Grupa LOTOS S.A. partnerem Programu społeczno-edukacyjnego „Kierunek Bałtyk”

To kolejny rok, kiedy Grupa LOTOS S.A.  wspiera i jest partnerem Programu społeczno-edukacyjnego „Kierunek Bałtyk” w zakresie ochrony bioróżnorodności Bałtyku i edukacji ekologicznej!

Program „Kierunek Bałtyk” realizowany, dzięki wsparciu Grupy LOTOS S.A., we współpracy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu obejmuje szereg działań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności w zakresie:

  • Kontynuacji kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. STWORZYWA MORSKIE (warsztaty dot. zanieczyszczenia plastikiem oraz mikroplastikiem Morza Bałtyckiego, cykl rejsów edukacyjnych realizowanych w ramach zajęć edukacyjnych Błękitnej Szkoły);
  • Kontynuacji kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. MIESZKAŃCY BAŁTYKU – POZNAJ BY CHRONIĆ (stworzenie panelu edukacyjnego dotyczącego problemu eutrofizacji Morza Bałtyckiego, interaktywnego placu zabaw z tablicami aktywności i urządzeniami edukacyjnymi na terenie Stacji Morskiej);
  • Edukacji bezpośredniej w postaci lekcji i warsztatów Błękitnej Szkoły stacjonarnej i wyjazdowej oraz letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA o zasięgu regionalnym i krajowym, służącej przekazywaniu najnowszej wiedzy o środowisku Morza Bałtyckiego, metodach badania podwodnego życia, zagrożeniach antropogenicznych ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia plastikiem i metodach ich ograniczania.

Zapraszamy do odwiedzin profilu Fokarium oraz FRUG w mediach społecznościowych, gdzie będziemy informować Państwa o naszych wspólnych działaniach z Grupą LOTOS 😊

RADOSNYCH ŚWIĄT !!!

🐦🌿🐥
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim naszym Współpracownikom i Przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia ZDROWIA, dużo siły, sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz samych powodów do radości, szczęścia i wielu słonecznych dni 🐦🌿🐥

30 lat FRUG

Dokładnie 30 lat temu powołano i ustanowiono Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. W dniu 10 lutego 1991 roku akt notarialny podpisali: Lech Wałęsa – Prezydent RP, ks. bp Tadeusz Gocłowski – ordynariusz Diecezji Gdańskiej, ks. bp Marian Przykucki – ordynariusz Diecezji Chełmińskiej, Maciej Płażyński – Wojewoda Gdański, Zbigniew Grzonka – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz regionu Pomorza. Działając we współpracy z jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego, przez lata Fundacja zyskała doświadczenie w zakresie wdrażania i zarządzania projektami o charakterze edukacyjnym, przyrodniczym, badawczym, inwestycyjnym, a także przy organizacji wydarzeń takich jak: konferencje, kampanie społeczne, warsztaty, sympozja i targi. Cele statutowe realizujemy dzięki środkom pozyskanym z dotacji, darowizn i prowadzonej działalności gospodarczej. Od wielu lat z powodzeniem korzystamy z dostępnych funduszy krajowych, europejskich oraz środków norweskich.

Dziękujemy wszystkim, którzy są częścią naszego Fundacyjnego Zespołu: osobom i instytucjom współpracującym, darczyńcom, grantodawcom i partnerom. Te 30 lat, to wspaniały okres rozwoju, niezapomnianych spotkań i wieloletnich przyjaźni. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, projekty i propozycje współpracy. Mamy nadzieję, że kolejne lata będą czasem realizacji innowacyjnych i satysfakcjonujących przedsięwzięć.

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”

Peter Drucker

Kolejny semestr na kursach językowych rozpoczynamy 22 lutego.

Kursy językowe online w semestrze letnim 2021

Wszystkich studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, oraz chętnych spoza naszej uczelni, gorąco zapraszamy do skorzystania z naszej oferty nauki języków obcych. Kursy organizowane są przez Fundację Rozwoju UG we współpracy z Centrum Języków Obcych UG. Gwarantujemy edukację językową pod okiem profesjonalnych i doświadczonych lektorów z CJO UG.

Trudne czasy pandemii mogą zostać przez Państwa wykorzystane z pożytkiem dla rozwoju osobistego, kariery zawodowej i satysfakcji z poznania nowego języka obcego lub udoskonalenia znajomości języka, który Państwo już znacie. Mamy nadzieję, że wkrótce wrócą czasy mobilności i podróży zagranicznych, a wtedy umiejętność posługiwania się językiem obcym okaże się nieoceniona.

Szczegóły na temat proponowanych kursów znajdują się na stronie:

https://cjo.ug.edu.pl › kursy_jezykowe