Projekty

Jednym z głównych obszarów działalności Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, od początku jej istnienia, jest ochrona środowiska naturalnego. Fundacja chroni środowisko w ramach realizowanych projektów środowiskowych zarówno w zakresie czynnej ochrony in situex situ, jak i kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne. Ze względu na ścisłą, już od wielu lat, współpracę z naukowcami ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, szczególnie bliską Fundacji aktywnością jest ochrona środowiska Morza Bałtyckiego i jego strefy przybrzeżnej. Fundacja realizuje także działania z zakresu ochrony ekosystemów lądowych o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, często na obszarach włączonych w sieć Natura 2000 lub objętych innymi formami ochrony przyrody. Merytoryczną część naszych projektów wspierają naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, dzięki którym projekty realizowane są fachowo i zgodnie z wszelkimi prawidłami.

Zapraszamy do zapoznania z aktualnie realizowanymi projektami:
https://frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/