Filmy

Fundacja uczestniczy w realizacji i dystrybucji filmów dotyczących bioróżnorodności Morza Bałtyckiego i ochrony siedlisk przyrodniczych Województwa Pomorskiego. Część filmów tworzonych przez Fundację jest przeznaczona do sprzedaży w Sklepiku Fokarium w Helu. Dotychczas Fundacja wydała dwa takie filmy: „Bałtyckie Morświny” oraz „Nauczanie początkowe w helskim fokarium”, o których można przeczytać w zakładce Filmy Komercyjne.
Fundacja tworzy także filmy sfinansowane w ramach projektów dofinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Takie filmy są udostępniane przez Fundację nieodpłatnie w Internecie. Dotychczas powstał jeden taki film, w którym Fundacja podsumowuje etapy realizacji projektu „Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego”.
W marcu 2016 roku zostały ukończone dwa pierwsze odcinki filmów edukacyjnych z cyklu pt.: „ Skarby w Sieci Natura 2000- bogactwo, zróżnicowanie i piękno przyrody Pomorza Gdańskiego” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zostały one wyemitowane w TVP Gdańsk, są dostępne w zakładce Filmy projektowe oraz zostaną rozdystrybuowane do szkół.

_MG_3940

_MG_3038
_MG_3091
Zdjęcia z planu fot. Katarzyna Legeżyńska