Przyjaciel środowiska naturalnego – zajęcia i wydarzenia organizowane w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej w województwie pomorskim w roku 2019.

Przyjaciel środowiska naturalnego – zajęcia i wydarzenia organizowane w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej w województwie pomorskim w roku 2019.

Czas realizacji projektu: 02.01.2019 r. do 31.01.2020 r.

Koszt kwalifikowany: 172 327,05 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 106 118,47 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Kwota dofinansowania ze środków:

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat bioróżnorodności Morza Bałtyckiego i sposobów jego ochrony, kształtowanie postaw i zachowań pro-przyrodniczych wobec sposobów i zakresu eksploatacji zasobów morza wśród uczestników zajęć edukacyjnych i wydarzeń plenerowych. Podnoszenie świadomości ekologicznej odbiorców w zakresie postaw pro-przyrodniczych przekłada się na podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów ograniczających presję na środowisko przyrodnicze i degradację jego zasobów. Głównymi działaniami projektowymi są:

  • Warsztaty edukacyjne pn. Błękitna Szkoła
  • Warsztaty edukacyjne w zainteresowanych szkołach i placówkach edukacyjnych województwa pomorskiego tzw. Błękitna Szkoła wyjazdowa
  • Letni  kurs Ichtiologia Morza
  • Wydarzenia plenerowe upowszechniające wiedzę ekologiczną: Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna, Piknik Bioróżnorodności, Dzień Ryby w Helu i inne

Odbiorcami projektu są w szczególności dzieci i młodzież szkolna, dorośli z województwa pomorskiego, a także turyści, którzy zwłaszcza w okresie wakacyjnym mają bezpośredni wpływ na jakość i stan nadmorskiej przyrody.