Historia Fundacji

Ustanowienie Fundacji

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zastała ustanowiona w dniu 10 lutego 1991 roku aktem notarialnym, który podpisali:

  • Lech Wałęsa – Prezydent RP
  • ks. bp Tadeusz Gocłowski – ordynariusz Diecezji Gdańskiej
  • ks. bp Marian Przykucki – ordynariusz Diecezji Chełmińskiej
  • Maciej Płażyński – Wojewoda Gdański
  • Zbigniew Grzonka – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i rozpoczęła działalność w dniu 31 października 1991 roku. Pierwszym prezesem Zarządu Fundacji został pan Andrzej Friedrich (1991-1993). W latach 1994-2004 Prezesem była Pani Anna Żuchowska. Od 1 września 2004 do 20 maja 2015 roku Prezesem Fundacji był Pan Tomasz Żelazny. W okresie od 1 lipca 2015 do 30 września 2018  Prezesem Fundacji był Pan Andrzej Letkiewicz. Od 1 października 2018 Prezesem Fundacji jest Pani Marzena Chojnacka.

Wspomnienie

Zamysł powołania Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiłem swoim współpracownikom bezpośrednio po wybraniu mnie na stanowisko rektora U.G. w roku 1990. Impulsem było poszukiwanie nowych źródeł wspomagania działalności naszej Uczelni, a szczególnie jej rozwoju. Stąd zresztą zaproponowana wówczas nazwa. Postanowiliśmy zaprosić na Fundatorów-Założycieli: Prezydenta RP Lecha Wałęsę, Wojewodę Gdańskiego Macieja Płażyńskiego, oraz ówczesnych ordynariuszy obu diecezji naszego regionu – gdańskiej ks. bp. Tadeusza Gocłowskiego i chełmińskiej – ks. bp. Mariana Przykuckiego. Wszyscy zaproszeni Fundatorzy-Założyciele przyjęli naszą propozycję z zadowoleniem. Trudniej było ustalić miejsce i czas podpisania aktu notarialnego o powołaniu Fundacji. Uzgodniliśmy, że dopasujemy się do możliwości czasowych Pana Prezydenta Lecha Wałęsy, który został właśnie zaprzysiężony na stanowisko głowy państwa. Po dość długich negocjacjach otrzymaliśmy wreszcie oczekiwaną informację z Kancelarii Prezydenta RP: Pan Prezydent może złożyć swój podpis pod aktem bezpośrednio po Mszy Św. w kościele Św. Stanisława Kostki, przy ul. Abrahama w Gdańsku-Oliwie.
Tam właśnie, w śnieżną niedzielę 10 lutego 1991 r. ok. godz. 9.30 w podziemiu proboszczówki, na stole ping-pongowym przykrytym czerwonym suknem, doszło do utworzenia Fundacji, w uroczystości podpisania aktu uczestniczyli także: Minister Edukacji Narodowej, b. Rektor Robert Głębocki, Honorowy Rektor UG – prof. Janusz Sokołowski, b. Rektor UG – prof. Karol Taylor, Wicewojewoda Gdański – prof. Józef Borzyszkowski, Prezydent Gdańska Jacek Starościak, Prorektorzy UG – prof. Maciej Żylicz, prof. Brunon Synak, mgr Paweł Adamowicz. Po złożeniu podpisów udaliśmy się, z wyjątkiem Pana Prezydenta, który w tym czasie odlatywał do Warszawy, do Rektoratu UG, gdzie w bardzo serdecznej atmosferze dyskutowaliśmy nad planami działania Fundacji.
Lata, jakie minęły od tego momentu, potwierdziły celowość podjętych wówczas decyzji. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego stała się ważnym elementem życia naszej Uczelni. W obszarach jej działalności znalazły się różne, głównie pozastatutowe, formy wspomagania Uniwersytetu Gdańskiego. Jej działalność przyczyniła się również w sposób istotny do propagowania w kraju i za granicą osiągnięć Uniwersytetu Gdańskiego.

prof. dr hab. Zbigniew Grzonka
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
w latach 1990-1996