Projekty zrealizowane

Lp.Akronim
projektu
Tytuł projektuOkres realizacjiŹródła finansowania
1Nasz wspólny BałtykNasz wspólny Bałtyk-warsztaty ekologiczne28.08.2023-30.09.2023.WFOŚiGW w Gdańsku
2Razem dla przyrodyRazem dla przyrody – warsztaty ekologiczne z okazji 30-lecia WFOŚiGW w Gdańsku25.08.2023-30.09.2023.WFOŚiGW w Gdańsku
3EduKampania 2023 Wspólnie dla czystego Pomorza – kampania społeczna z zakresu edukacji ekologicznej15.05.2023 -15.08.2023.WFOŚiGW w Gdańsku
4Bałtyk bez barier„Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących - The Baltic Sea without barriers – increasing eduactional chances for children and youth through student engagement methods"01.06.2021-31.05.2023.MF EOG, środki budżetu państwa, WFOŚiGW w Gdańsku
5Pszczółki Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska01.12.2021-31.01.2023.MF EOG
6BSZ_2022BŁĘKITNA SZKOŁA – warsztaty morskie w Helu roku 202215.02.2002-31.12.2022WFOŚiGW w Gdańsku
7Pikniki MEiN„Klimat dla Nauki. Doświadcz, poznaj, zrozum - pikniki naukowe01.01.2021-31.10.2022MEiN
8MATMANIACY X edycjaMATMANIACY X edycja01.01.2022-31.12.2022Gmina Miasta Sopotu
9Ukraina„Na pomoc obywatelom Ukrainy – miejsca noclegowe i wsparcie psychologiczne”11.04.2022- 31.10.2022 Województwo Pomorskie
10PBP_2022Przyjaciele bałtyckiej przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania przyrodniczych walorów Pomorza w roku 2022r01.06-30.09.2022WFOŚiGW w Gdańsku
11PWHEL_2022Utrwalanie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu w 2022 roku01.04.2022-31.08.2022WFOŚiGW w Gdańsku
12SzekspirGdańskie ślady Szekspira: Chodowiecki & Limon27.04.2022-24.07.2022Miasto Gdańsk
13MATMANIACY IX edycjaMATMANIACY IX edycja01.01.2021-31.12.2021Gmina Miasta Sopotu
14Arch_ŁebaŁeba – średniowieczne miasto pod wydmami. Badania archeologiczne kościoła św. Mikołaja 01.01.2020-31.12.2021FPK MKiDN
15PBP_2021Przyjaciel bałtyckiej przyrody – poznaj, zrozum, chroń.21.05.2021-31.12.2021WFOŚiGW w Gdańsku
16SMYK_2021Ucz się smyku o Bałtyku – edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym poświęcona bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. 14.06.2021-31.12.2021WFOŚiGW w Gdańsku
17UPW_Hel_2021Utrwalenie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu w 2021 roku. 21.05.2021-31.11.2021WFOŚiGW w Gdańsku
18ŻuławkiEwangelicy i mennonici w Żuławkach - inwentaryzacja przestrzeni sakralnej oraz edukacja kulturowa01.08.2021-31.10.2021środki finansowe budżetu państwa (środki finansowe Narodowego Instytutu Dziedzictwa)
19WYSTAWA_A.WAJDAWystawa rysunków Andrzeja Wajdy oraz plakatów filmowych na Uniwersytecie Gdańskim09.09.2021-31.10.2021Miasto Gdańsk
20BSz_Klimat_2020Klimat dla Bałtyku – aktywna edukacja dotycząca wpływu zmian klimatu na ekosystem Morza Bałtyckiego
Sprawozdanie
Efekt ekologiczny
01.05.2020-31.01.2021WFOŚiGW
w Gdańsku
21Matmaniacy VIII edycjaMatmaniacy VIII edycja01.01.2020-31.12.2020Gmina Miasta Sopot
22RPO_BEKAZrównoważona Turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka01.03.2016-30.11.2020RPO WP 2014 -2020
WFOŚiGW w Gdańsku
OTOP
23CYPEL_2020Czynna ochrona przyrody na obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 w roku 2020
Sprawozdanie
01.06.2020-30.09.2020WFOŚiGW
