POLITYKA PRYWATNOŚCI


POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu frug.ug.edu.pl oraz serwisów pokrewnych, tworzonych przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
.

Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz zasady przetwarzania i wykorzystywania danych użytkowników serwisu frug.ug.edu.pl oraz serwisów pokrewnych, tworzonych przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (dalej Fundację).

I. Postanowienia Ogólne

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1A.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych w sposób odpowiedni do zagrożeń.

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Fundacja jest administratorem danych osobowych zbieranych na stronie frug.ug.edu.pl oraz serwisach pokrewnych, tworzonych przez Fundację. Oznacza to, że jeśli korzystacie Państwo z naszych stron i wypełniacie zamieszczone na niej formularze, to przetwarzane są Państwa dane wymagane w tych formularzach. W zależności od usługi, może to być: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, adres IP. Zbierane są jedynie takie dane, które są niezbędne, by wykonać dla Państwa daną usługę.
 2. Poprzez podanie danych, świadomie, jasno i dobrowolnie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w takim celu, jaki wynika z korzystania z usług Fundacji, akceptujecie Państwo warunki korzystania z serwisu oraz politykę prywatności.
 3. Państwa dane mogą być przetwarzane przez Fundację w ściśle określonych celach:
  • realizowania umów i zamówień;
  • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań;
  • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi;
  • wysyłania informacji o prowadzonych przez Fundację działaniach;
  • wysyłania informacji marketingowych;
  • realizacji działań związanych z prowadzonymi projektami;
  • zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych;
  • dopasowania preferowanego sposobu komunikacji;
  • uzyskania finansowego wsparcia naszych działań;
  • realizacji naszych prawnych zobowiązań;
  • analizy skuteczności naszych działań marketingowych;
  • przechowywania historii przekazanych darowizn;
  • zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach;
  • oraz w celach badawczych i archiwalnych.

  W przypadku akcji marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych, każdorazowo poinformujemy Państwa o celu przetwarzania danych.

 4. Zapewniamy Państwa, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności RODO:
  • na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w naszym sklepie produktu;
  • na podstawie uzasadnionego interesu prawnego;
  • na podstawie prawnych zobowiązań;
  • na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 5. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez czas.
 6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  • czas niezbędny do wykonania usługi lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
  • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

  III. Pliki cookies

  1. Witryna frug.ug.edu.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane na dysku komputera przez przeglądarkę internetową. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika. Zapisane w nich informacje mogą być odczytane wyłącznie przez witrynę która je utworzyła i służą do ułatwienia korzystania z jej zasobów. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Fundacji w celu optymalizacji działań.
  5. Na naszej witrynie pliki cookies umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, zapewniają bezpieczeństwo (wykrywają nadużycia w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu), umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji
  • o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

  IV. Zasady udostępniania danych osobom trzecim

  1. Fundacja jest jedynym dysponentem danych osobowych podanych przez użytkownika. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obsługa księgowa).
  2. Zapewniamy, że w  ramach przyjętych rozwiązań zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia z partnerami, którzy wdrożyli odpowiednie rozwiązania techniczne i udostępnią nam narzędzia, przy pomocy których przetwarzamy dane, ponadto mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

  V. Prawa osób, których dane są przetwarzane

  1. Informujemy, że macie Państwo prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych,
   • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
   • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności
   • w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
   • przenoszenia swoich danych osobowych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres e-mailowy.
   • W celu wykonania przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adresem e-mail: frug@ug.edu.pl
  2. Po usunięciu danych osobowych Fundacja nie będzie mogła się skontaktować z użytkownikiem ani przesłać informacji związanych z działalnością Fundacji.