Struktura

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FUNDACJI

Sekretariat Biura Zarządu

Klaudia Speth-Korniaho
e-mail: klaudia.speth-korniaho@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 63

Administracja

Anna Grzybowska
e-mail: anna.grzybowska@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 68

Dział Projektów

Małgorzata Gdaniec
e- mail: malgorzata.gdaniec@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 69

Katarzyna Sroślak – Janasiewicz
e-mail: katarzyna.janasiewicz@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 72

Natalia Samulak (dłuższa nieobecność)

Fokarium
tel.: 58 675 08 36

Kierownik

dr Iwona Pawliczka vel Pawlik
e-mail: iwona.pvp@ug.edu.pl

Dział obsługi ruchu turystycznego fokarium

Marta Próchniak
e-mail: marta.prochniak@ug.edu.pl

Beata Biernacka

e-mail: ocebb@ug.edu.pl

Ewa Malinowska

Kamila Kretkiewicz

Sklepik fokarium

Agnieszka Wieczorek

tel.: 665 316 301
e-mail: sklepikfokarium@ug.edu.pl

Dział edukacji

Monika Selin
e-mail: monika.selin@ug.edu.pl

Mikołaj Koss
e-mail: mikolaj.koss@ug.edu.pl

Justyna Kąpa
e-mail: j.kapa@ug.edu.pl

Dział hodowli i rehabilitacji fok

Wioleta Miętkiewicz
e-mail: ocewsw@ug.edu.pl

Katarzyna Kucharska
e-mail: katarzyna.kucharska@ug.edu.pl

Natalia Makałowska – Kur (dłuższa nieobecność)

Agata Godziszewska

Dominika Jonakowska

Joanna Ostrowska