Działalność

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

  • działalności badawczej – ekspertyz,
  • działalności szkoleniowej, w tym kursów i egzaminów językowych,
  • organizacji konferencji, targów, sympozjów oraz warsztatów naukowych,
  • usług poligraficznych i wydawniczych,
  • działalności promocyjno-handlowej,
  • zarządzania ruchem turystycznym w helskim fokarium.