POMORSCY_2020

Tytuł projektu: “Pomorscy czują klimat! – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza – kontynuacja działań w roku 2020”

Termin realizacji projektu: 01.06.2020-30.09.2020

Koszt całkowity projektu: 30 693 PLN

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 20 000 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Główny cel :

Głównym celem projektu będzie kształtowanie postaw pro-przyrodniczych oraz ekologicznych nawyków wśród mieszkańców województwa pomorskiego, dzięki czemu ich wybory dokonywane będą z pełną świadomością i troską o dobro natury.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców województwa pomorskiego oraz turystów;
  • uświadomienia odbiorcom, że ich codzienne zachowania i wybory mają wpływ na stan środowiska
  • wykształcenia postaw pro-przyrodniczych wśród uczestników w każdym wieku
  • zwiększenia wiedzy uczestników na temat form ochrony przyrody oraz znajomości parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz parków narodowych województwa pomorskiego

Opis projektu:

Przewidziane są działania edukacyjne podczas 3 imprez plenerowych w okresie lipiec- sierpień 2020 r. polegające na zachęceniu do udziału w przygotowanych grach i zabawach podczas, których uczestnik może przyswoić oraz utrwalić posiadaną wiedzę z zakresu bioróżnorodności, zasobów naturalnych i gospodarki odpadami oraz odpowiedzialnych zachowań, które mogą wprowadzić w swoje życie aby przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego. W rezultacie czego odbiorcy będą zdolni do podejmowania świadomych decyzji, co wpłynie na zmniejszenie negatywnej presji na środowisko, w tym obniży jego zanieczyszczenie.

W ramach kampanii Pomorscy czują klimat! 25 lipca br. nasz zespół edukatorów gościł ze stoiskiem informacyjno- edukacyjnym w Helu, na pierwszym z trzech planowanych w ramach projektu, wydarzeniu plenerowym 16. Dzień Ryby w Helu. Nasze działania spotkały się z dużym zainteresowaniem, odwiedzający nasze stoisko goście chętnie brali czynny udział w proponowanych grach, zabawach i rozmowach zdobywając i utrwalając sobie wiedzę o otaczającym nas środowisku naturalnym.


Za nami drugie z trzech planowanych w ramach projektu wydarzeń- dzisiaj 8 sierpnia br. nasz zespół Pomorskich gościł ze stoiskiem informacyjno- edukacyjnym w Krynicy Morskiej.

W dniu 22 sierpnia gościliśmy na pikniku ekologicznym w Molotece- Stadionie Letnim Gdańsk LOTOS na plaży w Gdańsku Brzeźnie. To już ostatnie, trzecie wydarzenie, w którym uczestniczyliśmy z naszym stoiskiem edukacyjnym w ramach projektu “Pomorscy czują klimat! – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza – kontynuacja działań w roku 2020”