Konferencje planowane

DataNazwa konferencjiAkronimJednostka organizującaMiejsce
Rozwój naukowy wykładowców i doktorantów Instytutu Skandynawistyki UGInstytutem Skandynawistyki UG
The 7th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical MaterialsIWASOM 2020Zakład Spektroskopii Fazy Skondensowanej Instytutu Fizyki Doświadczalnej UG
International Organisation for Biological and Integrated Control: IOBC-WPRS „Challenges in biocontrol: single strains versus synthetic consortiaIOBCMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed