Konkurs o stypendia dla studentów z Ukrainy

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) ogłasza konkurs o stypendium dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy przybyli do Polski z uwagi na działania wojenne na Ukrainie.

Środki Funduszu Stypendialnego FRUG pochodzą ze zbiórki publicznej prowadzonej za pośrednictwem serwisu www.siepomaga.pl oraz z darowizny przekazanej przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego.

Kandydat ubiegający się o przyznanie stypendium zobowiązany jest do złożenia:

  1. prawidłowo wypełnionego wniosku o stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, zamieszczonego na stronie www.frug.ug.edu.pl;
  2. potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii urzędowego powiadomienia o nadaniu numeru PESEL ze statusem cudzoziemca: UKR.

Kwota jednorazowego stypendium wyniesie nie mniej niż 800 zł i uzależniona będzie od liczby złożonych wniosków.

Wnioski o stypendium przyjmowane będą w wersji papierowej w Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 1 A, pok. 310 (III piętro) najpóźniej do dnia 02 grudnia 2022 r.

Regulamin konkursu oraz wzór wniosku o stypendium w wersji polskiej i ukraińskiej stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wniosek

Regulamin

Фундація розвитку Гданського університету (FRUG) оголошує конкурс на отримання стипендії для студентів Гданського університету першого, другого ступеня та єдиної магістратури, які приїхали до Польщі у зв’язку з військовими діями в Україні.

Кошти стипендіального фонду FRUG надходять з публічного збору коштів, який проводиться на сайті www.siepomaga.pl , а також з пожертви Фундації професора Вацлава Шибальського.

Кандидат, який претендує на отримання стипендії, повинен подати:

  1.  оформлену належним чином заявку на призначення стипендії за зразком, наведеним у додатку № 1 до Положення, що розміщене на сайті www.frug.ug.edu.pl;
  2. завірену копію офіційного повідомлення про присвоєння номера PESEL зі статусом іноземця: UKR.

Розмір одноразової стипендії становитиме не менше 800 злотих і залежатиме від кількості поданих заявок.

Заявки на отримання стипендії прийматимуться у паперовій формі в офісі Фундації розвитку Гданського університету в м. Гданськ, вул. Яна Бажинського 1 А, каб. 310 (3 поверх) не пізніше 02 грудня 2022 року.

Положення конкурсу і зразок стипендіальної заявки польською та українською мовами додаються до цього оголошення.

Зразок стипендіальної заявки

Положення конкурсу

Konferencja Jeziora Pojezierza Kaszubskiego w ramach pierwszego Kaszubskiego Festiwalu Raków

Za nami pierwszy „Kaszubski Festiwal Raków”, który odbył się w ubiegły piątek, w dniu 7 października w Sulęczynie. Dziękujemy wszystkim, którym temat ochrony jezior kaszubskich nie jest obojętny, za tak liczne przybycie.

Podczas wydarzenia swoje prelekcje wygłosili: prof. Julita Dunalska, dr Kamil Nowiński, dr Katarzyna Bociąg, prof. Przemysław Śmietana oraz Pan Marek Theus.

Niezmiernie interesujące prezentacje skłoniły uczestników konferencji do ożywionej dyskusji i próby wypracowania rozwiązań dla istniejących problemów i zagrożeń dla jezior kaszubskich. Konferencja odbyła się w pięknych okolicznościach przyrody – w Leśnym Dworze w Sulęczynie. Po części merytorycznej nastąpiła uczta dla podniebienia za sprawą samego właściciela Dworu i Szefa Kuchni Marcina Popielarza.  Planowane są kolejne edycje „Kaszubskiego Festiwalu Raków”, w które z ogromną chęcią i zaangażowaniem włączy się Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

relacja z wydarzenia w Radio Kaszebe

fot. Katarzyna Legeżyńska

Warsztaty w ramach projektu Bałtyk bez barier

W dniach 19-20 oraz 26-27 września po raz kolejny gościliśmy w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG uczniów szkół z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, w ramach projektu „Bałtyk bez barier”. Podczas warsztatów zaprezentowaliśmy program edukacyjny, nad którym w ramach realizowanego projektu pracuje 17. ekspertów. Program warsztatów obejmował zajęcia teoretyczne, wykłady, prezentacje, jak również praktyczne – doświadczenia laboratoryjne, zajęcia w terenie z użyciem wykonanych wcześniej samodzielnie narzędzi, gry i zabawy.

