UPW

 

Tytuł projektu: “Utrwalenie efektów ekologicznych na obszarze Parku Wydmowego w Helu”

Termin realizacji projektu: 23.03.2018-30.06.2019

Koszt całkowity projektu: 111 512,74 PLN

Kwota dofinansowania w formie dotacji WFOŚiGW w Gdańsku: 99 417,50 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku   

Cele projektu: Celem głównym projektu jest wspomaganie procesu renaturalizacji siedlisk przyrodniczych na obszarze natura 2000 PLH 220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, poprzez przeprowadzenie zabiegów czynnej ochrony. Zabiegi te są niezbędne dla podtrzymania i wzmocnienia dotychczas uzyskanych efektów w zakresie odtwarzania
i poprawy stanu następujących siedlisk przyrodniczych: 2120 Nadmorskie wydmy białe, 2130 Nadmorskie wydmy szare.

Opis projektu:

W ramach projektu planowane są działania:

  • Przeprowadzenie zabiegów z zakresu ochrony czynnej na obszarze wydmy polegających na odchwaszczaniu wydmy, usuwaniu gatunków obcych.
  • Wymiana tablic informacyjno-edukacyjnych zamontowanych na kładkach.
  • Naprawa układu oświetleniowego kładek, którego podstawowym źródłem zasilania jest energia słoneczna.