fundacji zaprezentował Profesor Zbigniew Grzonka Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego, Założyciel i wieloletni Członek Rady Fundacji, aktualnie Członek Zarządu. Jako szczególne przykłady działań realizowanych na  rzecz Pomorza Fundacja przedstawiła swój najdłużej realizowany projekt edukacyjny pn. „Błękitna Szkoła – Warsztaty Morskie” – prezentację na  ten temat wygłosiła mgr Monika Selin, koordynator Błękitnej Szkoły oraz, w postaci filmu dokumentalnego, przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego”.

Doświadczeniami z funkcjonowania podobnej fundacji działającej przy uczelni, podzielił się Profesor Jacek Guliński, Prezes Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu. Pan Ryszard Trykosko, przedstawiciel Stowarzyszenia „Pracodawcy Pomorza” w swym wystąpieniu mówił o potrzebie współpracy Nauki i Biznesu, jak również oczekiwań ze strony Pracodawców w stosunku do absolwentów szkół wyższych. Pani Jowita Twardowska, Doradca Dyrektora ds. Marketingu i Komunikacji Grupy LOTOS SA wygłosiła prezentację pod  tytułem „Łączy nas Bałtyk – Historia współpracy Grupy LOTOS SA i  Fundacji Rozwoju UG”.

W trakcie uroczystości JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała, Przewodniczący Rady Fundacji dziękując za wsparcie i pracę na rzecz Fundacji, wręczył wyróżnienia w postaci okolicznościowych  statuetek Nie wszyscy mogli odebrać je osobiście. Poniżej podajemy pełną listę wyróżnionych:

 • Prezydent RP Lech Wałęsa, jeden z Założycieli Fundacji
 • Rektor Senior, prof. Zbigniew Grzonka, jeden z Założycieli Fundacji
 • Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
 • Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
 • Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski
 • Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek
 • Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz
 • Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała
 • Rektor Senior, prof. Bernard Lammek
 • Rektor Senior, prof. Andrzej Ceynowa
 • Rektor Senior, prof. Marcin Pliński
 • Danuta Grodzicka–Kozak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 • Wieloletni Członkowie Rady Fundacji: Zbigniew Canowiecki, Józef Jasiniecki, Jan Kozłowski, Jan Kuligowski, Zbigniew Markowski, Piotr Soyka, Ryszard Trykosko, Andrzej Ubertowski, Edmund Wittbrodt, Jan Zarębski,
 • Jerzy Błażejowski – wieloletni Członek Zarządu Fundacji,
 • Maria Herbichowa – Kierownik merytoryczny licznych projektów środowiskowych,
 • Jacek Herbich – Kierownik merytoryczny licznych projektów środowiskowych,
 • Anna Żuchowska – była Prezes Fundacji,
 • Marzena Chojnacka – Dyrektor Biura Zarządu Fundacji,
 • Jarosław Niesiołowski – Członek Zarządu Fundacji.

Oprócz wyróżnień indywidualnych przyznano dwie nagrody zespołowe, które otrzymali:

 • Zespół Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 • Załoga Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry.

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego został wybity przez Mennicę Polską medal okolicznościowy, który  otrzymali, wraz z wydawnictwem podsumowującym dorobek Fundacji, wszyscy goście przybyli na uroczystość.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Cappella Gedanensis w  składzie: zespół muzyczny, Klaudia Trzasko – sopran, Magdalena Lewandowska – mezzosopran, dyrygował Rafał Kłoczko.

Prowadzenie uroczystości: Tomasz Galiński z Radia Gdańsk.

O jubileuszu można tez przeczytać na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Poniżej kilka fotografii z uroczystości.

Jubileusz 25-lecia Fundacji

Uroczystości jubileuszowe, z okazji 25-lecia działalności Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, odbyły się w dniu 24 października 2016 r. w Sali Senackiej Biblioteki Głównej na terenie Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. W uroczystości wzięło udział ponad 100 gości – przedstawicieli władz miejskich, instytucji państwowych, naukowych, kulturalnych, pracowników naukowych i administracyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, członków Rady Fundacji  i Zarządu oraz byłych i obecnych pracowników.

Obchody jubileuszu miały charakter konferencji prezentującej, z jednej strony dorobek dotychczasowej działalności FRUG w zakresie wspierania UG, działań na rzecz środowiska i społeczeństwa Pomorza, z drugiej natomiast wymiany doświadczeń i oczekiwań w zakresie pozyskiwania środków i współpracy z otoczeniem biznesowym.

