Relacje z działań w ramach projektu BagCyp etap.4

29 maja 2018 r. – wizja terenowa na Cyplu Helskim

Celem wyjścia w teren było wskazanie roślin do usunięcia oraz monitoring zmian roślinności wydm jako efektu zabiegów.

Powierzchnia porośnięta różą pomarszczoną Rosa rugosa przed tegorocznym zabiegiem jej usunięcia.

Silnie zachwaszczone „stanowisko bojowe”.

Zdjęcia: prof. dr hab. Jacek Herbich

20 czerwca 2018 r. – przegląd powierzchni na Czarnym Bagnie.

Przed rozpoczęciem usuwania nalotu brzozy i sosny dokonano przeglądu powierzchni podczas którego stwierdzono niski stan wody na całym torfowisku oraz przesuszenie powierzchniowej warstwy torfu. Szczególnie widoczne było ono na polderach 11 i 12, gdzie powstały głębokie spękania o głębokości do 15 cm.

Ogólny widok polderu 11. Spękania do 15 cm głębokości.

Fragment powierzchni monitoringowej na polderze 12. Między kępami wrzosu jasne płaty zaschniętego torfowca Sphagnum cuspidatum oraz czerwono zabarwione skupienia rosiczki okrągłolistnej Drosera rotundifolia.

Zdjęcia: prof. dr hab. Maria Herbich, prof. dr hab. Jacek Herbich

19 września 2018 r.  – kontrola na Czarnym Bagnie.

Po usunięciu siewek i nalotu sprawdzono poprawność wykonania prac. Stwierdzono nadal bardzo niekorzystne warunki wodne na całej powierzchni objętej reintrodukcją.

Fragment zregenerowanego mszaru torfowcowego na polderze 6. Na pierwszym planie utrzymujące się spękania w przesuszonej warstwie torfu.

Zdjęcia: prof. dr hab. Maria Herbich, prof. dr hab. Jacek Herbich

21 września 2018 r. – kontrola na Cyplu Helskim

 Celem wyjazdu terenowego była ocena efektów zabiegów usuwania chwastów i roślin obcych dla wydm. Niestety, niektórzy turyści, czy też mieszkańcy Helu, nie szanują przyrody i naszej pracy. Traktują wydmy jak publiczną toaletę. Nie jesteśmy w stanie kontrolować tego zjawiska, siatki które zamontowaliśmy często zostają celowo rozcięte. Dlatego prosimy, zwracajmy uwagę na niewłaściwe zachowanie innych!

„Stanowisko bojowe” po odchwaszczaniu.

„Toaleta” w sąsiedztwie rozciętej siatki.

Zdjęcia: prof. dr hab. Jacek Herbich

11 października 2018 r. –po opadach deszczu na Czarnym Bagnie.

Ze względu na opady deszczu, które wystąpiły po długotrwałej suszy letniej, dokonano wizji terenowej, której celem było stwierdzenie reakcji regenerującej się pokrywy roślinnej.

Częściowo zalany polder 8 po opadach deszczu. Na odsłoniętej części dna żywe pędy Sphagnum cuspidatum oraz liczne młode osobniki wełnianki pochwowatej Eriophorum vaginatum z obsiewu w 2018 r.

Zdjęcia: prof. dr hab. Maria Herbich, prof. dr hab. Jacek Herbich