Filmy projektowe

Cykl filmów edukacyjnych „Skarby w Sieci Natura 2000 Pomorza Gdańskiego – bogactwo, zróżnicowanie i piękno przyrody”

Link do filmu cz. 1          Link do filmu cz. 2              Link do filmu cz. 3             Link do filmu cz.4

W 2015 roku Fundacja realizowała projekt polegający na  produkcji dwuodcinkowego cyklu filmów edukacyjnych prezentujących krajobrazy najbardziej specyficzne dla regionu i typowe dla nich siedliska przyrodnicze, chronione w ramach sieci Natura 2000. Pod względem przyrodniczym Pomorze Gdańskie jest obszarem wyjątkowym, nie tylko w skali Polski, ale i całej Europy. Region ten odznacza się wyjątkowym bogactwem i różnorodnością przyrody, zarówno nieożywionej, jak i żywej. Film skierowany jest do młodzieży i osób dorosłych i ma na celu propagowanie zasobów przyrodniczych województwa pomorskiego i zapoznanie się bliżej z pojęciem rezerwatów i  Natura 2000.

Sprawozdanie cz.1.

W latach 2018-2019 zrealizowano 2 etap projektu polegający na wyprodukowaniu kolejnych dwóch odcinków filmów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej. Odcinek 3 „Pojezierze Kaszubskie”  opowiada o unikatowym krajobrazie „Krainy wzgórz i jezior” i o tym jak on powstawał. Omawia także typy genetyczne jezior. Odcinek 4 „Rzeki” dotyczy rzek Pomorza Gdańskiego i ich „życia” od źródła po ujście. Oba filmy opisują charakterystyczne dla omawianych obszarów siedliska przyrodnicze oraz szatę roślinną. Wszystkie zagadnienia omawiane są w przepięknym otoczeniu pomorskich rezerwatów przyrody.

Sprawozdanie cz. 2.


„Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego”

Link do filmu

Głównym celem strategicznym projektu było przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych właściwych dla wydm nadmorskich Cypla Helskiego, znajdujących się na obszarze Natura 2000 (PLH 220032 i PLB 220005). Główne działanie projektu polegało na rewitalizacji obszaru 10 ha chronionych wydm, w ramach którego zostały one uprzątnięte, uporządkowane, usunięty został obcy substrat, zmieniający charakter wydmy i przyczyniający się do opanowywania tego obszaru przez  gatunki obce lub/i inwazyjne. Ponadto z obszaru wydmy usunięta została róża pomarszczona (gatunek inwazyjny, zajmujący niszę gatunkom rodzimym), nasadzone zostały dwa gatunki charakterystyczne dla siedlisk wydmowych: wydmuchrzyca piaskowa i piaskownica zwyczajna. W ramach projektu także powstał Patrol Ochronny Cypla Helskiego, złożony z wolontariuszy, pełniący ciągły nadzór nad obszarem objętym projektem oraz wykonujący proste prace pielęgnacyjne takie jak: porządkowanie, wyrywanie odrastających pędów róży pomarszczonej, itp. W ramach działań dotyczących promocji i informacji powstała ulotka informacyjna w ilości  20 tysięcy sztuk, 300 egzemplarzy monografii przyrodniczej, nakręcony został powyższy klip dokumentalny z realizacji projektu oraz odbyła się konferencja podsumowująca działania projektowe.