Rada Fundacji

Rada Fundacji spełnia rolę Rady Nadzorczej, ustala główne kierunki działania Fundacji i sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu.
W skład Rady Fundacji wchodzą:
– Założyciele wymienieni w akcie notarialnym;
– Inne osoby zaproszone do Rady przez Założycieli.

Rada Fundacji liczy obecnie 13 członków, a przewodniczy jej
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Skład Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego:

Fundatorzy – Założyciele
Lech Wałęsa – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Rektor UG reprezentujący Uniwersytet Gdański, Przewodniczący Rady Fundacji.

Członkowie Zaproszeni do Rady Fundacji
1. Piotr Borawski
2. Zbigniew Canowiecki
3. Włodzimierz Dyrka
4. Jacek Karnowski
5. Jan Kozłowski
6. Krzysztof Kwiatkowski
7. Zbigniew Markowski
8. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
9. Paweł Olechnowicz
10. Edmund Wittbrodt
11. Jan Zarębski
12. Marek Głuchowski