Dorobek 25 lat działalności Fundacji zaprezentował Profesor Zbigniew Grzonka Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego, Założyciel i wieloletni Członek Rady Fundacji, aktualnie Członek Zarządu. Jako szczególne przykłady działań realizowanych na rzecz Pomorza Fundacja przedstawiła swój najdłużej realizowany projekt edukacyjny pn. „Błękitna Szkoła – Warsztaty Morskie” – prezentację na ten temat wygłosiła mgr Monika Selin, koordynator Błękitnej Szkoły oraz, w postaci filmu dokumentalnego, przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego”.

Doświadczeniami z funkcjonowania podobnej fundacji działającej przy uczelni, podzielił się Profesor Jacek Guliński, Prezes Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan Ryszard Trykosko, przedstawiciel Stowarzyszenia „Pracodawcy Pomorza” w swym wystąpieniu mówił o potrzebie współpracy Nauki i Biznesu, jak również oczekiwań ze strony Pracodawców w stosunku do absolwentów szkół wyższych. Pani Jowita Twardowska, Doradca Dyrektora ds. Marketingu i Komunikacji Grupy LOTOS SA wygłosiła prezentację pod tytułem „Łączy nas Bałtyk – Historia współpracy Grupy LOTOS SA i Fundacji Rozwoju UG”.

W trakcie uroczystości JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała, Przewodniczący Rady Fundacji dziękując za wsparcie i pracę na rzecz Fundacji, wręczył wyróżnienia w postaci okolicznościowych  statuetek Nie wszyscy mogli odebrać je osobiście. Poniżej podajemy pełną listę wyróżnionych:

 • Prezydent RP Lech Wałęsa, jeden z Założycieli Fundacji
 • Rektor Senior, prof. Zbigniew Grzonka, jeden z Założycieli Fundacji
 • Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
 • Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
 • Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski
 • Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek
 • Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof. Maciej Żylicz
 • Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała
 • Rektor Senior, prof. Bernard Lammek
 • Rektor Senior, prof. Andrzej Ceynowa
 • Rektor Senior, prof. Marcin Pliński
 • Danuta Grodzicka–Kozak, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 • Wieloletni Członkowie Rady Fundacji: Zbigniew Canowiecki, Józef Jasiniecki, Jan Kozłowski, Jan Kuligowski, Zbigniew Markowski, Piotr Soyka, Ryszard Trykosko, Andrzej Ubertowski, Edmund Wittbrodt, Jan Zarębski,
 • Jerzy Błażejowski – wieloletni Członek Zarządu Fundacji,
 • Maria Herbichowa – Kierownik merytoryczny licznych projektów środowiskowych,
 • Jacek Herbich – Kierownik merytoryczny licznych projektów środowiskowych,
 • Anna Żuchowska – była Prezes Fundacji,
 • Marzena Chojnacka – Dyrektor Biura Zarządu Fundacji,
 • Jarosław Niesiołowski – Członek Zarządu Fundacji.

Oprócz wyróżnień indywidualnych przyznano dwie nagrody zespołowe, które otrzymali:

 • Zespół Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
 • Załoga Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry.

Z okazji Jubileuszu 25-lecia Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego został wybity przez Mennicę Polską medal okolicznościowy, który otrzymali, wraz z wydawnictwem podsumowującym dorobek Fundacji, wszyscy goście przybyli na uroczystość.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Cappella Gedanensis w składzie: zespół muzyczny, Klaudia Trzasko – sopran, Magdalena Lewandowska – mezzosopran, dyrygował Rafał Kłoczko.

Prowadzenie uroczystości: Tomasz Galiński z Radia Gdańsk.

