Gdańskie Forum Zmian Klimatu 2023

29 września 2023 r.  w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo, ul. Żaglowa 11 w Gdańsku odbędzie się Gdańskie Forum Zmian Klimatu, wydarzenie skierowane do Mieszkanek i Mieszkańców Gdańska. 

Forum ma charakter warsztatowy. Uczestnicy będą kontynuować prace nad najbardziej akceptowalnymi zmianami w Planie Adaptacji Miasta Gdańska do Zmian Klimatu.  Efektem będzie wybór konkretnych działań, w ramach opracowanych już rozwiązań, które zostaną zarekomendowane do wdrożenia.

Udział w Forum jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja.
Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:
https://forms.gle/ChiXteDf3ajULoTD7 lub poprzez zeskanowanie kodu QR (na plakacie).

Klauzula informacyjna RODO (link).

Przy rejestracji należy wybrać stolik tematyczny, przy którym chcielibyście Państwo prowadzić rozmowę.
System rejestracyjny wyśle potwierdzenie na podany w formularzu adres mailowy. 
Zmotoryzowanych zapraszamy na bezpłatny parking przed Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo.

Na wszystkich uczestników czeka poczęstunek i upominki!

Bieżące informacje znajdą Państwo na fanpage Gdańskiego Forum Zmian Klimatu.
Zapraszamy do obserwowania profilu 🙂

Pożegnanie Jerzego Gwizdały

Dnia 5 sierpnia 2023 r.

zmarł

Jerzy Gwizdała

Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2016-2020

nauczyciel akademicki i Kierownik Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

W latach 1991 – 1996 pełnił funkcję
dyrektora administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego,
w latach 2008 – 2016 Kanclerza,
w latach 2016 – 2020 Rektora.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia

Zarząd i Pracownicy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Dzień Ryby w Helu po raz 19

 
wraz z partnerami serdecznie zapraszają do wspólnych obchodów:

„Dnia Ryby w Helu”, które odbędą się 29 lipca 2023 roku, w godzinach od 11:00 do 17:00.

Wydarzenie odbędzie się w Helu na terenie przy fokarium Stacji Morskiej, pomostach Parku Wydmowego i w pobliżu Domu Morświna.
 
Tematem przewodnim tegorocznego Dnia Ryby będą panowie w świecie bałtyckich ryb: mężowie, tatusiowie, obiboki i dżentelmeni 😊
 
Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz projektu „Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
Sponsorem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jest Energa SA z Grupy ORLEN.

Trwają prace w PARKU WYDMOWYM w Helu

Zadanie pn. „PARK WYDMOWY w Helu – eliminacja gatunków obcych i inwazyjnych dla zachowania cennych przyrodniczo siedlisk wydmowych” dofinansowane jest ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Efektem ekologicznym projektu będzie wspomaganie procesu renaturalizacji siedliska przyrodniczego w Parku Wydmowym w Helu na obszarze NATURA 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032.

Działania przeprowadzone w ramach projektu będą miały pozytywny wpływ na szatę roślinną i siedliska Parku Wydmowego na obszarze ok. 2,0 ha w następującym zakresie:

Wykonana zostanie ogólna ocena poprawy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych – dokumentacja fotograficzna.

Szczegółowe badania na stałych powierzchniach monitoringowych -dokumentacja fitosocjologiczna i fotograficzna.

Odrośla róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i robinii akacjowej zostaną usunięte lub przynajmniej wybitnie osłabione, a ich liczebność radykalnie zmniejszona. Obszar zostanie odchwaszczony.

Odbudowie ulegnie naturalna roślinność wydmowa oraz wydmowe siedliska przyrodnicze w ich pełnym zróżnicowaniu oraz bogactwie florystycznym i fitocenotycznym.

Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia:

Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych: 19 stanowisk punktowych, 6 stanowisk obszarowych.

Czynna ochrona w obszarze parku narodowego; w rezerwatach przyrody; w obszarach Natura 2000; – wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze (ha), w tym monitoring przyrodniczy, który jest konieczny do podjęcia właściwych działań z zakresu ochrony czynnej lub oceny rezultatów wykonanych działań: Obszar o pow. ok. 2,0 ha.

Przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na obszarze (ha) – dotyczy siedliska przyrodniczego, który jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000: Obszar pow. ok. 2,0 ha.

Działania związane z czynną ochroną rodzimych gatunków chronionych oraz gatunków zagrożonych, które zostały wskazane w czerwonych księgach i listach (flora, fauna i grzyby) liczba gatunków objętych działaniami (N): 5 gatunków, powierzchnia siedliska gatunku (ha): ok. 2 ha.

