Ucz się smyku o Bałtyku_2021

Ucz się smyku o Bałtyku – edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym poświęcona bioróżnorodności Morza Bałtyckiego.

Nr umowy WFOŚ/D/515/3258/2021

Czas realizacji projektu: 14.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

Koszt kwalifikowany: 30.057,91 zł

Kwota dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku- dotacja: 19.986,74 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Sprawozdanie i efekt ekologiczny.

Głównym celem projektu jest kreowanie postaw pro-przyrodniczych poprzez aktywną edukację wśród najmłodszych odbiorców (dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym). Edukacja ekologiczna, wprowadzona od najmłodszych lat, pozwoli na nabycie odpowiednich nawyków wykorzystywanych podczas czynności dnia codziennego, które wspomogą dbanie o środowisko naturalne. Ponadto pozwoli to również na osiągnięcie prawidłowego stopnia wrażliwości na problemy przyrody związane z zagrożeniami antropogenicznymi. Efektem końcowym prowadzonych działań będzie wypracowanie wśród odbiorców projektu świadomości zagrożeń jakie niesie działalność człowieka skutkująca dbałością o morskie środowisko w codziennych decyzjach, a w efekcie krótko- i długotrwałym bezpośrednia poprawa stanu i jakości środowiska naturalnego.

W zakres szczegółowych celów projektu wchodzi stworzenie bazy materiałów edukacyjnych dla dzieci składającej się z: kart edukacyjnych, materiałów multimedialnych (podcastów, animacji, prezentacji ppt.) oraz opracowanie materiałów pomocniczych dla nauczycieli. Wszystkie materiały będą również opracowane i dostępne w formie online.

Głównymi działaniami projektowymi są:

  • Projekt i przygotowanie pomocniczych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli ( 2 opracowania dla 2 grup wiekowych)
  • Projekt kart edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (5 kart x 4 arkusze tj. 20 arkuszy)
  • Projekty prezentacji ppt oraz podcastów dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Odbiorcami projektu są w szczególności najmłodsi uczestnicy programów edukacyjnych: przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

Gorąco zachęcamy do pobierania naszych materiałów ze strony Błękitnej Szkoły w Helu pod adresem: https://hel.ug.edu.pl/blekitna-szkola/