PW 2 Hel utrwalenie

Tytuł projektu : Utrwalenie efektów ekologicznych drugiego etapu tworzenia Parku Wydmowego w Helu

Termin realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 30.11.2017 r.

Koszt całkowity projektu: 117 010,25 PLN

Koszty kwalifikowane projektu: 117 010,25 PLN

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚIGW w Gdańsku w formie dotacji: 99 913, 00 PLN

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Wkład własny: 17 097,25 PLN

Partnerzy projektu:

                                     Uniwersytet Gdański

 

Cel projektu: Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie kompleksowej naprawy poszczególnych elementów kładki.

Opis projektu: 

W ramach realizacji zadania planowane są działanie:

  1.  Oczyszczenie oraz dwukrotne pomalowanie balustrady drewnianej – 470 metrów bieżących;
  2. Remont trzech wiat polegający na zeszlifowaniu starej powłoki malarskiej, wymianie zmurszałych elementów drewnianych oraz nałożenie dwóch warstw świeżej farby;
  3. Wymiana poręczy o wymiarach 11×10 cm na łącznej długości 48 metrów bieżących;
  4. Wymiana słupów o wymiarach 11 x 11 cm i długości 140 cm – 12 sztuk;
  5. Wymiana elementów drewnianych (podstawy wspornika balustrady) o wymiarze 36 x 16 cm o grubości 7 cm – 164 sztuki;
  6. Wymiana drewnianych wsporników balustrady o wymiarach 6 x 6 cm o długości 120 cm – 30 sztuk
  7. Wymiana desek brzegowych kładek o wymiarach 6 x 14 cm na długości łącznej 39 metrów bieżących;
  8. Wymiana zbitych szyb w obrębie trzech wiat, szkło bezpieczne wraz z oblistowaniem o wymiarach 44 x 37 – 15 sztuk;
  9. Uprzątnięcie i nasadzenie rokitnika w obrębie wejścia na kładkę od strony byłego portu wojskowego w Helu – 90 sztuk sadzonek;
  10. Uprzątnięcie terenu, nasadzenie sadzonek gatunków wydmowych tj. wydmuchrzycy piaskowej i piaskownicy zwyczajnej przy wejściu na kładki od strony ul. Portowej.