Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

rok założenia 1991
Cele Fundacji:

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Cel ten jest realizowany w formie pomocy rzeczowej i finansowej oraz poprzez współdziałanie z jednostkami Uniwersytetu. Środki finansowe na realizację celu statutowego Fundacja pozyskuje głównie z działalności własnej oraz częściowo z dotacji i darowizn od instytucji, firm i przedsiębiorstw.

Fundacja prowadzi działalność usługową, handlową oraz szkoleniową. Świadczy m.in. usługi organizacji konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych, realizacji projektów naukowych. Fundacja posiada znaczne doświadczenie w zakresie wdrażania i zarządzania projektami o charakterze edukacyjnym, środowiskowym i inwestycyjnym.

Siedziba Fundacji: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A

Adres Biura Fundacji:
Dom Studencki nr 4
ul. Polanki 66 (I piętro)
80-306 Gdańsk
tel. 058/552-03-53
tel. 058/552-01-61
fax 058/552-37-06
e-mail: frug@ug.edu.pl

REGON: 190552396
NIP: 584-030-45-78
KRS: 0000045713

Rachunek bankowy:
płatność w PLN:
Bank Zachodni WBK S.A. I/O Gdańsk
69 10901098 0000 0000 09015841

oraz
Pekao S.A. O/Gdynia
24 1240 5354 1111 0000 5367 0126

płatność w EUR:
Bank Zachodni WBK S.A., I O/Gdańsk
adres banku: ul. 3 Maja 3, 80-958 Gdańsk
IBAN: PL 70 1090 1098 0000 0001 0835 6336
SWIFT: WBKPPLPP

płatność w USD:
Bank Zachodni WBK S.A., I O/Gdańsk
adres banku: ul. 3 Maja 3, 80-958 Gdańsk
IBAN: PL 84 1090 1098 0000 0001 0105 7998
SWIFT: WBKPPLPP