Bałtyk bez barier

 

Program edukacyjny „Bałtyk bez barier” – pobierz

Raport oceny skuteczności wdrożenia programu edukacyjnego z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego wraz z rekomendacjami – kliknij aby pobrać

Pełen zakres programu z podziałem na moduły tematyczne ⇓

 

Moduł I Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii  morza – kliknij

Moduł II Cechy geograficzne Morza Bałtyckiego stanowiące o jego wyjątkowości – kliknij

Moduł III Cechy hydrologiczne Morza Bałtyckiego mające wpływ na jego wrażliwość na oddziaływanie
                 czynników antropogenicznych
 – kliknij

Moduł IV Grupy organizmów zamieszkujące Morze Bałtyckiekliknij

Moduł V Ranking zagrożeń dla bioróżnorodności Morza Bałtyckiegokliknij

Moduł VI Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom dla bioróżnorodności Morza Bałtyckiego kliknij

Załączniki:

Krótkie instrukcje do gier i zabaw – pobierz

Materiały i narzędzia edukacyjne w języku angielskim/Educational materials and tools in English:

          Podcasts:

The Baltic Sea and its problems – watch the podcast

Hydrological features of the Baltic Sea – watch the podcast

Marine organisms living in the Baltic Sea – watch the podcast

– Underwater noise – watch the podcast

– Measures to mitigate environmental threats – watch the podcast

List of podcasts with links and QR codes – download

     Graphic projects of games and fun:

  • The Baltic dominoes – download
  • Magnetic board with magnets “The Baltic Sea Ecosystem” – download
  • Magnetic board with magnets “Deterrent tools” – download