Centrum Herdera UG

Centrum Herdera UG zaprasza na kursy języka niemieckiego organizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Oferujemy naukę na 11 poziomach zaawansowania, wraz z możliwością przygotowania do egzaminów Instytutu Goethego: A1, A2, B1, B2, C1, C2, Prüfung Wirtschaftsdeutsch International.

Zajęcia odbywają się w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego oraz w siedzibie Centrum Herdera UG przy ul. Ogarna 26.

Zniżki dla: pracowników UG, kontynuujących naukę, studentów.

O wpłaty za kurs prosimy na konto:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, Santander Bank Polska,

nr konta: 39 10901098 0000 0001 0074 8505

Płatność na konto z dopiskiem w tytule przelewu:

NCH – kurs języka niemieckiego, rodzaj kursu, poziom i semestr… (należy podać, którego kursu dotyczy wpłata), imię i nazwisko… (należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu).

WAŻNE: Prośby o wystawienie faktury VAT za kurs prosimy kierować na adres w momencie zgłoszenia na kurs (przed dokonaniem wpłaty), w późniejszym terminie wystawienie faktury VAT będzie niemożliwe.

Szczegółowe informacje : http://www.herder.ug.edu.pl/

Zapisy:HERDER_plakat_m

Centrum Herdera UG
ul. Ogarna 26, 80-826 Gdańsk
tel./fax: +48 58 305 73 17

www.herder.ug.gda.pl