Dzień Ryby 2018, 28 lipca w Helu

ZAPROSZENIE!

Stacja Morska imienia Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu serdecznie zaprasza na Dzień Ryby w Helu.

To okolicznościowe lokalne święto ma przypominać społeczeństwu o roli ryb w ekosystemie Bałtyku, zwracać uwagę na gatunki chronione, funkcję ryb w gospodarce i życiu człowieka, uświadamiać o przyjaznych środowisku metodach pozyskiwania ryb na potrzeby ludzi.

Wspominamy także o organizmach które bez ryb żyć nie mogą m.in o ssakach morskich , a poza sprawami morskimi poruszany jest temat rzek połączonych z Bałtykiem i stanowiących z nim ekosystemową całość. