Centrum Języka Polskiego UG

W ofercie Centrum znajdują się między innymi kursy języka polskiego dla cudzoziemców na poziomach od A1 do C2. Ważnym elementem działalności Centrum jest również organizowanie egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego oraz prowadzenie kursów przygotowujących do tych egzaminów. Dzięki nim każdy może zmaksymalizować swoje szanse na uzyskanie certyfikatu znajomości języka polskiego.

Lektorzy w naszym zespole mają bogate doświadczenie w pracy z grupami wielokulturowymi, na zajęciach wykorzystują innowacyjne metody dydaktyczne, które dobierane są do potrzeb kursantów.

W zależności od wybranego kursu zajęcia obejmują od 60 do aż 900 godzin nauki. Dzięki temu każdy z kursantów może znaleźć propozycję dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości. Kurs na WYBRANYM poziomie i w OKREŚLONYM trybie zostanie otwarty dla minimum CZWORGA uczestników.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie i przesłanie mailem na adres: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z szczegółowymi informacjami na stronie Centrum.

Opłaty pobieramy z góry za cały kurs. W przypadku kursów semestralnych i rocznych akceptujemy również płatności w ratach miesięcznych.

Rodzaj kursu Czas trwania Łączna liczba godzin lekcyjnych Ile lekcji 45-min. dziennie Jakie dni tygodnia Kiedy Świadectwo uzyskania poziomu językowego Cena w roku akademickim 2022 / 2023
intensywny roczny 9 mies. 900 5 5 dni roboczych październik – czerwiec tak, po zdaniu egzaminu końcowego 15750 zł
lub 9 rat miesięcznych po 1750 zł
intensywny semestralny 4 mies. 450 5 5 dni roboczych

październik – styczeń
lub
luty – czerwiec

tak, po zdaniu egzaminu końcowego

8000 zł
lub 4 raty miesięczne po 2000 zł

semestralny nieintensywny 4 mies. 60 2 2 dni robocze październik – styczeń
lub
luty – czerwiec
nie 1400 zł lub 4 raty miesięczne 350 zł
szkoła letnia 1 mies. 60 3 5 dni roboczych lipiec nie 1400 zł
przygotowujący do egzaminu certyfikatowego 1 mies. 40 5 soboty i niedziele kilka tygodni przed egzaminem nie 900 zł