Zadanie pn. „PARK WYDMOWY w Helu – eliminacja gatunków obcych i

Efektem ekologicznym projektu będzie wspomaganie procesu renaturalizacji siedliska przyrodniczego w Parku Wydmowym w Helu na obszarze NATURA 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032. Działania przeprowadzone w ramach projektu będą miały pozytywny wpływ na szatę roślinną i siedliska Parku Wydmowego na obszarze ok. 2,0 ha w następującym zakresie:

  • Wykonana zostanie ogólna ocena poprawy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych – dokumentacja fotograficzna. Szczegółowe badania na stałych powierzchniach monitoringowych – dokumentacja fitosocjologiczna i fotograficzna.
  • Odrośla róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i robinii akacjowej zostaną usunięte lub przynajmniej wybitnie osłabione, a ich liczebność radykalnie zmniejszona. Obszar zostanie odchwaszczony.
  • Odbudowie ulegnie naturalna roślinność wydmowa oraz wydmowe siedliska przyrodnicze w ich pełnym zróżnicowaniu oraz bogactwie florystycznym i fitocenotycznym.

Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia:

  • Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych: 19 stanowisk punktowych, 6 stanowisk obszarowych.
  • Czynna ochrona w obszarze parku narodowego; w rezerwatach przyrody; w obszarach Natura 2000; – wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze (ha), w tym monitoring przyrodniczy, który jest konieczny do podjęcia właściwych działań z zakresu ochrony czynnej lub oceny rezultatów wykonanych działań: Obszar o pow. ok. 2,0 ha.
  • Przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na obszarze (ha) – dotyczy siedliska przyrodniczego, który jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000: Obszar pow. ok. 2,0 ha.
  • Działania związane z czynną ochroną rodzimych gatunków chronionych oraz gatunków zagrożonych, które zostały wskazane w czerwonych księgach i listach (flora, fauna i grzyby) liczba gatunków objętych działaniami (N): 5 gatunków, powierzchnia siedliska gatunku (ha): ok. 2 ha.

 

Dzień Dziecka w Helu już za nami!

1 czerwca w fokarium Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego świętowaliśmy Dzień Dziecka.

Na odwiedzających czekały zabawy i materiały edukacyjne m.in. puzzle z rybami, koło fortuny, ulotki, książeczki. Można było narysować lub pokolorować wybrane organizmy, odpowiedzieć na pytanie, rozwiązać rebus, wziąć udział w grze terenowej i otrzymać edukacyjny upominek.

Dziękujemy, że byliście z nami!

Stoisko edukacyjne organizowane było w ramach projektu „Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej” dofinansowanego ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Sponsorem działań Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego jest Energa z Grupy ORLEN.

Zapraszamy na Dzień Dziecka w Helu!

☀️☀️🍧🍡🍿🍨🍭🍩🥤🤹🏼‍♀️🥁🎯🎲🛴⛱🛟🎈🎁🧸☀️☀️
☀️☀️☀️ Z okazji Światowego Dnia Dziecka 1 czerwca zapraszamy do odwiedzin fokarium Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w godzinach od 11.00 do 15.00 zorganizowane zostanie stoisko informacyjne na temat Morza Bałtyckiego i jego mieszkańców wraz z atrakcjami dla najmłodszych.
🐬🦭 🐬🦭 🐬🦭 🐬🦭 🐬🦭 🐬🦭 🐬🦭 🐬🦭 🐬🦭🐬🦭 🐬🦭
☀️☀️☀️ W ramach wydarzenia edukatorzy opowiedzą o życiu w Bałtyku, nadmorskich siedliskach, konieczności zachowania czystości i porządku w pomorskich lasach, w parkowych przestrzeniach miejskich, a także o problemie zaśmiecania kąpielisk i mórz plastikowymi odpadami.☀️☀️☀️
☀️☀️☀️ Na odwiedzających czekają zabawy i materiały edukacyjne m.in. puzzle z rybami, koło fortuny, ulotki, książeczki. Będzie można narysować lub pokolorować wybrane organizmy, odpowiedzieć na pytanie, rozwiązać rebus, wziąć udział w grze terenowej i otrzymać edukacyjny upominek.☀️☀️☀️
☀️☀️🍧🍡🍿🍨🍭🍩🥤🤹🏼‍♀️🥁🎯🎲🛴⛱🛟🎈🎁🧸☀️☀️
Stoisko edukacyjne organizowane jest w ramach projektu „Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej” dofinansowanego ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Sponsorem działań Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego jest Energa z Grupy ORLEN.

Wydarzenie Otwarcie Parku Miejskiego we Władysławowie już za nami!

