Kursy i szkolenia

Fundacja organizuje od wielu lat kursy i szkolenia z różnych dziedzin wiedzy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych pragnących się dokształcać i pogłębiać swoje umiejętności zawodowe.

Aktualnie Fundacja realizuje:

    • profesjonalne i inspirujące szkolenia online, szkolenia stacjonarne oraz warsztaty dla przedsiębiorstw i instytucji oraz osób prywatnych w ramach Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnego Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego;
    • zajęcia w Błękitnej Szkole, organizowane przez Stację Morską IO UG w ramach projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”;
    • zajęcia w ramach projektu „Matmaniacy” dla uczniów posiadających nieprzeciętne predyspozycje matematyczne, uczęszczających do klas III – VI szkół podstawowych w Sopocie;
  • kursy językowe, organizowane przez Centrum Języków ObcychCentrum Herdera UG dla studentów, pracowników i innych zainteresowanych; obecnie w ofercie znajdują się kursy na wszystkich poziomach zaawansowania, także dla początkujących.