Centrum Herdera UG

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego ośrodek kultury i książki niemieckojęzycznej organizuje trzytygodniowe letnie kursy on-line języka niemieckiego „Nicht schlecht, Herr Specht” w terminie 6 – 23 lipca 2020 r. w wymiarze 36 godz. lekcyjnych, na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1


Centrum Herdera UG zaprasza na kursy języka niemieckiego organizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Oferujemy naukę na 11 poziomach zaawansowania, wraz z możliwością przygotowania do egzaminów Instytutu Goethego: A1, A2, B1, B2, C1, C2, Prüfung Wirtschaftsdeutsch International.

Zajęcia odbywają się w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego: Wydz. Prawa i Administracji – ul. Bażyńskiego, w siedzibie Centrum Herdera UG – ul. Ogarna 26.

Ceny od 800 zł za semestr (60 godz.)

Zniżki dla: pracowników UG, kontynuujących naukę, studentów.

Szczegółowe informacje: http://www.herder.ug.edu.pl/

Zapisy i informacje:HERDER_plakat_m

Centrum Herdera UG
ul. Ogarna 26, 80-826 Gdańsk
tel./fax: +48 58 305 73 17

herder@univ.gda.pl

www.herder.ug.gda.pl

Zaproszenie na szkolenia