W dniu 27 maja br.  w ramach wydarzenia Otwarcie Parku Miejskiego we Władysławowie Edukatorzy Błękitnej Szkoły FRUG w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali szereg atrakcji. Na stoisku edukacyjnym, poświęconemu  problemowi zaśmiecania nadmorskich kąpielisk i lasów opowiadali o siedliskach nadmorskich, konieczności zachowania czystości i porządku w pomorskich lasach oraz w parkowych przestrzeniach miejskich, o istotnym problemie, jakim jest zaśmiecanie kąpielisk i mórz plastikiem i mikroplastikiem i jak należy zachować się podczas spotkania z dzikimi zwierzętami. Na odwiedzających czekały zabawy i materiały edukacyjne m.in. puzzle z rybami dla najmłodszych oraz koło fortuny dla nieco starszych, ulotki, książeczki, rebusy, kolorowanki.

Dziękujemy, że tak licznie odwiedziliście nasze stoisko!

Stoisko edukacyjne zorganizowane zostało w ramach projektu „Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Spotkanie podsumowujące projekt w rezerwacie przyrody Bielawa

🌿 🌱 Dzień dobry! 🌱🌿
Już jutro w Sławoszynie spotkanie podsumowujące projekt “Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa”!
Projekt, który trwał 4 lata, miał na celu przywrócenie właściwego stanu siedlisk i roślinności torfowiska wysokiego typu bałtyckiego oraz wilgotnego wrzosowiska w rezerwacie przyrody Bielawa.
Projekt składał się z dwóch części: ochrony czynnej – usuwanie samosiewów i odrośli drzew i krzewów oraz spotkań informacyjnych nt. rezerwatu i jego przyrody. Wykonane zabiegi miały na celu ochronę torfowiska przed degradacją ekosystemów torfowiskowych i wrzosowiskowych.
Dzięki wspólnym wysiłkom: zaangażowaniu Partnerów, pracy wolontariuszy i wsparciu lokalnej społeczności, w tym Sołtysom z Gmina Krokowa udało nam się dokonać wiele dla tak cennego ekosystemu.
Podczas spotkania nasi eksperci: dr hab. Maria Herbichowa i prof. dr hab. Jacek Herbich opowiedzą o podjętych w projekcie działaniach mających na celu odtworzenie i zachowanie siedliska oraz roślinności torfowiskowej a także omówią wyniki badań i monitoringu wraz z oceną końcową.🧐
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, które przyczyniły się do sukcesu tego projektu
👇👇👇👇
Dziękujemy Ekspertom👩‍🏫👨‍🏫:
dr hab. Marii Herbichowej i prof. dr hab. Jackowi Herbichowi za nieocenione naukowe spojrzenie na problem i nieustającą chęć ratowania unikatowej przyrody rezerwatu.
Dziękujemy Partnerom🤝:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku za wsparcie merytoryczne i możliwość konsultacji na każdym etapie projektu.
Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego za pomoc w rozwiązywaniu trudności projektowych i życzliwe podejście do Beneficjenta 🙂
Specjalne podziękowania kierujemy do Krokowskie Centrum Kulturyw Krokowej oraz Gmina Krokowa za możliwość organizacji spotkania w progach Domu Kultury w Sławoszynie.
Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 504 088 836 dziś do godziny 15:00.
Do zobaczenia na spotkaniu!
Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna już za nami!

 
🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬
🌞 W dniu 21 maja 2023r. na Skwerze Kościuszki w Gdyni gościliśmy odwiedzających nasze stoisko informacyjno-edukacyjne przygotowane w ramach 21. Międzynarodowego Dnia Bałtyckiego Morświna. 🌞
Eutrofizacja, zanieczyszczenie odpadami, hałas podwodny, utrata lub fragmentacja siedlisk to jedne z głównych czynników oddziaływujących na Bałtyk, jego mieszkańców i strefę przybrzeżną. Zachowanie czystości i porządku m.in. na kąpieliskach jest szczególnie istotne w kontekście zanieczyszczeń antropogenicznych, w tym zanieczyszczenia plastikiem i mikroplastikiem. Osoby obsługujące stoisko odpowiadały na pytania, dotyczące m.in. morświna – jedynego bałtyckiego gatunku walenia, zagrożeń i sposobów ochrony nadmorskich i morskich siedlisk a także zachęcały do udziału w konkursach i naszej grze edukacyjnej. Na stoisku dostępne były nieodpłatnie materiały edukacyjno-informacyjne.
Dziękujemy, że byliście z nami 😊
Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach zadania „Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej”.
Sponsorem działań Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego jest Energa z Grupy ORLEN.

XXI Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna

 
☀️W nadchodzącą niedzielę (21 maja br.) zapraszamy do wzięcia udziału w 21. Międzynarodowym Dniu Bałtyckiego Morświna. W ramach wydarzenia Edukatorzy Błękitnej Szkoły FRUG w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali stoisko edukacyjne, poświęcone temu jedynemu bałtyckiemu gatunkowi walenia.
☀️Zapraszamy w godzinach od 11 do 16 na Skwer Kościuszki w Gdyni przy pomniku morświna.
Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Sponsorem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jest Energa z Grupy ORLEN.