Przetargi

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) nr PZP-5-BIELAWA-2022 na:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu odrośli brzozy i wierzby oraz samosiewów brzozy i sosny w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/76c25651-1513-444e-b334-13e5001834b1

ID postępowania: 76c25651-1513-444e-b334-13e5001834b1

Data dodania: 20.12.2022 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-4-BIELAWA-2021 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na zebraniu i wywiezieniu biomasy (drzew i/lub krzewów) z części rezerwatu przyrody Bielawa w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/799513b0-fd52-4249-87b8-eb01443c8196

ID postępowania: 799513b0-fd52-4249-87b8-eb01443c8196

Data dodania: 14.07.2021 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza sprostowanie i uzupełnienie do  zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr PZP-3-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa:

Sprostowanie i uzupełnienie do ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data dodania: 07.04.2020 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-3-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 31.03.2020 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza sprostowanie informacji z otwarcia ofert w ramach postępowania nr PZP-3-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa:

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Data dodania: 10.02.2020 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o danych z otwarcia ofert w ramach postępowania nr PZP-3-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa:

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 10.02.2020 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego odpowiada na pytania potencjalnego wykonawcy w ramach postępowania nr PZP-3-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa:

Pytania i odpowiedzi.

Data publikacji 28.01.2020.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego informuje o publikacji w Dzienniku Urzędowym UE zmiany treści ogłoszenia (przesłanej do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 22 stycznia 2020roku) w ramach postępowania nr PZP-3-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa.

Publikacja ogłoszenia o zmianie

Data publikacji: 27.01.2020.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego odpowiada na pytania potencjalnego wykonawcy i informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w ramach postępowania nr PZP-3-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa:

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi. Zmiana SIWZ, w tym terminu składania i otwarcia ofert.

Data publikacji: 22.01.2020


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego informuje o publikacji w Dzienniku Urzędowym UE zmiany treści ogłoszenia (przesłanej do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 08 stycznia 2020 roku) w ramach postępowania nr PZP-3-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa

Publikacja ogłoszenia o zmianie

Data publikacji: 10.01.2020.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego odpowiada na pytania potencjalnego wykonawcy i informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w ramach postępowania nr PZP-3-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa:

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Pytania i odpowiedzi. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Data publikacji 08.01.2020.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego odpowiada na pytania potencjalnego wykonawcy w ramach postępowania nr PZP-3-BIELAWA-2019 na „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa.

Pytania i odpowiedzi

Data dodania: 30.12.2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego odpowiada na pytania potencjalnego wykonawcy w ramach postępowania nr PZP-3-BIELAWA-2019 na „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa.

Pytania i odpowiedzi

Załącznik 1.2. do Opisu przedmiotu zamówienia(mapa – Lokalizacja powierzchni roboczych z uwzględnieniem numeracji działek)

Data dodania: 23.12.2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego odpowiada na pytania potencjalnego wykonawcy w ramach postępowania nr PZP-3-BIELAWA-2019 na „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa.

Pytania i odpowiedzi

Data dodania:12.12.2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego odpowiada na pytania potencjalnego wykonawcy w ramach postępowania nr PZP-3-BIELAWA-2019 na „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa.

Pytania i odpowiedzi

Data dodania: 04.12.2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-3-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa

Identyfikator postępowania: ed574b8e-a7e4-4560-ad54-7bbc116bc2c6

Klucz publiczny

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

JEDZ – zał. nr 2 do SIWZ

Projekt Umowy – zał. nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ_OPZ_Wykonanie zabiegów ochrony czynnej_Rezerwat Bielawa

Załącznik 1.1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1,3, 4,5,6,7,8, 9 i 10 do SIWZ w formie edytowalnej

Data dodania: 13.11.2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza unieważnienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data dodania: 25.09.2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa

Identyfikator postępowania: 4eaafe4e-f479-4f5e-8893-9ea7e0aeadf9

Klucz publiczny

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

JEDZ – zał. nr 2 do SIWZ

Projekt Umowy – zał. nr 11 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 12 do SIWZ

Załącznik 1.1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1,3, 4,5,6,7,8, 9 i 10 do SIWZ w formie edytowalnej

Data dodania: 19.09.2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przedstawia informację  z otwarcia ofert oraz  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr PZP-1-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie

Data publikacji: 13.09.2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego informuje o publikacji w Dzienniku Urzędowym UE zmiany treści ogłoszenia (przesłanej do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28 sierpnia 2019 roku) w ramach postępowania nr PZP-1-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa

