Partnerzy

ENERGA S.A.

Dzięki rozpoczętej w 2023 roku współpracy z ENERGA S.A., Fundacja (FRUG) oraz Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii UG w Helu (SMIOUG) kontynuować będą realizację projektu ukierunkowanego na ochronę ekosystemu Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem przybrzeżnych gatunków i siedlisk, zagrożeń dla nich (w tym hałasu podwodnego oraz plastiku i mikroplastiku) i sposobów ich ograniczania.

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański to dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w jednym z największych na Pomorzu uniwersyteckich ośrodków,  który jest rozbudowywany w ramach Bałtyckiego Kampus Uniwersytetu Gdańskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Podstawowym zadaniem Funduszu jest przeznaczanie będących w jego dyspozycji środków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz zapewnienia pełnego wykorzystania niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.