Fokarium

Obsługa ruchu turystycznego w fokarium stała się, już od momentu jego nieoficjalnego otwarcia w 1999 roku, stałym elementem działalności gospodarczej Fundacji. Fokarium, będąc częścią naukowo edukacyjnej placówki akademickiej, stało się równocześnie największą atrakcją Helu i to znacznie większą niż zakładano. Środki finansowe uzyskane z opłat za wstęp do fokarium są przeznaczane na pokrycie kosztów utrzymania fokarium, wyżywienie i leki dla fok, uzupełnienie wyposażenia Stacji Morskiej UG i dofinansowanie projektów naukowo-badawczych realizowanych przez tę placówkę. Z wpływów za wstęp do fokarium finansowane są także koszty prowadzenia rehabilitacji, znalezionych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, osłabionych lub chorych osobników, które po rekonwalescencji wypuszczane są do ich naturalnego siedliska. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego pozyskuje też dotacje na wsparcie programu restytucji foki szarej w rejonie południowego Bałtyku.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

https://pl-pl.facebook.com/Fokarium/

http://www.fokarium.pl/

W 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych,  w Słowińskim Parku Narodowym na plaży w Czołpinie, samodzielne życie w Bałtyku rozpoczęły cztery foki urodzone w fokarium przy Stacji Morskiej  Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry: Omułek, Oceanografia, Ostoja i Okrzemka . Dzięki wyposażeniu każdej z fok w chip i nadajnik satelitarny, przy pomocy strony internetowej można śledzić trasy ich wędrówek.

 http://wedrowkifok.wwf.pl/

wp_20140527_020 sledz_foki

20130626_121747

Śledzenie wędrówek fok urodzonych w helskim fokarium W tym roku w Słowińskim Parku Narodowym na plaży w Czołpinie, samodzielne życie w Bałtyku rozpoczęły cztery foki urodzone w fokarium przy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry: Omułek, Oceanografia, Ostoja i Okrzemka . Dzięki wyposażeniu każdej z fok w chip i nadajnik satelitarny, przy pomocy strony internetowej można śledzić trasy ich wędrówek.