BagCyp etap 4

 

Tytuł projektu: “Czynna ochrona przyrody na obszarach Natura 2000: Łebskie Bagna PLH 220040 oraz Hel i Zatoka Pucka PLH 220032 Etap 4”

Termin realizacji projektu: 01.04.2018-30.11.2018

Koszt całkowity projektu: 111 813,90zł PLN

Kwota dofinansowania  WFOŚiGW w Gdańsku – dotacja: 100 000 PLN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku   

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wspomagania procesu renaturalkizacji wybranych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000: łebskie Bagna oraz Zatoka Pucka i półwysep Helski, poprzez przeprowadzenie zabiegów czynnej ochrony. Zabiegi te są niezbędne dla podtrzymania i wzmocnienia dotychczas uzyskanych efektów w zakresie odtwarzania i poprawy stanu następujących siedlisk przyrodniczych:

  • Czarne Bagno 7210Torfowiska wysokie zdegradowane,
  • Cypel Helski 2120 Nadmorskie Wydmy białe2130 Nadmorskie wydmy szare, 2140 Nadmorskie wrzosowiska bażynowe, 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich,
  • Park Wydmowy 2120 Nadmorskie wydmy białe, 2130 Nadmorskie wydmy szare.

Opis projektu:

W ramach projektu planowane są działania:

  • Usuwanie nalotów brzozy i sosny z poeksploatacyjnego fragmentu torfowiska Czarne Bagno, na którym uprzednio przeprowadzono reintrodukcję mchów torfowców,
  • usuwanie róży pomarszczonej, wierzby kaspijskiej, robinii akacjowej i chwastów z wydm Cypla Helskiego,
  • dosadzanie rokitników na powierzchni w sumie około 140 metrów kwadratowych w brakujących miejscach wzdłuż promenady w kierunku kładek na Cyplu,
  • Wymiana tablic informacyjno – edukacyjnych zamontowanych przy kładkach na Cyplu Helskim w ilości 42 sztuk oraz 2 tablic informacyjno – edukacyjnych dotyczących działań zrealizowanych na tym obszarze.

Relacje z działań w ramach projektu