Serdecznie zapraszamy na stronę poświęconą jubileuszowi Fundacji  http://frug25lat.pl/

O jubileuszu można tez przeczytać na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Poniżej kilka fotografii z uroczystości.

p1020611 p1020694 p1020672 p1020759 p1020794 p1020819 p1020832 p1020857 p1020877 p1030046 p1020973 p1030120 dsc_0020 dsc_0089 dsc03040 p1030098

 

Nagroda za działalność na rzecz ochrony środowiska- edycja 2016

W dniu 27 października 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wręczone zostały nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska. Z radością i dumą informujemy, że jedną z nich odebrała Marzena Chojnacka, Dyrektor Biura Zarządu FRUG, za wieloletnią pracę związaną z koordynacją projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Nagroda za działalność na rzecz ochrony środowiska- edycja 2016 W dniu 27 października w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wręczone zostały nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska. Z radością i dumą informujemy, że jedną z nich odebrała Marzena Chojnacka, Dyrektor Biura Zarządu FRUG, za wieloletnią pracę związaną z koordynacją projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

https://wfos.gdansk.pl/wreczenie-nagrod-za-dzialalnosc-na-rzecz-ochrony-srodowiska-edycja-2016

Targi POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu

W dniach 11-14.10.2016r. Fundacja Rozwoju UG brała udział w odbywających się w Poznaniu targach POL-ECO-SYSTEM  promując realizowany przez Fundację projekt pn. “Zrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”. Poniżej nasza fotorelacja.

dsc02477Targi POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu W dniach 11-14.10.2016r. Fundacja Rozwoju UG brała udział w odbywających się w Poznaniu targach POL-ECO-SYSTEM promując realizowany przez Fundację projekt pn. „Zrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”. Poniżej nasza fotorelacja.

 

 

 

 

 

dsc02479   dsc02461   dsc02453   dsc02452

 

Spotkanie inaugurujące projekt “Zrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka”

Rezerwat Beka (województwo pomorskie, gmina Puck) gościł w czasie Europejskich Dni Ptaków osoby chcące poznać niezwykłą przyrodę tego miejsca, a także wziąć udział w konferencji otwierającej projekt „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody”. Spotkanie miało miejsce w sobotę, 1 października 2016 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, we współpracy trzech partnerów: Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (partner wiodący), Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zadania projektu będą wdrażane do grudnia 2018 roku. Podstawowe cele projektu to: uregulowanie ruchu turystycznego na terenie rezerwatu poprzez stworzenie infrastruktury skuteczniej chroniącej siedliska Beki, podniesienie społecznej akceptacji dla idei i metod ochrony rezerwatu oraz kontynuacja działań z zakresu ochrony czynnej, tj. ekstensywnego gospodarowania rolniczego w rezerwacie.

Pierwszym wydarzeniem tego dnia były dwie wycieczki po Bece, poprowadzone przez przewodników OTOP – Floriana Kowalczuka, kierownika rezerwatu Beka i Dariusza Ożarowskiego, lidera Trójmiejskiej Grupy OTOP. W wycieczkach wzięło udział łącznie około 30 osób, w tym młodzież szkolna i osoby zgłaszające się indywidualnie. Uczestnicy wycieczek przeszli trasę ścieżki edukacyjnej wytyczonej w rezerwacie o długości 4,5 km. W czasie spaceru mogli zapoznać się z chronionymi tutaj cennymi nadmorskimi siedliskami przyrodniczymi oraz obserwować migrujące w tej chwili ptaki, dla których Beka jest ważnym miejscem odpoczynku i żerowania w czasie ich wędrówki na zimowiska leżące na zachodzie i południu Europy, a także w Afryce. Tego dnia ptaki dopisały, a obserwatorzy mogli zobaczyć m.in. krwawodzioba, biegusy zmienne i krzywodziobe, siewnice, kszyki, czaple białe, zgromadzenie gągołów oraz świstunów na wodach Zatoki oraz krążącego nad Beką bielika.

Po wycieczce odbyła się konferencja. Oprócz partnerów projektu wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji, których zaangażowanie i współpraca są istotne dla powodzenia działań dla rezerwatu, m.in. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Starostwa Powiatowego w Pucku, Urzędu Gminy Puck, Zespołu Pomorskich Parków Krajobrazowych, Okręgu Gdańskiego Polskiego Związku Wędkarskiego. W trakcie konferencji przedstawione zostały założenia projektu i informacje dotyczące rezerwatu – jego walorów przyrodniczych, zagrożeń dla ich zachowania oraz prowadzonych działań ochronnych: od początku podjęcia wyzwania przez OTOP w latach 90. XX w. aż po dziś dzień. Uczestników konferencji gościła Osada Łowców Fok Park Kulturowy w Rzucewie, której gospodarzem jest pan Krzysztof Garstkowiak, sołtys wsi Osłonino, a jednocześnie wielki miłośnik historii tego regionu. Obiekt na spotkanie użyczyła Gmina Puck, po raz kolejny wspomagając OTOP w realizacji działań wokół Beki. Dyskusja zamykająca spotkanie wskazała możliwości pogłębiania współpracy instytucji reprezentowanych na konferencji dla skuteczniejszej ochrony Beki.

