Fundacja

rok założenia 1991
Cele Fundacji:

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Cel ten jest realizowany w formie pomocy rzeczowej i finansowej oraz poprzez współdziałanie z jednostkami Uniwersytetu. Środki finansowe na realizację celu statutowego Fundacja pozyskuje głównie z działalności własnej oraz częściowo z dotacji i darowizn od instytucji, firm i przedsiębiorstw.

Fundacja prowadzi działalność usługową, handlową oraz szkoleniową. Świadczy m.in. usługi organizacji konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych, realizacji projektów naukowych. Fundacja posiada znaczne doświadczenie w zakresie wdrażania i zarządzania projektami o charakterze edukacyjnym, środowiskowym i inwestycyjnym.

Adres Biura Fundacji:
ul. Bażyńskiego 1A (III piętro)
80-952 Gdańsk
tel. +48 58 523 33 63
e-mail: frug@ug.edu.pl

   godziny otwarcia 08.00 -16.00

REGON: 190552396
NIP: 584-030-45-78
KRS: 0000045713

Rachunek bankowy:
płatność w PLN:
Santander Bank Polska S.A. I/O Gdańsk
69 1090 1098 0000 0000 0901 5841

oraz
Pekao S.A. O/Gdynia
24 1240 5354 1111 0000 5367 0126

płatność w EUR:
Santander Bank Polska S.A. I/O Gdańsk
adres banku: ul. 3 Maja 3, 80-958 Gdańsk
IBAN code: PL 12 1090 1098 0000 0001 1104 3019
BIC code (Swift address): WBKPPLPP

płatność w USD:
Santander Bank Polska S.A. I/O Gdańsk
adres banku: ul. 3 Maja 3, 80-958 Gdańsk
IBAN code: PL 84 1090 1098 0000 0001 0105 7998
BIC code (Swift address): WBKPPLPP