Publikacja ogłoszenia o zmianie

Data publikacji: 02.09.2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego odpowiada na pytania potencjalnego wykonawcy i informuje o zmianie ogłoszenie w ramach postępowania nr PZP-1-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa

Pytanie i odpowiedź

Zmiana ogłoszenia

Data publikacji: 28.08.2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-BIELAWA-2019 na Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „BIELAWA” w ramach projektu Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa

Identyfikator postępowania: 4c4ad606-d24e-41eb-9970-9942bbb717d8

Klucz publiczny

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

JEDZ – zał. nr 2 do SIWZ

Projekt Umowy – zał. nr 11 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 12 do SIWZ

Załącznik 1.1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1,3, 4,5,6,7,8, 9 i 10 do SIWZ w formie edytowalnej

Data dodania: 02.08.2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-4-BEKA-2019 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 26.03.2019 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o danych z otwarcia ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-4-BEKA-2019 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 13.03.2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-4-BEKA-2019 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt Umowy – zał. nr 9 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 10 do SIWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – zał. nr 11 do SIWZ

Badania geologiczne 2015 – zał. do PFU

Mapa do celów informacyjnych – zał. do PFU

PZT – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_1 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_2 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_3 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_4 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_5 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_6 – zał. do PFU

Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ w formie edytowalnej

Data dodania: 26.02.2019


Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody”, nr post.: PZP-3-BEKA-2019. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu cena jedynej oferty (została złożona tylko jedna oferta w postępowania) znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2.102.646,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Data publikacji: 26-02-2019


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o danych z otwarcia ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-3-BEKA-2019 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 25-02-2019r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-3-BEKA-2019 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt Umowy – zał. nr 9 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 10 do SIWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – zał. nr 11 do SIWZ

Badania geologiczne 2015 – zał. do PFU

Mapa do celów informacyjnych – zał. do PFU

PZT – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_1 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_2 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_3 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_4 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_5 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_6 – zał. do PFU

Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ w formie edytowalnej

Data dodania: 08.02.2019


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-PBP-2018 na kompleksową usługę druku w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data dodania: 13.07.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-PBP-2018 na kompleksową usługę druku w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 21.06.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o danych z otwarcia ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-PBP-2018 na kompleksową usługę druku w ramach realizowanego projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 12.06.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-PBP-2018 na kompleksową usługę druku w ramach realizacji projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ (edytowalny)

Oświadczenie dot. wykluczenia – zał. nr 2 do SIWZ (edytowalne)

Oświadczenie o grupie kapitałowej – zał. nr 3 do SIWZ (edytowalne)

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 5 do SIWZ

Data dodania: 04.06.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-BEKA-2017 na Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zmianie umowy

Data dodania: 05.03.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-BEKA-2017 na Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data dodania: 31.01.2018 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 21.12.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o danych z otwarcia ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 06.12.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt Umowy – zał. nr 9 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 10 do SIWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – zał. nr 11 do SIWZ

Badania geologiczne 2015 – zał. do PFU

Mapa do celów informacyjnych – zał. do PFU

Prawo do dysponowania na cele budowlane – zał. do PFU

PZT – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_1 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_2 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_3 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_4 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_5 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_6 – zał. do PFU

Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ w formie edytowalnej

Data dodania: 20.11.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data dodania: 17.11.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o danych z otwarcia ofert postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 16.11.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zmienia treść SIWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zmiana treści SIWZ 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data dodania: 09.11.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zmienia treść SIWZ w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

zmiana SIWZ

Data dodania: 30.10.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-BEKA-2017 na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt Umowy – zał. nr 9 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 10 do SIWZ

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – zał. nr 11 do SIWZ

Badania geologiczne 2015 – zał. do PFU

Mapa do celów informacyjnych – zał. do PFU

Prawo do dysponowania na cele budowlane – zał. do PFU

PZT – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_1 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_2 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_3 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_4 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_5 – zał. do PFU

Badania geologiczne 2017_6 – zał. do PFU

Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ w formie edytowalnej

Data dodania: 26.10.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-rejsy-PBP-2017 na Usługa rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data dodania: 21.09.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-rejsy-PBP-2017 na usługę rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data dodania: 07.08.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o danych z otwarcia ofert postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-rejsy-PBP-2017 na usługę rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 03.08.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zmienia ogłoszenie oraz SIWZ w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-rejsz-PBP-2017 na na usługę rejsów podczas zajęć edukacyjnych dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Ogłoszenie  o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Załączniki w formie edytowalnej

Data dodania: 26.07.2017


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-2-rejsy-PBP-2017 na usługę rejsów podczas zajęć edukacyjnych dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki w formie edytowalnej

