Podsumowanie 2022 r. w projekcie MATMANIACY

X edycja projektu MATMANIACY minęła pod znakiem rekordu frekwencji podczas zajęć realizowanych w czterech sopockich szkołach podstawowych.

Mieliśmy przyjemność gościć w: Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej, Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 7 im. Tadeusza Kościuszki, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9. Przeprowadziliśmy 36 zajęć matematycznych oraz 8 zajęć chemicznych dla łącznie 774 uczniów.

Najczęściej wybieranymi tematami zajęć matematycznych były: „Matematyczne przeprawy”, „Wstęga Mobiusa”, „Bryły platońskie i inne”, „Jak grać, żeby wygrać” oraz „Zasada szufladkowa Dirichleta”. Jeśli niniejsze tytuły wzbudziły Twoje zainteresowanie serdecznie zachęcamy do zapoznania się z opisem zajęć ujętym na liście tematów, która dostępna jest na podstronie projektu: https://frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/matmaniacy-x-edycja/

Bardzo nas cieszy tegoroczna frekwencja i liczymy, że w przyszłym roku również będziemy mogli gościć w sopockich szkołach podstawowych!!! Dziękujemy naszym Prowadzącym za rewelacyjną pracę i zaangażowanie!!!

Projekt MATMANIACY realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Sopotu.

Sklepik fokarium zaprasza na świąteczne zakupy!!

Sklepik fokarium zaprasza na świąteczne zakupy!! Idą święta. Jak co roku zachęcamy do wsparcia naszych działań na rzecz bałtyckich fok, również poprzez zakupy w sklepiku fokarium. Sklepik przygotował trzy specjalne zestawy.
Z powodu problemów technicznych prosimy o dokonywanie zamówień wyłącznie drogą mailową na adres- sklepikfokarium@gmail.com

A oto zestawy:

Foczy zestaw świąteczny I:
– brelok pucyfik
– skarpetki z fokami ( rozmiar do wyboru 37/40 lub 43/46)
– kubek Jasmine z foką (400 ml)
Cena zestawu : 55zł

Zestaw świąteczny dla dzieci z foką :- kubek granatowy z foką- maskotka foka średnia- skarpetki dziecięce z fokami ( rozmiary do wyboru 23/26, 27/30, 37/40)Cena zestawu : 75zł

Zestaw świąteczny dla dzieci z morświnem :- kubek granatowy z foką- maskotka morświn średni- skarpetki dziecięce z fokami ( rozmiary do wyboru 23/26, 27/30, 37/40)Cena zestawu : 75 zł

Wyniki konkursu o stypendium FRUG dla studentów z Ukrainy

Rada Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) na posiedzeniu w dniu 06 grudnia 2022 r. dokonała oceny złożonych wniosków o stypendium z Funduszu Stypendialnego „Uniwersytet Gdański na pomoc Ukrainie!”.

Skład Rady Funduszu Stypendialnego:

  1. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG;
  2. prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Prezes Zarządu Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego;
  3. Piotr Patalas – przedstawiciel Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego;
  4. mgr inż. Agnieszka Wojtach – Wiceprezes Zarządu FRUG.

W wyniku rekomendacji Rady, Marzena Chojnacka – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju UG przyznała stypendia 29-ciu studentom Uniwersytetu Gdańskiego studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy przybyli do Polski z uwagi na działania wojenne na Ukrainie.

Środki Funduszu Stypendialnego Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego pochodzą ze zbiórki publicznej prowadzonej za pośrednictwem serwisu https://www.siepomaga.pl  oraz z darowizny przekazanej przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego. Kwota jednorazowego stypendium wynosi: 2.348,00 PLN.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom a studentom gratulujemy!

Konkurs o stypendia dla studentów z Ukrainy

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) ogłasza konkurs o stypendium dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy przybyli do Polski z uwagi na działania wojenne na Ukrainie.

Środki Funduszu Stypendialnego FRUG pochodzą ze zbiórki publicznej prowadzonej za pośrednictwem serwisu www.siepomaga.pl oraz z darowizny przekazanej przez Fundację Profesora Wacława Szybalskiego.

