Aktualności

Wykonanie infrastruktury turystycznej w rezerwacie przyrody Beka.

 

Głównym celem budowy infrastruktury turystycznej w rezerwacie Beka i jego okolicy jest zachowanie walorów przyrodniczych i potencjału środowiska tego rejonu poprzez modernizację ścieżki przyrodniczej. Ma to zapewnić ograniczenie negatywnego wpływu antropopresji wywołanej dużą i słabo kontrolowaną penetracją rezerwatu przez ludzi, na przedmioty ochrony w rezerwacie i obszarze Natura 2000 oraz podnoszenie poziomu edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa, w szczególności dotyczącej cennego przyrodniczo rezerwatu oraz obszarów Natura 2000 PLB 220005 i PLH 220032.

Trasa edukacyjno-turystyczna wokół całego rezerwatu została podzielona na 3 części:

Trasa 1 – przebiega wzdłuż kanału Beka. W skład projektowanej infrastruktury na tym odcinku trasy wchodzą:

– 3 tablice informacyjne,

– znaki kierunkowe,

– ogrodzenie,

– parking rowerowy.

Trasa 3 – przebiega wzdłuż linii brzegowej rezerwatu. W skład projektowanej infrastruktury na tym odcinku trasy wchodzą:

– znaki kierunkowe,

– 3 tablice informacyjne + 1 tablica na kładce obserwacyjnej,

– kładka obserwacyjna,

– 3 mostki,

– parking rowerowy.

Trasa 4 – przebiega po koronie wału przeciwpowodziowego (morskiego) od mostu na Zagórskiej Strudze do drogi Mrzezino – Osłonino i dalej droga gruntową do ujścia Kanału Mrzezińskiego. W skład projektowanej infrastruktury na tym odcinku trasy wchodzą:

– znaki kierunkowe,

– 8 tablic informacyjnych + 2 tablice na wieży (1 na platformie obserwacyjnej wieży, druga na konstrukcji przy wejściu na wieżę),

– wieża obserwacyjna.

Galeria

Poradnik „Gospodarstwo domowe bez plastiku”

Przekazujemy Państwu opracowany wraz z Grupą LOTOS poradnik Zero waste nad Bałtykiem – „Gospodarstwo domowe bez plastiku”. Zachęcamy do zapoznania się, korzystania i rozpropagowywania. Ulotkę w całości można pobrać po kliknięciu na link poniżej. Drukując zwróć uwagę na format i odpowiednie złożenie. Poradnik ma 8 stron i składa się z następujących części: w domu, zakupy, w pracy i na wycieczce, w łazience. Ostatnia strona zawiera również szereg ważnych informacji dotyczących plastiku w Morzu Bałtyckim.

poradnik do pobrania

str 1

str 2

str 3

str 4

str 5

str 6

str 7

str 8

Mastercard® Bezcenne® Chwile

Mastercard® Bezcenne® Chwile w fokarium w Helu
Bezcenne chwile w fokarium na Helu? To możliwe dzięki programowi Mastercard® Bezcenne® Chwile, który skierowany jest do posiadaczy kart płatniczych Mastercard® w Polsce.

W ramach realizowanych w programie voucherów oferujemy Państwu:

  • wstęp do fokarium w Helu dla 4 osób,
  • udział w prelekcji połączonej z prezentacją i treningiem medycznym fok ze stada hodowlanego w Helu,
  • zwiedzanie z edukatorem Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu: fokarium z wystawą stałą, Dom Morświna, spacer po Parku Wydmowym,
  • przekazanie materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) dla każdej z odwiedzających osób.

Realizacja vouchera wymaga wcześniejszej wymiany punktów zgromadzonych w programie na specjalny kod, a następnie umówienia wizyty w fokarium. Serdecznie zapraszamy do udziału w programie!

Więcej na bezcennechwile.pl

Agnieszka Wojtach – kierownik Biura Zarządu e-mail: agnieszka.wojtach@ug.edu.pl; tel. 58 523 33 73  /poniedziałek – piątek w godzinach 8-15.30/

lub

Monika Selin – Koordynator Zespołu Edukatorów e-mail:  monika.selin@ug.edu.pl; tel. +48 601 574 100,  58 / 675-08-36  /poniedziałek – piątek w godzinach 8-15.30/

 

Warsztaty edukacyjne dot. rezerwatu przyrody Cisy nad Czerską Strugą


11 października mieliśmy przyjemność uczestniczyć i współorganizować jednodniowe warsztaty edukacyjne poświęcone walorom przyrodniczym, celom ochrony i zagrożeniom dla rezerwatu przyrody Cisy nad Czerską Strugą. Warsztaty przeprowadzono w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”, który realizują Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku. Współfinansowanie projektu ze środków RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Wystawa „Plastik Niefantastik”

„Plastik Niefantastik” – nowa wystawa w Helu

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Grupą LOTOS S.A. oraz przy wsparciu merytorycznym Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego przygotowała wystawę prac artystycznych pt. „Plastik Niefantastik”, która dostępna jest do obejrzenia na Bulwarze od dnia 8 lipca do końca września 2019r. przy wyjściu z fokarium Stacji Morskiej w Helu. Celem wystawy jest zainteresowanie odbiorców problemem mikroplastiku i włączenie społeczeństwa do działania na rzecz ochrony środowiska. Młodzi artyści, korzystając z różnych technik artystycznych, stworzyli podczas zajęć na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ilustrowane plakaty, które są prezentowane na wystawie.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prac i refleksji.

Mało kto wie, że mikroplastik to cząsteczki plastiku <5 mm, produkowane do zastosowania jako element ścierny w kosmetykach czy środkach czyszczących (mikroplastiki pierwotne), lub też powstają na skutek rozpadu m.in. plastikowych butelek, słomek do picia, plastikowych sztućców, foliowych siatek (mikroplastiki wtórne). Do rozkładu dochodzi pod wpływem temperatury, zasolenia, promieni słonecznych i fal morskich. Drobne organizmy morskie mylą mikroplastik z planktonem i go zjadają, a same stają się pokarmem dla ryb i ssaków. W ten sposób tworzywa sztuczne docierają także do ludzi. Niekiedy kręgowce zjadają plastikowe odpady – w efekcie ich żołądki napełniają się niestrawną materią, a zwierzęta umierają z głodu. W 2017 roku na świecie wyprodukowano 348 milionów ton plastiku, z czego ponad 64 milionów ton w Europie. Jest on bardzo trwałą substancją i nie znika łatwo z powierzchni ziemi. Mimo istniejących przepisów, ponad 8 milionów ton plastiku każdego roku trafia do mórz i oceanów. To tak, jakby co minutę jedna pełna śmieciarka wyrzucała śmieci do wody. Problem mikroplastiku jest problemem globalnym, ale każdy z nas może mieć wpływ na ograniczenie jego użycia. Pomyśl, zanim sięgniesz po plastikowe przedmioty jednorazowego użytku.