w Gdańsku
24PWHel_2020Utrwalanie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego
w Helu w 2020 roku

Sprawozdanie
01.06.2020-30.09.2020WFOŚiGW
w Gdańsku
25POMORSCY_2020Pomorscy czują klimat! – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza – kontynuacja działań w roku 2020
Sprawozdanie
01.06.2020-30.09.2020WFOŚiGW
w Gdańsku
26PŚNPrzyjaciel środowiska naturalnego – zajęcia i wydarzenia organizowane w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej w województwie pomorskim w roku 2019
Sprawozdanie
Efekt ekologiczny

02.01.2019-31.01.2020WFOŚiGW w Gdańsku
27Matmaniacy VII edycjaMatmaniacy VII edycja01.01.2019-31.12.2019Gmina Miasta Sopot
28RPO PrzyjacielPrzyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza
Sprawozdanie
01.03.2016-31.12.2019WFOŚiGW w Gdańsku
RPO WP
29OwadyOchrona zapylania, gwarancją miodu zbierania- czyli o roślinach miodo i pyłkodajnych i ich zapylaczach
Sprawozdanie
01.03.2019-30.11.2019WFOŚiGW w Gdańsku
30BSz_2019„Błękitna Szkoła – warsztaty morskie na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom antropogenicznym Morza Bałtyckiego”
Sprawozdanie
Efekt ekologiczny
11.04.2019-30.11.2019WFOŚiGW w Gdańsku
31BagCyp Etap 5.Czynna ochrona przyrody na obszarach Natura
2000: Łebskie Bagna PLH220040 oraz Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032. Etap
5

Sprawozdanie
Osiągnięty efekt ekologiczny
26.03.2019-10.12.2019WFOŚiGW w Gdańsku
32NŻBNieznane Życie Bałtyku- morska edukacja
Sprawozdanie
01.04.2018-30.09.2019WFOŚiGW
w Gdańsku
33Marine MammalsUsing marine mammals for making science education and science careers attractive for young people – MARINE MAMMALS01.09.2016-31.08.2019UE HORIZON 2020
34UPWUtrwalanie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu
Sprawozdanie
23.03.2018-30.06.2019WFOŚiGW
w Gdańsku
35AbsolwentAbsolwent20.12.2017-31.03.2019WFOŚiGW w Gdańsku
36BALTICARIUMKampania Społeczna BALTICARIUM01.05.2018-01.12.2018Fundacja AVIVA
37Film Natura etap2Skarby w sieci Natura 2000- Bogactwo, zróżnicowanie i piękno przyrody
Sprawozdanie
27.03.2018-31.03.2019WFOŚiGW w Gdańsku
38Matmaniacy VI edycjaMatmaniacy VI01.01.2018-31.12.2018Gmina Miasta Sopot
39Piaśnickie ŁąkiKoszenie łąk oraz usunięcie z nich drzew i krzewów w rezerwacie przyrody „Piaśnickie Łąki”
Sprawozdanie merytoryczne
01.06.2017- 31.12.2018WFOŚiGW w Gdańsku
40Bag_Cyp Etap 4Czynna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000: Łebskie Bagna PLH 220040 oraz Hel i Zatoka Pucka PLH 220032 Etap 4
Sprawozdanie merytoryczne
01.04.2018-31.12.2018WFOŚiGW w Gdańsku
41PLAŻAPodzielmy się plażą!” – zachowanie i ochrona siedlisk lęgowych ptaków nadmorskich na Pomorzu dla podniesienia atrakcyjności turystycznej wybranych gmin – etap I – przygotowanie dokumentacji.
Sprawozdanie merytoryczne
Osiągnięty efekt ekologiczny
01.03.2017-28.02.2018WFOŚiGW
w Gdańsku
42MATMANIACY V edycjaMatmaniacy V01.01.2017-31.12.2017Gmina Miasta Sopot
43PW2 UtrwalenieUtrwalanie efektów ekologicznych utworzenia Parku Wydmowego w Helu
Sprawozdanie PW2_utrwalenie
01.04.2017-30.11.2017WFOŚiGW
w Gdańsku
44Bag_Cyp Etap 3Czynna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000: Łebskie Bagna PLH220040 oraz Hel i Zatoka Pucka PLH220032 Etap 3.
