Nieznane życie Bałtyku

Tytuł projektu: “Nieznane życie Bałtyku – morska edukacja”

Termin realizacji projektu: 01.04.2018 – 30.09.2019

Koszty kwalifikowany: 61 046,54 PLN

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 45 000 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku   

Cele projektu: Celem planowanych działań jest poszerzenie świadomości społeczeństwa w skali regionalnej i ogólnopolskiej z zakresu biologii, bioróżnorodności, ekologii i ochrony Morza Bałtyckiego, a także kształtowanie pro-przyrodniczych reakcji i postaw wobec morskiej przyrody oraz zakresu i rodzaju jej eksploatacji.

Opis projektu:

W ramach projektu planowane są działania:

  • stworzenie  bazy multimedialnej dotyczącej ryb i ich siedlisk w Morzu Bałtyckim do wykorzystania na cele edukacyjne;
  • zaprojektowanie i wykonanie mobilnej wystawy edukacyjnej składającej się z 31 tablic;
  • wykonanie plansz edukacyjnych dotyczących ichtiofauny Morza Bałtyckiego