Pikniki MEiN-edycja II

Tytuł projektu: „Klimat dla Nauki. Doświadcz, poznaj, zrozum – pikniki naukowe. Edycja II”

Okres realizacji: 01.11.2023-31.10.2025

Finansowanie: projekt „Klimat dla Nauki. Doświadcz, poznaj, zrozum – pikniki naukowe”, przyjęty do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2023 r. o ustanowieniu programu i naborze wniosków, na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).

Koszt całkowity projektu: 239 100,00 zł

Dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki: 191 100,00 zł

Cel projektu: Projekt „Klimat dla Nauki. Doświadczaj, poznaj, zrozum – pikniki naukowe. Edycja II ” to już 2 edycja przedsięwzięcia, którego nadrzędnym celem jest popularyzacja nauki wśród 10 tysięcy mieszkańców Pomorza (dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych) podczas pikników naukowych, organizowanych w Gdańsku i Gdyni. Cel zostanie zrealizowany poprzez wykreowanie atrakcyjnej merytorycznie i wizualnie przestrzeni do poznawania nauki i osiągnięć naukowych, która pozwoli zainteresować liczne grono odbiorców, niezależnie od wykształcenia i wieku.

Do celów szczegółowych projektu należą m.in.: zaangażowanie szczególnie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w poznawanie nauki, zaprezentowanie użyteczności nauki i możliwości zastosowania jej w życiu codziennym, umożliwienie czerpania z nauki w celu polepszania komfortu życia, wzbudzenie poczucia zrozumienia dla nauki oraz chęci wkroczenia w świat nauki i stania się integralnym elementem mającym wpływ na jej rozwój, a także zaprezentowanie społecznej odpowiedzialności nauki tj. nauki, która uwzględnia interesy społeczne, ochronę środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Projekt ma charakter regionalny, jest adresowany w szczególności do Pomorzan ale także turystów przebywających w Trójmieście w czasie pikników. Oferta projektu zostanie zrealizowana już po raz drugi na Pomorzu i obejmie dwa miasta: Gdańsk i Gdynię.
W każdym mieście, przez dwa kolejne lata (2024 i 2025), odbędą się po dwa wydarzenia w postaci jednodniowych pikników naukowych, o odrębnej tematyce. Piknik związany tematycznie m.in. z biologią, chemią, matematyką, fizyką, informatyką, nauką o Ziemi i środowisku oraz naukami społecznymi (m.in. pedagogika) i humanistycznymi (m.in. archeologia) będzie gościł w Gdańsku – planowanym miesiącem jest maj. Podczas pikników w Gdyni szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie miejsca, jakie zajmuje morze w badaniach naukowych i wartości, jakie Morze Bałtyckie niesie dla regionu Pomorza – planowanym miesiącem jest wrzesień.

Udział w piknikach jest nieodpłatny.

Gdańskie Forum Zmian Klimatu 2023

29 września 2023 r.  w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo, ul. Żaglowa 11 w Gdańsku odbędzie się Gdańskie Forum Zmian Klimatu, wydarzenie skierowane do Mieszkanek i Mieszkańców Gdańska. 

Forum ma charakter warsztatowy. Uczestnicy będą kontynuować prace nad najbardziej akceptowalnymi zmianami w Planie Adaptacji Miasta Gdańska do Zmian Klimatu.  Efektem będzie wybór konkretnych działań, w ramach opracowanych już rozwiązań, które zostaną zarekomendowane do wdrożenia.

Udział w Forum jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja.
Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:
https://forms.gle/ChiXteDf3ajULoTD7 lub poprzez zeskanowanie kodu QR (na plakacie).

Klauzula informacyjna RODO (link).

Przy rejestracji należy wybrać stolik tematyczny, przy którym chcielibyście Państwo prowadzić rozmowę.
System rejestracyjny wyśle potwierdzenie na podany w formularzu adres mailowy. 
Zmotoryzowanych zapraszamy na bezpłatny parking przed Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo.

Na wszystkich uczestników czeka poczęstunek i upominki!