Sprawozdanie Bag_Cyp
01.03.2017-31.12.2017WFOŚiGW
w Gdańsku
45Edukacja WFOŚPrzyjaciel środowiska naturalnego - zajęcia i warsztaty w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej w roku 2016
EdukacjaWFOŚ Sprawozdanie 2016
11.02.2016-31.10.2017WFOŚiGW
w Gdańsku
46NorFokWsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej
Sprawozdanie NorFok
English version of project page
01.09.2014-30.04.2017MF EOG 2009-2014
NFOŚiGW w Warszawie
WFOŚiGW w Gdańsku
47BIASBaltic Sea Information on Acoustic Soundscape/
Informacja o Poziomie Dźwięków Podwodnych Morza Bałtyckiego
01.12.2012-31.12.2016Program LIFE+
NFOŚiGW w Warszawie
48Bag_Cyp Etap 2Czynna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000: Łebskie Bagna PLH220040 oraz Hel i Zatoka Pucka PLH220032 Etap 2.
Sprawozdanie Bag_Cyp
11.04.2016-31.01.2017WFOŚiGW
w Gdańsku
49jez.LOBProgram kompleksowej ochrony jezior lobeliowych w Polsce. Etap 1. Podstawy, modelowe rozwiązania.
Sprawozdanie jez.LOB
02.04.2014-31.12.2016MF EOG 2009-2014
NFOŚiGW
WFOŚiGW w Gdańsku
50CYP_WALWsparcie ochrony przyrody na obszarze Półwyspu Helskiego
Sprawozdanie CYP_WAL
09.04.2014-30.06.2016WFOŚiGW
w Gdańsku
51PłutnicaNaturalizacja korytarza migracji ryb słodkowodnych na rzece Płutnica
Sprawozdanie Płutnica
01.06.2015-31.12.2016WFOŚiGW
w Gdańsku
52Rdestowiec UGUsuwanie rdestowców z terenu zielonego kampusu UG, jako przykład zapobieżenia rozprzestrzenienia się gatunków inwazyjnych
Sprawozdanie Rdestowiec UG
07.04.2015-31.12.2016WFOŚiGW
w Gdańsku
53MediacjeSzkolenie z mediacji
Sprawozdanie Mediacje
31.05.2016-31.06.2016WFOŚiGW
w Gdańsku
54OOŚSzkolenie z procesu Ocen Oddziaływania na Środowisko – cykl dwudniowych szkoleń dla osób związanych z procedurą OOŚ w woj. pomorskim
Sprawozdanie Szkolenia OOŚ
01.06.2015-31.05.2016WFOŚiGW
w Gdańsku
55Film NaturaCykl filmów edukacyjnych „Skarby w sieci Natura 2000 Pomorza Gdańskiego- Bogactwo, zróżnicowanie i piękno przyrody"
Sprawozdanie Film Natura
11.05.2015-30.04.2016WFOŚiGW
w Gdańsku
56EdukacjaWFOŚPrzyjaciel środowiska naturalnego - zajęcia i warsztaty w zakresie edukacji przyrodniczej
i ekologicznej w roku 2015

EdukacjaWFOŚ Sprawozdanie 2015
01.01.2015-31.12.2015WFOŚiGW
w Gdańsku
57ŻuławyPlan zadań ochronnych dla wybranych ekosystemów wodnych Żuław Gdańskich i Wielkich
Żuławy Sprawozdanie
01.03.2013-31.12.2015WFOŚiGW
w Gdańsku
58BiologiaProjekt edukacyjny "Blaski i cienie funkcjonowania mózgu - aspekt praktyczny"02.05.2015-15.12.2015Województwo
Pomorskie
DES
59Matmaniacy III edycjaMatmaniacy – III edycja02.01.2015-31.12.2015Gmina Miasta
Sopotu
60RdestowiecEliminacja populacji inwazyjnego rdestowca sachalińskiego Reynoutria sachalinenis na Podleśnej Polanie w dzielnicy Wrzeszcz Górny w Gdańsku
Rdestowiec Sprawozdanie
17.03.2014-30.11.2015WFOŚiGW
w Gdańsku
