Moduł III. Cechy hydrologiczne Morza Bałtyckiego mające wpływ na jego wrażliwość na oddziaływanie czynników antropogenicznych

Objaśnienia:
SP – poziom kształcenia: szkoła podstawowa
SPP – poziom kształcenia: szkoła ponadpodstawowa
OzNI – materiały z dostosowaniami dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim
OS – materiały z dostosowaniami dla uczniów słabowidzących


 

– SP_Cechy hydrologiczne Morza Bałtyckiego mające wpływ na jego wrażliwość na oddziaływanie czynników antropogenicznych – pobierz

– SP (OS)_ Cechy hydrologiczne Morza Bałtyckiego mające wpływ na jego wrażliwość na oddziaływanie czynników antropogenicznych – pobierz

– SPP_ Cechy hydrologiczne Morza Bałtyckiego mające wpływ na jego wrażliwość na oddziaływanie czynników antropogenicznych – pobierz

– SPP (OS)_ Cechy hydrologiczne Morza Bałtyckiego mające wpływ na jego wrażliwość na oddziaływanie czynników antropogenicznych – pobierz

– SP i SPP (OzNI)_Nasze Morze Bałtyckie – pobierz

– SP_Hydrologiczne cechy Morza Bałtyckiego – pobierz

– SP (OzNI)_Hydrologiczne cechy Morza Bałtyckiego – pobierz 

– SP (OS)_Hydrologiczne cechy Morza Bałtyckiego – pobierz

– SPP_Hydrologiczne cechy Morza Bałtyckiego – pobierz

– SPP (OzNI)_Hydrologiczne cechy Morza Bałtyckiego – pobierz

  • Interaktywne zadania online:

– III.1 Cechy hydrologiczne Morza Bałtyckiego. Wyjaśnij pojęcia dotyczące cech hydrologicznych Morza Bałtyckiego. – zagraj

– III.2 Cechy hydrologiczne Morza Bałtyckiego. Dopasuj części zdań tak, by stwierdzenia dotyczące Bałtyku były prawdziwe. – zagraj

– III.3 Cechy hydrologiczne Morza Bałtyckiego. Połącz właściwą nazwę głębi z jej miejscem na mapie Bałtyku. – zagraj

– III.4 Cechy hydrologiczne Morza Bałtyckiego. Znajdź ukryte słowa dotyczące hydrologii Bałtyku. – zagraj

 – Zestawienie zadań wraz z linkami i kodami QR – pobierz

  • Mapy – projekty map do pobrania:

– Mapa batymetryczna Morza Bałtyckiego – pobierz

– Mapa polityczna Północnej Europy – do uzupełnienia – pobierz

– Mapa polityczna Północnej Europy – puzzle (8 x A4) – pobierz

– SP i SPP_Gęstość wody o różnej temperaturze – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_Gęstość wody o różnej temperaturze – pobierz

– SP i SPP_Wlewy słonej wody do Bałtyku – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_Wlewy słonej wody do Bałtyku – pobierz

– SP i SPP_Gęstość wody o różnym zasoleniu – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_Gęstość wody o różnym zasoleniu – pobierz

– SP i SPP_Gęstość wody a zanurzenie jednostek pływających – pobierz

– SP i SPP (OS, OzNI)_Gęstość wody a zanurzenie jednostek pływających – pobierz

  • Podcasty:

– Bałtyk i jego problemy – obejrzyj

– Cechy hydrologiczne Bałtyku – obejrzyj

– Zestawienie wraz z linkami i kodami QR – pobierz