Informacja o projekcie (FRUG)
Walory przyrodnicze Beki
W krainie ptaków Beki
Zagrożenia dla przyrody w rezerwacie Beka
Działania ochronne w rezerwacie Beka

 

sam_0508_k-garstkowiak sam_0492_k-garstkowiak img_3326a_monika-ziolek dscn9564_m-chmielarz-podejko dscn9537_m-chmielarz-podejko dscn9450_m-chmielarz-podejko dscn9434_m-chmielarz-podejko dscn9426_m-chmielarz-podejko dscn9420_m-chmielarz-podejko dscn9386_m-chmielarz-podejko

 

Relacja z letniego kursu “Ichtiologia Morza”

Dnia 23.08.2016 roku, uczestnicy letniego kursu pn.: „Ichtiologia Morza” organizowanego w ramach realizacji projektu p . ”Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno – edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, mieli okazję przekonać się jak ciekawe oraz przydatne w badaniach naukowych jest nurkowanie.
Zajęcia intro diving czyli wprowadzenie do nurkowanie rozpoczęły się od części teoretycznej w sali seminaryjnej Stacji Morskiej IOUG im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu. Podczas wykładu przeprowadzonego przez wykwalifikowanych instruktorów z CENTRUM NURKOWANIA I TURYSTYKI AKTYWNEJ „TICADA”, studenci zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa podczas nurkowania, budową oraz obsługą sprzętu nurkowego jak również komunikacją pod wodą za pomocą znaków nurkowych. Po krótkiej przerwie instruktorzy przeszli do części praktycznej, dzieląc w pierwszej kolejności studentów na kilka grup. Następnie wyznaczone grupy udały się  wraz z instruktorami na plażę Zatoki Puckiej gdzie po dłuższych przygotowaniach, na które składało się sprawdzenie oraz ubranie sprzętu, pierwsi uczestnicy byli gotowi do wejścia do wody. Nurkowanie podczas, którego kursanci mogli obserwować faunę i florę Bałtyku w jej naturalnym środowisku, odbywało się pod bezpośrednim nadzorem instruktorów. W trakcie zajęć przeprowadzono również pełną dokumentację fotograficzną.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2016.08.23_NURKOWANIE-INTROIMG_7110

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2016.08.23_NURKOWANIE-INTROIMG_7115

Wystawa edukacyjna “Wszystko o naszych fokach”. Serdecznie zapraszamy!

Do końca listopada, na terenie Bałtyckiego Kampusu Oliwa przy wejściu do Biblioteki głównej UG można obejrzeć naszą wystawę edukacyjną „Wszystko o naszych fokach” – po Parku Reagana i Parku Oliwskim to już trzecia jej lokalizacja.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry stworzyły tablice edukacyjne o tematyce biologii, badań i ochrony fok szarych w Polsce. Celem eksponowanej wystawy jest zwrócenie uwagi na problem ochrony tych cennych dla ekosystemu Morza Bałtyckiego ssaków morskich oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej Bałtyku. Każda plansza opatrzona jest opisem tematycznym związanym z przedstawionym na niej zdjęciem.

Wystawa w Kampusie UG

dsc03112 dsc03117 dsc03119 dsc03121

 fot. Justyna Falkiewicz

 

Wystawa w Parku Oliwskim

4

3

5

6

2

1

fot. Justyna Falkiewicz

Wystawa w Parku im. Ronalda Reagana

 

fot. Justyna Falkiewicz

DSC02144

 

 

 

 

DSC02148

Zapraszamy do nowej części Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku, pomiędzy ul. Piastowską i ul. Pomorską, w którym można obejrzeć wystawę edukacyjną „Wszystko o naszych fokach”. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry stworzyły tablice edukacyjne o tematyce biologii, badań i ochrony fok szarych w Polsce. Celem eksponowanej wystawy jest zwrócenie uwagi na problem ochrony tych cennych dla ekosystemu Morza Bałtyckiego ssaków morskich oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej Bałtyku. Każda plansza opatrzona jest opisem tematycznym związanym z przedstawionym na niej zdjęciem.

 

 

 

 

 fot. Justyna Falkiewicz