61moCZARYmoCZARY - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży poświęcone problematyce obszarów podmokłych w woj. pomorskim
moCZARY Sprawozdanie
25.09.2014-31.07.2015WFOŚiGW
w Gdańsku
62Absolwent Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów16.05.2014-31.07.2015WFOŚiGW
w Gdańsku
63RewWydCypRewitalizacja szaty roślinnej i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego
Link do filmu
01.12.2012-31.03.2015EFRR POIiŚ
NFOŚiGW
w Warszawie
WFOŚiGW
w Gdańsku
64UPWUtrwalenie efektów ekologicznych pierwszego etapu tworzenia Parku Wydmowego w Helu01.03.2013-31.01.2015NFOŚiGW
w Warszawie
65Wystawa ŻuławyRóżnorodność przyrodnicza najcenniejszych ekosystemów wodnych Żuław Gdańskich i Wielkich. Mobilna wystawa fotograficzna, jako skuteczna metoda proekologicznej kampanii informacyjno -edukacyjnej skierowanej do szerokiego grona odbiorców20.02.2014-15.01.2015WFOŚiGW
w Gdańsku
66EdukacjaWFOŚPrzyjaciel środowiska naturalnego - zajęcia i warsztaty w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej w roku 2014
EdukacjaWFOŚ Sprawozdanie 2014
01.01.2014-31.12.2014WFOŚiGW
w Gdańsku
67BiologiaProgram edukacyjno-prozdrowotny "Blaski i cienie funkcjonowania mózgu"05.05.2014-15.12.2014Województwo
Pomorskie
DES
68MatmaniacyMatmaniacy – II edycja02.01.2014-31.12.2014Gmina Miasta
Sopotu
69Żuławy Plany działań ochronnych najcenniejszych hydrologicznie, krajobrazowo i kulturowo ekosystemów wodnych Żuław Elbląskich01.07.2013-31.12.2013WFOŚiGW
w Olsztynie
70ŻuławyPlany działań ochronnych najcenniejszych przyrodniczo ekosystemów wodnych Żuław Elbląskich01.07.2013-31.12.2013WFOŚiGW
w Olsztynie
71BSz2013Błękitna Szkoła - Warsztaty Morskie 2013
Błękitna Szkoła Sprawozdanie
Sprawozdanie 2012
Sprawozdanie 2011
Sprawozdanie 2010
01.01.2013-31.12.2013WFOŚiGW
w Gdańsku
72WarsztatyWarsztaty ekologiczne dla młodzieży województwa pomorskiego: "Ujście Wisły", "Życie Brzegu Morza"01.01.2013-31.12.2013WFOŚiGW
w Gdańsku
73MatmaniacyMatmaniacy - zajęcia z matematyki dla szczególnie uzdolnionych uczniów klas III-VI szkół podstawowych w Sopocie02.01.2013-31.12.2013Gmina Miasta
Sopotu
74BiologiaBiologia201306.05.2013-15.11.2013Województwo
Pomorskie
DES
75FOKIKompendium wiedzy o fokach - ogólnopolska dystrybucja książki i filmu o ochronie foki szarej w Polsce01.04.2013-31.10.2013NFOŚiGW
w Warszawie
76Jez. LobeliowePrzygotowanie bazy jezior lobeliowych województwa pomorskiego12.09.2013-15.10.2013WFOŚiGW
w Gdańsku
77AbsolwentPraktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów07.01.2013-31.08.2013WFOŚiGW
w Gdańsku
78AbsolwentPraktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów30.05.2012-30.06.2013WFOŚiGW
w Gdańsku
79RenSiedTorfRenaturalizacja siedlisk i roślinności na zdegradowanych torfowiskach wysokich woj. pomorskiego
RenSiedTorf Sprawozdanie
Zdjęcia RenSiedTorf