Bieżące informacje znajdą Państwo na fanpage Gdańskiego Forum Zmian Klimatu.
Zapraszamy do obserwowania profilu 🙂

Pożegnanie Jerzego Gwizdały

Dnia 5 sierpnia 2023 r.

zmarł

Jerzy Gwizdała

Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2016-2020

nauczyciel akademicki i Kierownik Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

W latach 1991 – 1996 pełnił funkcję
dyrektora administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego,
w latach 2008 – 2016 Kanclerza,
w latach 2016 – 2020 Rektora.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia

Zarząd i Pracownicy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Dzień Ryby w Helu po raz 19

 
wraz z partnerami serdecznie zapraszają do wspólnych obchodów:

„Dnia Ryby w Helu”, które odbędą się 29 lipca 2023 roku, w godzinach od 11:00 do 17:00.

Wydarzenie odbędzie się w Helu na terenie przy fokarium Stacji Morskiej, pomostach Parku Wydmowego i w pobliżu Domu Morświna.
 
Tematem przewodnim tegorocznego Dnia Ryby będą panowie w świecie bałtyckich ryb: mężowie, tatusiowie, obiboki i dżentelmeni 😊
 
Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz projektu „Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
Sponsorem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jest Energa SA z Grupy ORLEN.

Trwają prace w PARKU WYDMOWYM w Helu

Zadanie pn. „PARK WYDMOWY w Helu – eliminacja gatunków obcych i inwazyjnych dla zachowania cennych przyrodniczo siedlisk wydmowych” dofinansowane jest ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Efektem ekologicznym projektu będzie wspomaganie procesu renaturalizacji siedliska przyrodniczego w Parku Wydmowym w Helu na obszarze NATURA 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032.

Działania przeprowadzone w ramach projektu będą miały pozytywny wpływ na szatę roślinną i siedliska Parku Wydmowego na obszarze ok. 2,0 ha w następującym zakresie:

Wykonana zostanie ogólna ocena poprawy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych – dokumentacja fotograficzna.

Szczegółowe badania na stałych powierzchniach monitoringowych -dokumentacja fitosocjologiczna i fotograficzna.

Odrośla róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i robinii akacjowej zostaną usunięte lub przynajmniej wybitnie osłabione, a ich liczebność radykalnie zmniejszona. Obszar zostanie odchwaszczony.

Odbudowie ulegnie naturalna roślinność wydmowa oraz wydmowe siedliska przyrodnicze w ich pełnym zróżnicowaniu oraz bogactwie florystycznym i fitocenotycznym.

Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia:

Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych: 19 stanowisk punktowych, 6 stanowisk obszarowych.

Czynna ochrona w obszarze parku narodowego; w rezerwatach przyrody; w obszarach Natura 2000; – wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze (ha), w tym monitoring przyrodniczy, który jest konieczny do podjęcia właściwych działań z zakresu ochrony czynnej lub oceny rezultatów wykonanych działań: Obszar o pow. ok. 2,0 ha.

Przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na obszarze (ha) – dotyczy siedliska przyrodniczego, który jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000: Obszar pow. ok. 2,0 ha.

Działania związane z czynną ochroną rodzimych gatunków chronionych oraz gatunków zagrożonych, które zostały wskazane w czerwonych księgach i listach (flora, fauna i grzyby) liczba gatunków objętych działaniami (N): 5 gatunków, powierzchnia siedliska gatunku (ha): ok. 2 ha.

Zadanie pn. „PARK WYDMOWY w Helu – eliminacja gatunków obcych i

Efektem ekologicznym projektu będzie wspomaganie procesu renaturalizacji siedliska przyrodniczego w Parku Wydmowym w Helu na obszarze NATURA 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032. Działania przeprowadzone w ramach projektu będą miały pozytywny wpływ na szatę roślinną i siedliska Parku Wydmowego na obszarze ok. 2,0 ha w następującym zakresie:

  • Wykonana zostanie ogólna ocena poprawy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych – dokumentacja fotograficzna. Szczegółowe badania na stałych powierzchniach monitoringowych – dokumentacja fitosocjologiczna i fotograficzna.
  • Odrośla róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej i robinii akacjowej zostaną usunięte lub przynajmniej wybitnie osłabione, a ich liczebność radykalnie zmniejszona. Obszar zostanie odchwaszczony.
  • Odbudowie ulegnie naturalna roślinność wydmowa oraz wydmowe siedliska przyrodnicze w ich pełnym zróżnicowaniu oraz bogactwie florystycznym i fitocenotycznym.

Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia:

  • Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych: 19 stanowisk punktowych, 6 stanowisk obszarowych.
  • Czynna ochrona w obszarze parku narodowego; w rezerwatach przyrody; w obszarach Natura 2000; – wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze (ha), w tym monitoring przyrodniczy, który jest konieczny do podjęcia właściwych działań z zakresu ochrony czynnej lub oceny rezultatów wykonanych działań: Obszar o pow. ok. 2,0 ha.
  • Przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na obszarze (ha) – dotyczy siedliska przyrodniczego, który jest przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000: Obszar pow. ok. 2,0 ha.
  • Działania związane z czynną ochroną rodzimych gatunków chronionych oraz gatunków zagrożonych, które zostały wskazane w czerwonych księgach i listach (flora, fauna i grzyby) liczba gatunków objętych działaniami (N): 5 gatunków, powierzchnia siedliska gatunku (ha): ok. 2 ha.

 

Dzień Dziecka w Helu już za nami!

1 czerwca w fokarium Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego świętowaliśmy Dzień Dziecka.

Na odwiedzających czekały zabawy i materiały edukacyjne m.in. puzzle z rybami, koło fortuny, ulotki, książeczki. Można było narysować lub pokolorować wybrane organizmy, odpowiedzieć na pytanie, rozwiązać rebus, wziąć udział w grze terenowej i otrzymać edukacyjny upominek.

Dziękujemy, że byliście z nami!

Stoisko edukacyjne organizowane było w ramach projektu „Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej” dofinansowanego ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Sponsorem działań Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego jest Energa z Grupy ORLEN.

Zapraszamy na Dzień Dziecka w Helu!

☀️☀️🍧🍡🍿🍨🍭🍩🥤🤹🏼‍♀️🥁🎯🎲🛴⛱🛟🎈🎁🧸☀️☀️
☀️☀️☀️ Z okazji Światowego Dnia Dziecka 1 czerwca zapraszamy do odwiedzin fokarium Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w godzinach od 11.00 do 15.00 zorganizowane zostanie stoisko informacyjne na temat Morza Bałtyckiego i jego mieszkańców wraz z atrakcjami dla najmłodszych.
🐬🦭 🐬🦭 🐬🦭 🐬🦭 🐬🦭 🐬🦭 🐬🦭 🐬🦭 🐬🦭🐬🦭 🐬🦭
☀️☀️☀️ W ramach wydarzenia edukatorzy opowiedzą o życiu w Bałtyku, nadmorskich siedliskach, konieczności zachowania czystości i porządku w pomorskich lasach, w parkowych przestrzeniach miejskich, a także o problemie zaśmiecania kąpielisk i mórz plastikowymi odpadami.☀️☀️☀️
☀️☀️☀️ Na odwiedzających czekają zabawy i materiały edukacyjne m.in. puzzle z rybami, koło fortuny, ulotki, książeczki. Będzie można narysować lub pokolorować wybrane organizmy, odpowiedzieć na pytanie, rozwiązać rebus, wziąć udział w grze terenowej i otrzymać edukacyjny upominek.☀️☀️☀️
☀️☀️🍧🍡🍿🍨🍭🍩🥤🤹🏼‍♀️🥁🎯🎲🛴⛱🛟🎈🎁🧸☀️☀️
Stoisko edukacyjne organizowane jest w ramach projektu „Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej” dofinansowanego ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Sponsorem działań Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego jest Energa z Grupy ORLEN.

Wydarzenie Otwarcie Parku Miejskiego we Władysławowie już za nami!

W dniu 27 maja br.  w ramach wydarzenia Otwarcie Parku Miejskiego we Władysławowie Edukatorzy Błękitnej Szkoły FRUG w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali szereg atrakcji. Na stoisku edukacyjnym, poświęconemu  problemowi zaśmiecania nadmorskich kąpielisk i lasów opowiadali o siedliskach nadmorskich, konieczności zachowania czystości i porządku w pomorskich lasach oraz w parkowych przestrzeniach miejskich, o istotnym problemie, jakim jest zaśmiecanie kąpielisk i mórz plastikiem i mikroplastikiem i jak należy zachować się podczas spotkania z dzikimi zwierzętami. Na odwiedzających czekały zabawy i materiały edukacyjne m.in. puzzle z rybami dla najmłodszych oraz koło fortuny dla nieco starszych, ulotki, książeczki, rebusy, kolorowanki.

Dziękujemy, że tak licznie odwiedziliście nasze stoisko!

Stoisko edukacyjne zorganizowane zostało w ramach projektu „Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.