Projekty

Jednym z głównych obszarów działalności Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, od początku jej istnienia, jest ochrona środowiska naturalnego. Fundacja chroni środowisko w ramach realizowanych projektów środowiskowych zarówno w zakresie czynnej ochrony in situex situ, jak i kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne. Ze względu na ścisłą, już od wielu lat, współpracę z naukowcami ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, szczególnie bliską Fundacji aktywnością jest ochrona środowiska Morza Bałtyckiego i jego strefy przybrzeżnej. Fundacja realizuje także działania z zakresu ochrony ekosystemów lądowych o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, często na obszarach włączonych w sieć Natura 2000 lub objętych innymi formami ochrony przyrody. Merytoryczną część naszych projektów wspierają naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, dzięki którym projekty realizowane są fachowo i zgodnie z wszelkimi prawidłami.

Rusza nasz nowy projekt MARINE MAMMALS

MARINE MAMMALS to projekt realizowany w ramach największego w historii programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej – HORYZONT 2020. Celem projektu jest zwiększenie wśród młodych ludzi zainteresowania edukacją naukową oraz karierą naukową poprzez angażowanie w interesujące i motywujące doświadczenia naukowe związane z ssakami morskimi. Projekt skierowany jest także do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.