Zabiegi cz. 1 RenSiedTorf
Zabiegi cz. 2 RenSiedTorf
Zabiegi cz. 3 RenSiedTorf
01.04.2011-31.03.2013EFRR POIiŚ
NFOŚiGW
w Warszawie
80SSAKI BAŁTYCKIENa ratunek ssakom Morza Bałtyckiego II – kampania edykacyjno-promocyjna2013WFOŚiGW
w Gdańsku
81TOTARTWspółprodukcja filmu dokumentalnego „TOTART”2013Miasto Gdańsk
82Żuławy ElbląskiePlany działań ochronnych najcenniejszych przyrodniczo ekosystemów wodnych Żuław Elbląskich01.07.2013-31.12.2013WFOŚiGW
w Olsztynie
83Żuławy ElbląskiePlany działań ochronnych najcenniejszych hydrologicznie, krajobrazowo i kulturowo ekosystemów wodnych Żuław Elbląskich01.07.2013-31.12.2013WFOŚiGW
w Olsztynie
84BEZŁAWKIBezławki - zamek, kościół, cmentarzysko. Opracowanie i publikacja badań16.04.2012-30.09.2013Fundusz Promocji
Kultury
Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
85Wymiana doświadczeń w realizacji projektów środowiskowych
w województwie pomorskim
06.09.2013WFOŚiGW
w Gdańsku
86NorFokWsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce02.03.2009-28.02.2013MF EOG
87MonografiaOpracowanie i wydanie monografii przyrodniczej rezerwatów
„Łebskie Bagno” i „Czarne Bagno” Etap II
08.02.2012-31.01.2013WFOŚiGW
w Gdańsku
88SPOOŚSzkolenie z procesu OOŚ ze szczególnym uwzględnieniem
aspektów przyrodniczych
01.07.2010-30.06.2012POIiŚ
89Żuławy Gdańskie i WielkieRóżnorodność przyrodnicza Żuław Gdańskich i Wielkich
Sprawozdanie końcowe do pobrania
02.2012-12.2012WFOŚiGW
w Gdańsku
90Żuławy ElbląskieRóżnorodność przyrodnicza w wodach śródlądowych
Żuław Elbląskich
04.2012-12.2012WFOŚiGW
w Olsztynie
91Żuławy ElbląskieWalory krajobrazowe i kulturowe wodnych układów
Żuław Elbląskich
04.2012-12.2012WFOŚiGW
w Olsztynie
92BEZŁAWKIBezławki – ocalić od zniszczenia15.04.2012-15.11.2012Fundusz Promocji
Kultury
Ministerstwa
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
93BalticariumOpracowanie koncepcji Bałtyckiego Centrum Edukacji
i Informacji o Środowisku
04.2012-09.2012WFOŚiGW
w Gdańsku
94PW2HELRewitalizacja i ochrona siedliska wydmowego - drugi etap
tworzenia Parku Wydmowego w Helu
01.06.2009-31.05.2012POIiŚ
95RestTorfWysRestytucja roślinności torfowiskowej na zdegradowanych
torfowiskach wysokich województwa pomorskiego
29.05.2009-28.02.2012POIiŚ
96Wystawa CypelMobilna Wystawa fotograficzna – Walory Cypla Helskiego08.2011-01.2012WFOŚiGW
w Gdańsku
97Natura pod kilemNatura pod kilem
ulotka_rybak
2011WFOŚiGW
w Gdańsku
98Kompendium FOKIKompendium wiedzy o ochronie fok - projekt edukacyjny
skierowany do młodzieży województwa pomorskiego
01.02.2011-31.12.2011WFOŚiGW
w Gdańsku
99transfer praktykTransfer dobrych praktyk w ochronie środowiska Bałtyku2010MF EOG
NMF
100CYPELKampania Helski Cypel2010WFOŚiGW
w Gdańsku
101PW1Park wydmowy etap I – rewitalizacja i ochrona siedliska
wydmowego przed antropogeniczną degradacją
2007-2008POIiŚ