Partnerzy

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w jednym z największych na Pomorzu uniwersyteckich ośrodków,  który jest rozbudowywany w ramach Bałtyckiego Kampus Uniwersytetu Gdańskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Podstawowym zadaniem Funduszu jest przeznaczanie będących w jego dyspozycji środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz zapewnienia pełnego wykorzystania niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

LOTOS

Od 2008 roku Grupa LOTOS S.A. współpracowała z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu w zakresie realizacji działań związanych z ochroną ssaków morskich i Morza Bałtyckiego w ramach projektu pn. „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”.  Od 2015 roku Fundacja rozpoczęła współpracę z Grupą LOTOS S.A. nad programem „Chronimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej” oraz z Fundacją LOTOS w zakresie projektu edukacyjnego „Rozpoznaję-Rozumiem-Dbam” i w zakresie prowadzenia badań naukowych w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG w Helu. 1 sierpnia 2022 roku Grupa LOTOS S.A. stała się częścią Grupy ORLEN