Film Natura etap2

Tytuł projektu: “Skarby w sieci Natura 2000- Bogactwo, zróżnicowanie i piękno przyrody Pomorza Gdańskiego – etap 2.”

Termin realizacji projektu: 27.03.2018-31.03.2019

Koszt całkowity projektu: 54 860 PLN

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 40 000 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku   

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest:

 • prezentacja unikatowych walorów przyrody Pomorza Gdańskiego;
 • wyjaśnienie celów i zasad ochrony przyrody, w tym zwłaszcza realizowanych
  w ramach sieci Natura 2000;
 • prezentacja założeń i celów europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000;
 • wyjaśnienie genezy form rzeźby najbardziej charakterystycznych dla regionu;
 • Działanie na rzecz wytworzenia/zwiększenia dumy z regionu, stanowiącego miejsce stałego zamieszkania lub okresowego przebywania.

Opis projektu:

W roku 2015 zostały zrealizowane dwa odcinki filmu. W ramach projektu planowana jest kontynuacja cyklu poprzez działania:

 • produkcja dwóch kolejnych odcinków filmu przedstawiających walory wybranych obszarów:
 1. Pojezierze Kaszubskie: Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095, Jeziora Wdzydzkie PLH220034;
 2. Rzeki: Dolina Górnej Łeby PLH220006, Jar Rzeki Raduni PLH220011, Piaśnickie Łąki PLH220021, Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044, Ujście Wisły PLB220004, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007, Zalew Wiślany PLB280010;
 • emisja filmów w paśmie edukacyjnym na antenie TVP Gdańsk;
 • wysyłka informacji wraz z linkiem i informacją do filmów do szkół województwa pomorskiego.