Data dodanie: 25.07.2017


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-materiały drukowane-PBP-2017 na dostawę materiałów drukowanych dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data dodania: 18.05.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-materiały drukowane-PBP-2017 na dostawę materiałów drukowanych dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data dodania: 28.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
nr PZP-1-materiały drukowane-PBP-2017 na dostawę materiałów drukowanych dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 25.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania na pytania w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-materiały drukowane-PBP-2017 na dostawę materiałów drukowanych dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Odpowiedzi Zamawiającego

Data dodania: 18.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-1-materiały drukowane-PBP-2017 na dostawę materiałów drukowanych dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu na stronę internetową (pdf)

2. SIWZ OSTATECZNY (pdf)

3. Formularz ofertowy (doc)

4. Zobowiązanie innych podmiotów (doc)

5. Lista grupy kapitałowej (doc)

6. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (doc)

7. Projekt umowy (pdf)

8. Opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Data dodania: 13.04.2017 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-5-kalendarze trójdzielne-PBP-2016 na dostawę kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data dodania: 22.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje wybór oferty najkorzystniejszej w  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-5-kalendarze trójdzielne-PBP-2016 na dostawę kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Data dodania: 14.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje informację o danych z otwarcia ofert postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-5-kalendarze trójdzielne-PBP-2016 na dostawę kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 04.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-5-kalendarze trójdzielne-PBP-2016 na dostawę kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Odpowiedzi Zamawiającego

Data dodania: 02.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-5-kalendarze trójdzielne-PBP-2016 na dostawę kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zmiana SIWZ

Data dodania: 02.11.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PZP-5-kalendarze trójdzielne-PBP-2016 na dostawę kalendarzy trójdzielnych na rok 2017 dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Data dodania: 27.10.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr PZP-4-kalendarze-PBP-2016 na dostawę kalendarzy morskiego przyrodnika dla Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data dodania: 20.10.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr PZP-2-rejsy-PBP-2016 na usługę rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data dodania: 19.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w  postępowaniu przetargowym nr PZP-4-kalendarze-PBP-2016  r. na dostawę kalendarzy morskiego przyrodnika oraz planów lekcji w ramach projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data dodania: 14.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje zawiadomienie o danych podawanych podczas otwarcia ofert w  postępowaniu przetargowym nr PZP-4-kalendarze-PBP-2016  r. na dostawę kalendarzy morskiego przyrodnika oraz planów lekcji w ramach projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 09.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza postępowanie przetargowe nr PZP-4-kalendarze-PBP-2016  r. na dostawę kalendarzy morskiego przyrodnika oraz planów lekcji w ramach projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz SIWZ

Pobierz nowe załączniki edytowalne

Pobierz pytania i odpowiedzi

Data dodania: 02.09.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania przetargowego nr PZP-2-rejsy-PBP-2016  r. na usługę rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 18.08.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wszczęła postępowanie przetargowe nr PZP-2-rejsy-PBP-2016 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz SIWZ

Pobierz załącznik nr 1 – wzór umowy

Pobierz załącznik nr 2a – formularz ofertowy część nr 1

Pobierz załącznik nr 2b – formularz ofertowy część nr 2

Pobierz załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Pobierz załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Pobierz załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Pobierz załącznik nr 6 – oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Data dodania: 22.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie PZP-1-druk-PBP-2016 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 01.07.2016r. na zaprojektowanie, wykonanie druku i dostawę ulotek, broszur i plakatów w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data dodania 19.07.2016


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wyniki postępowania przetargowego nr PZP-1-druk-PBP-2016  r. na zaprojektowanie, wykonanie druku i dostawę ulotek, broszur i plakatów w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Data dodania: 14.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi postępowania przetargowego nr PZP-1-druk-PBP-2016  r. na zaprojektowanie, wykonanie druku i dostawę ulotek, broszur i plakatów w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 2)

Data dodania: 06.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi postępowania przetargowego nr PZP-1-druk-PBP-2016  r. na zaprojektowanie, wykonanie druku i dostawę ulotek, broszur i plakatów w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść pytań wraz z odpowiedziami (nr 1)

Data dodania: 04.07.2016 r.


Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wszczęła postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu druku
i dostawie ulotek, broszur i plakatów w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pobierz Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz SIWZ

Pobierz załącznik nr 1 – wzór umowy

Pobierz załącznik nr 2 – formularz ofertowy

Pobierz załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Pobierz załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Pobierz załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Pobierz załącznik nr 6 – oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Data dodania: 01.07.2016 r.