Kursy i szkolenia

Fundacja organizuje od wielu lat kursy i szkolenia z różnych dziedzin wiedzy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych pragnących się dokształcać i pogłębiać swoje umiejętności zawodowe.

Aktualnie Fundacja realizuje:

    • zajęcia w ramach projektu „Matmaniacy” dla uczniów posiadających nieprzeciętne predyspozycje matematyczne, uczęszczających do klas III – VI szkół podstawowych w Sopocie;
  • kursy językowe, organizowane przez Centrum Języków Obcych i Centrum Herdera UG dla studentów, pracowników i innych zainteresowanych; obecnie w ofercie znajdują się kursy na wszystkich poziomach zaawansowania, także dla początkujących.