Moduł I. Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii  morza

Objaśnienia:
SP – poziom kształcenia: szkoła podstawowa
SPP – poziom kształcenia: szkoła ponadpodstawowa
OzNI – materiały z dostosowaniami dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim
OS – materiały z dostosowaniami dla uczniów słabowidzących


 

– SP (OS)_Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii morza – pobierz

– SPP (OS)_Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii morza – pobierz

– SP i SPP (OzNI)_ Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii morza – pobierz

– SP i SPP (OzNI)_Liczebność i zagęszczenie fok – pobierz

– SP i SPP_Liczebność i zagęszczenie fok w rezerwacie Mewia Łacha – pobierz

– SPP_Kartogram zagęszczenia fok szarych w różnych akwenach Bałtyku – pobierz

SPP (OS)_Kartogram zagęszczenia fok szarych w różnych akwenach Bałtyku – pobierz

  • Interaktywne zadania online: 

– I.1 Podstawowe pojęcia ekologiczne. Przyporządkuj poszczególne organizmy do strefy morza, w której żyją. – zagraj

– I.2 Podstawowe pojęcia ekologiczne. Dopasuj pojęcie do jego wyjaśnienia. – zagraj

– I.3 Podstawowe pojęcia ekologiczne. Wstaw brakujące słowo. – zagraj

– I.4 Podstawowe pojęcia ekologiczne. Przyporządkuj grupy organizmów morskich do stref Bałtyku, w których bytują. – zagraj   

– Zestawienie zadań wraz z linkami i kodami QR – pobierz

  • Gry i zabawy – projekty gier i zabaw do pobrania:

    – Fiszki – pobierz

– Kostki edukacyjne – pobierz

– Gra „Memory” – pobierz

– Gra „Ekosystem” – pobierz

– Plansza magnetyczna „Ekosystem Bałtyku” – pobierz

– Bałtyckie domino – pobierz

– Bałtyckie domino (OS) – pobierz