Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu: mgr Marzena Chojnacka
Wiceprezes Zarządu: mgr inż. Agnieszka Wojtach
Członek Zarządu: mgr Leszek Fiertek

Sekretariat Biura Zarządu Fundacji Rozwoju UG
tel.: 58 523 33 63
e-mail: frug@ug.edu.pl