Kandydat ubiegający się o przyznanie stypendium zobowiązany jest do złożenia:

  1. prawidłowo wypełnionego wniosku o stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, zamieszczonego na stronie www.frug.ug.edu.pl;
  2. potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii urzędowego powiadomienia o nadaniu numeru PESEL ze statusem cudzoziemca: UKR.

Kwota jednorazowego stypendium wyniesie nie mniej niż 800 zł i uzależniona będzie od liczby złożonych wniosków.

Wnioski o stypendium przyjmowane będą w wersji papierowej w Biurze Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, ul. Jana Bażyńskiego 1 A, pok. 310 (III piętro) najpóźniej do dnia 02 grudnia 2022 r.

Regulamin konkursu oraz wzór wniosku o stypendium w wersji polskiej i ukraińskiej stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wniosek

Regulamin

Фундація розвитку Гданського університету (FRUG) оголошує конкурс на отримання стипендії для студентів Гданського університету першого, другого ступеня та єдиної магістратури, які приїхали до Польщі у зв’язку з військовими діями в Україні.

Кошти стипендіального фонду FRUG надходять з публічного збору коштів, який проводиться на сайті www.siepomaga.pl , а також з пожертви Фундації професора Вацлава Шибальського.

Кандидат, який претендує на отримання стипендії, повинен подати:

  1.  оформлену належним чином заявку на призначення стипендії за зразком, наведеним у додатку № 1 до Положення, що розміщене на сайті www.frug.ug.edu.pl;
  2. завірену копію офіційного повідомлення про присвоєння номера PESEL зі статусом іноземця: UKR.

Розмір одноразової стипендії становитиме не менше 800 злотих і залежатиме від кількості поданих заявок.

Заявки на отримання стипендії прийматимуться у паперовій формі в офісі Фундації розвитку Гданського університету в м. Гданськ, вул. Яна Бажинського 1 А, каб. 310 (3 поверх) не пізніше 02 грудня 2022 року.

Положення конкурсу і зразок стипендіальної заявки польською та українською мовами додаються до цього оголошення.

Зразок стипендіальної заявки

Положення конкурсу

Konferencja Jeziora Pojezierza Kaszubskiego w ramach pierwszego Kaszubskiego Festiwalu Raków

Za nami pierwszy „Kaszubski Festiwal Raków”, który odbył się w ubiegły piątek, w dniu 7 października w Sulęczynie. Dziękujemy wszystkim, którym temat ochrony jezior kaszubskich nie jest obojętny, za tak liczne przybycie.

Podczas wydarzenia swoje prelekcje wygłosili: prof. Julita Dunalska, dr Kamil Nowiński, dr Katarzyna Bociąg, prof. Przemysław Śmietana oraz Pan Marek Theus.

Niezmiernie interesujące prezentacje skłoniły uczestników konferencji do ożywionej dyskusji i próby wypracowania rozwiązań dla istniejących problemów i zagrożeń dla jezior kaszubskich. Konferencja odbyła się w pięknych okolicznościach przyrody – w Leśnym Dworze w Sulęczynie. Po części merytorycznej nastąpiła uczta dla podniebienia za sprawą samego właściciela Dworu i Szefa Kuchni Marcina Popielarza.  Planowane są kolejne edycje „Kaszubskiego Festiwalu Raków”, w które z ogromną chęcią i zaangażowaniem włączy się Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

relacja z wydarzenia w Radio Kaszebe

fot. Katarzyna Legeżyńska

Warsztaty w ramach projektu Bałtyk bez barier

W dniach 19-20 oraz 26-27 września po raz kolejny gościliśmy w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG uczniów szkół z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, w ramach projektu “Bałtyk bez barier”. Podczas warsztatów zaprezentowaliśmy program edukacyjny, nad którym w ramach realizowanego projektu pracuje 17. ekspertów. Program warsztatów obejmował zajęcia teoretyczne, wykłady, prezentacje, jak również praktyczne – doświadczenia laboratoryjne, zajęcia w terenie z użyciem wykonanych wcześniej samodzielnie narzędzi, gry i zabawy.

Projekt „Bałtyk bez barier” dofinansowano w ramach funduszy EOG oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.Więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronie: https://frug.ug.edu.pl/…/projekty…/baltyk-bez-barier/

Zapraszamy do galerii zdjęć z ostatnich spotkań oraz na stronę projektu
fot. Katarzyna Legeżyńska