Pomóż fokom

Wesprzyj jednorazowo

Imię i nazwisko

E-mail

Opcja 1 wybierz kwotę

Opcja 2 Twoja kwota

Wspieraj razem z nami ośrodek rehabilitacji fok Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu oraz działania na rzecz ochrony tych pięknych ssaków. Przekaż już dziś darowiznę i pomóż ratować trzy gatunki bałtyckich fok.

Ośrodek prowadzony przez Stację Morską w Helu jest jedynym ośrodkiem rehabilitacji fok, który funkcjonuje w Polsce. Jego utrzymanie wspomagają w dużej mierze wszyscy odwiedzający fokarium Stacji Morskiej, w którym obsługę ruchu turystycznego prowadzi nasza Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. W związku z tym, że liczba fok, które trafiają do szpitalika w Helu rośnie, nieoceniona staje się pomoc darczyńców i Twoja darowizna. Wspólnymi siłami możemy pomóc kolejnym pokoleniom fok. Ważna jest każda złotówka!

Najgorętszy okres w pracy foczego szpitalika przypada na wiosnę. Na przełomie lutego i marca na świat przychodzą foki szare, głównie na wybrzeżach północnego Bałtyku – w Finlandii, Estonii czy Szwecji. Pierwsze tygodnie życia małe foczki powinny być pod opieką mamy, ale niektóre z nich z różnych powodów zbyt wcześnie tracą z nimi kontakt i nie są gotowe na samodzielne życie. Wtedy te pierwsze tygodnie życia są dla nich niezwykle trudne. Nie wszystkie focze maluchy potrafią sobie poradzić. W tak wczesnym okresie powinny być karmione wyłącznie matczynym mlekiem, nie potrafią jeszcze polować na ryby, a na nasze brzegi trafiają wygłodzone i odwodnione,  często także chore.

W ostatnich latach trafiało do nas kilkadziesiąt szczeniąt rocznie. Opiekę nad naszymi pacjentami sprawuje wykwalifikowany i doświadczony personel wraz z wolontariuszami. Po wyleczeniu, odkarmieniu i upewnieniu się, że maluchy są przygotowane do podjęcia życia na wolności, wypuszczamy foki z powrotem do Morza Bałtyckiego, do ich naturalnego środowiska życia.

Potrzebujemy wsparcia tych, którym nieobojętny jest los tych zwierząt. Potrzeb jest bardzo dużo, a z roku na rok wraz z przybywającymi pacjentami ośrodka przybywa zadań i pracy, a także potrzeb związanych z wyposażeniem ośrodka w sprzęt do transportu zwierząt, pokarm, lekarstwa, środki higieniczne i sprzęt niezbędny do zapewnienia małym pacjentom dostatecznej opieki. Pomóż  już teraz i zostań wirtualną  opiekunką lub opiekunem fok.

Zebrane w ten sposób środki przeznaczone będą na dofinansowanie działań związanych z opieką i kuracją fok na rehabilitacji. Pomogą nam sprawniej dotrzeć do potrzebującej foki, zapewnić jej jak najlepszą opiekę, w tym opiekę weterynaryjną, tak, aby zwierzęta mogły wrócić po wyleczeniu do Bałtyku.