MATMANIACY

Tytuł projektu: Matmaniacy – V edycja

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2017

Koszt całkowity projektu: 33 439,81 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Gminy Miasta Sopotu: 13 000,00 PLN

www.sopot.pllogo_SOPOT

 

Cel/(e) projektu:

 

Głównym celem realizacji zadania jest wspieranie i rozwijanie uzdolnień matematycznych, rozwój kreatywności i poszerzanie horyzontów uczniów uczęszczających do klas III-VI sopockich szkół podstawowych, przejawiających ponadprzeciętne uzdolnienia matematyczne poprzez organizację kółka matematycznego i warsztatów rozwijających.

Cele szczegółowe:

  • wzmocnienie oferty co najmniej 4 sopockich szkół podstawowych w zakresie pracy
    z uczniem zdolnym matematycznie;
  • przygotowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uzdolnionych matematycznie, w interesującej i efektywnej formie i treściach kształcenia dopasowanych do możliwości rozwojowych dzieci;
  • rozszerzenie szkolnej wiedzy matematycznej u co najmniej 15 uczniów klas III-VI szkół podstawowych z Sopotu, w zakresie:
  • opanowanie podstaw matematycznego zapisu symbolicznego;
  • opanowanie podstawowych technik dowodzenia, w tym pomysłów („tricków”) często stosowanych w zadaniach konkursowych;
  • poznanie abstrakcyjnej strony matematyki – modeli uogólniających pewne obserwacje, procesu budowania teorii;
  • zapoznanie się z niezwykłymi i zaskakującymi twierdzeniami matematyki.

Opis projektu:

Rok 2017 to piąty z kolei rok, w którym realizowany jest projekt MATMANIACY. Jest on dedykowany uczniom uczęszczającym do klas III – VI szkół podstawowych w Sopocie, posiadającym ponadprzeciętne predyspozycje matematyczne. Zajęcia prowadzone są w każdy piątek w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 50/54, w godzinach od 15:30 do 17:15, dzięki uprzejmości Dyrekcji szkoły.

Tegoroczna edycja MATMANIAKÓW obejmuje zajęcia prowadzone w formie:

– kółka matematycznego – zajęcia istotnie rozszerzające wiedzę szkolną, przygotowujące do różnego rodzaju konkursów matematycznych i logicznych,

– warsztatów rozwijających – w szczególności są to warsztaty logicznego myślenia– zajęcia doskonalące nieszablonowe myślenie (rozwiązywanie zadań niestandardowych) i zajęcia poświęcone poprawnej argumentacji matematycznej.

Matmaniacy – bo tak można nazwać uczniów, którzy poznają świat dzięki królowej nauk, mają także okazję uczyć się w języku angielskim. Praktyka ta, stosowana na naszych zajęciach, pozwoli uczniom nawiązywać kontakty z rówieśnikami z innych państw zainteresowanych matematyką i pogłębiać swoje umiejętności w tym kierunku.

Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr Barbara Wolnik – wyśmienity dydaktyk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

wp_20161202_16_13_14_prowp_20170210_15_46_00_pro

wp_20170407_16_49_42_prowp_20170407_16_50_12_pro

Matmaniacy mogą pochwalić się dużymi sukcesami. Zdobywają wysokie miejsca nie tylko w szkolnych czy międzyszkolnych konkursach matematycznych, ale też wspaniale sobie radzą w Alfiku, Kangurze i Kangurku Matematycznym oraz w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MAT czy też Mistrzostwach Polski w Grach Matematycznych i Logicznych. Kilkoro Matmaniaków wzięło udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Gier Matematycznych i Logicznych, które odbyły się w Paryżu i zajęło miejsca w ścisłej czołówce.