Centrum Herdera UG

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego ośrodek kultury i książki niemieckojęzycznej organizuje trzytygodniowe letnie kursy on-line języka niemieckiego „Nicht schlecht, Herr Specht” w terminie 6 – 23 lipca 2020 r. w wymiarze 36 godz. lekcyjnych, na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1


Centrum Herdera UG zaprasza na kursy języka niemieckiego organizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Oferujemy naukę na 11 poziomach zaawansowania, wraz z możliwością przygotowania do egzaminów Instytutu Goethego: A1, A2, B1, B2, C1, C2, Prüfung Wirtschaftsdeutsch International.

Zajęcia odbywają się w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego: Wydz. Prawa i Administracji – ul. Bażyńskiego, w siedzibie Centrum Herdera UG – ul. Ogarna 26.

Ceny od 800 zł za semestr (60 godz.)

Zniżki dla: pracowników UG, kontynuujących naukę, studentów.

O wpłaty za kurs prosimy na konto: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk, Santander Bank Polska,

nr konta: 39 10901098 0000 0001 0074 8505

Płatność na konto z dopiskiem w tytule przelewu:

NCH – kurs języka niemieckiego, rodzaj kursu, poziom i semestr… (należy podać, którego kursu dotyczy wpłata), imię i nazwisko… (należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu).

WAŻNE: Prośby o wystawienie faktury VAT za kurs prosimy kierować na adres w momencie zgłoszenia na kurs (przed dokonaniem wpłaty), w późniejszym terminie wystawienie faktury VAT będzie niemożliwe.

Szczegółowe informacje: http://www.herder.ug.edu.pl/

Zapisy i informacje:HERDER_plakat_m

Centrum Herdera UG
ul. Ogarna 26, 80-826 Gdańsk
tel./fax: +48 58 305 73 17

herder@univ.gda.pl

www.herder.ug.gda.pl

Zaproszenie na szkolenia