Projekt „Bałtyk bez barier” dofinansowano w ramach funduszy EOG oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.Więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronie: https://frug.ug.edu.pl/…/projekty…/baltyk-bez-barier/

Zapraszamy do galerii zdjęć z ostatnich spotkań oraz na stronę projektu
fot. Katarzyna Legeżyńska

Warsztaty edukacyjne w Rezerwacie Przyrody Bielawa

Za nami trzecie terenowe warsztaty edukacyjne w Rezerwacie Przyrody Bielawa, które zorganizowaliśmy w ramach realizowanego przez Fundację projektu pn. Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa. W dniu 30 września gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej w Pucku.

Pogoda dopisała, bawiliśmy się doskonale obserwując przyrodę i czerpiąc wiadomości od wspaniałych edukatorów.

Poniżej foto relacja
fot. Katarzyna Legeżyńska

Informacje o projekcie na stronie:https://frug.ug.edu.pl/…/projekty-realizowane/rpo_bielawa/

Letnia Szkoła Fitoplanktonu

W ubiegły czwartek w Stacja Limnologiczna Uniwersytetu Gdańskiego zakończyła się 3 dniowa Letnia Szkoła Fitoplanktonu, której pomysłodawczynią oraz prowadzącą była Pani dr Justyna Kobos z Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowanie warsztatami było duże mamy więc nadzieję, że to nie ostatnie tego typu szkolenie, które wspólnie ze Stacją organizuje nasza Fundacja.https://stacjalimnologiczna.ug.edu.pl/…/letnia-szkola…/

Fotorelacja poniżej.


fot. Katarzyna Legeżyńska

Zapraszamy na Gdańskie Forum Zmian Klimatu.

Szanowni Państwo,

11 października br. w Hevelianum odbędzie się Gdańskie Forum Zmian Klimatu, wydarzenie skierowane do Mieszkanek i Mieszkańców Gdańska. 

Forum ma charakter warsztatowy. Uczestnicy będą pracować nad najbardziej akceptowalnymi zmianami w Planie Adaptacji Miasta Gdańska do Zmian Klimatu. Propozycje trafią do ekspertów, którzy sprawdzą ich zgodność z obowiązującym prawem i kompetencjami gminy.  Efektem będzie wybór najlepszych rozwiązań. 

Udział w Forum jest nieodpłatny. Wymagana jest rejestracja.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: shorturl.at/BNPW5 lub poprzez zeskanowanie kodu QR (na plakacie).

Klauzula RODO

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. System rejestracyjny wyśle potwierdzenie na podany w formularzu adres mailowy. 

Przy rejestracji należy wybrać stolik tematyczny, przy którym chcielibyście Państwo prowadzić rozmowę.

Zmotoryzowanych zapraszamy na parking dolny na Gradowej 3 (ok. 250 metrów do wejścia pod górkę) lub górny parking przy Gradowej 11 (50 metrów od centrum konferencyjnego). 

Na wszystkich uczestników czekają upominki! Do wygrania w mini konkursie będzie także beczka na deszczówkę.

Bieżące informacje znajdą Państwo na fanpage Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. Zapraszamy do obserwowania profilu 🙂

Do zobaczenia 11 października 2022 r.  o godzinie 16:30 w Hevelianum!

Letnia Szkoła Fitoplanktonu

W dniach 20-22 września w Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie odbędzie się Letnia Szkoła Fitoplanktonu. Pomysłodawczynią oraz prowadzącą szkołę fitoplanktonu jest Pani dr Justyna Kobos z Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowanie warsztatami było duże mamy więc nadzieję, że to nie ostatnie tego typu szkolenie, które wspólnie ze Stacją organizuje nasza Fundacja.

Tematyka szkolenia:

1. Przyczyny i skutki zakwitów wody.

2. Ocena zagrożenia związanego z masowym występowaniem sinici innych toksycznych gatunków fitoplanktonu w wodach użytkowych.

3. Charakterystyka fitoplanktonu najczęściej występującego w polskich wodach, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków potencjalnie toksycznych.

4. Metody pobierania i konserwacji próbek fitoplanktonu.Analiza jakościowa, ilościowa oraz sposób obliczania biomasy fitoplanktonu.

5. Zajęcia praktyczne – identyfikacja potencjalnie toksycznych gatunków cyjanobakterii i innych grup fitoplanktonu.