Absolwent

Tytuł projektu: Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów

Absolwent 1:

Termin realizacji projektu: 20.12.2017-31.03.2019

Koszt całkowity projektu: 30 174 PLN

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku: 25 200 PLN

Absolwent 2:

Termin realizacji projektu: 20.12.2017-31.05.2019

Koszt całkowity projektu: 37 358 PLN

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku: 25 200 PLN

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Cel projektu: zatrudnienie absolwentów szkół wyższych i ich praktyczne przygotowanie do pracy na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Opis projektu: W ramach projektu Fundacja w roku 2018 zatrudniła na umowę o pracę 2 absolwentów UG do prac nad projektami edukacyjnymi i inwestycjami w dziedzinie ochrony środowiska. Częściowo koszty wynagrodzenia pracowników pokrywa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.