Struktura

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FUNDACJI

Biuro FRUG – Oddział w Gdańsku:

Dział Projektów:

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry, Uniwersytet Gdański w Helu
e-mail: hel@ug.edu.pl, tel.: 58 675 08 36:

Dział obsługi ruchu turystycznego fokarium:

  • Marta Próchniak – Koordynator zespołu obsługi ruchu turystycznego i rozliczeń fokarium
    e-mail: marta.prochniak@ug.edu.pl
  • Beata Biernacka, e-mail: ocebb@ug.edu.pl
  • Ewa Malinowska
  • Kamila Kretkiewicz

Sklepik fokarium:

Dział edukacji szkolnej “Błękitna szkoła”:

Dział hodowli i rehabilitacji fok: