Unieważnienie postępowania

UWAGA!!

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na zakup i instalację kamer wraz z systemem przekazującym obraz do internetu, ogłoszone w dniu 08.02.2016 r., w ramach realizacji projektu pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Informacja o unieważnieniu