MATMANIACY – VI edycja

Tytuł projektu: Matmaniacy – VI edycja

Termin realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018

Koszt całkowity projektu: 31 044,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Gminy Miasta Sopotu: 13 000,00 PLN

www.sopot.pl

Cel projektu:

Głównym celem realizacji zadania jest wspieranie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów uczęszczających do klas III-VIII sopockich szkół podstawowych, przejawiających ponadprzeciętne uzdolnienia matematyczne oraz umożliwienie im poznania się i wspólnego rozwoju bez względu na przynależność do klasy/szkoły, poprzez organizację kółka matematycznego i warsztatów rozwijających organizowanych raz w tygodniu w 2018 roku bez okresu ferii zimowych i wakacji.

Cele szczegółowe:

  1. Wzmocnienie oferty co najmniej 4 sopockich szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniem zdolnym matematycznie.
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uzdolnionych matematycznie, w interesującej i efektywnej formie i treściach kształcenia dopasowanych do możliwości rozwojowych dzieci.
  3. Rozszerzenie szkolnej wiedzy matematycznej uczniów w zakresie:
  • opanowanie podstaw matematycznego zapisu symbolicznego;
  • opanowanie podstawowych technik dowodzenia, w tym pomysłów („tricków”) często stosowanych
    w zadaniach konkursowych;
  • poznanie abstrakcyjnej strony matematyki – modeli uogólniających pewne obserwacje, procesu budowania teorii;
  • zapoznanie się z niezwykłymi i zaskakującymi twierdzeniami matematyki.

Opis projektu:

Rok 2018 to szósty z kolei rok, w którym realizowany jest projekt MATMANIACY. W tym roku jest on dedykowany uczniom uczęszczającym do klas III – VIII szkół podstawowych w Sopocie, posiadającym ponadprzeciętne predyspozycje matematyczne. Zajęcia prowadzone są w każdy piątek w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 50/54, w godzinach od 15:30 do 17:15, dzięki uprzejmości Dyrekcji szkoły.

Tegoroczna edycja MATMANIAKÓW obejmuje zajęcia prowadzone w formie:

– kółka matematycznego – zajęcia istotnie rozszerzające wiedzę szkolną, przygotowujące do różnego rodzaju konkursów matematycznych i logicznych,

– warsztatów rozwijających – w szczególności są to warsztaty logicznego myślenia– zajęcia doskonalące nieszablonowe myślenie (rozwiązywanie zadań niestandardowych) i zajęcia poświęcone poprawnej argumentacji matematycznej.

Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr Barbara Wolnik – wyśmienity dydaktyk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Profil Matmaniaków na Facebook:

https://www.facebook.com/Matmaniacy-335026753508653/

u

Matmaniacy 4
Matmaniacy 3
Matmaniacy 2
Matmaniacy 1

Matmaniacy mogą pochwalić się już pierwszymi sukcesami. Zdobywają wysokie miejsca nie tylko w szkolnych czy międzyszkolnych konkursach matematycznych, ale też wspaniale sobie radzą w Kangurze i Kangurku Matematycznym oraz w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MAT czy też Mistrzostwach Polski w Grach Matematycznych i Logicznych. W 2015 roku, dwie matmaniaczki reprezentowały Polskę podczas XXIX Międzynarodowych Mistrzostw Gier Matematycznych i Logicznych, które odbyły się w Paryżu w dniach 27 – 28 sierpnia 2015 r. Olga Palikowska zajęła pierwsze miejsce w kategorii CE (uczniowie trzecich klas szkół podstawowych) zdobywając złoty medal, zaś jej siostra Justyna Palikowska, w konkursie równoległym zajęła także pierwsze miejsce w kategorii wiekowej C1 (uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych)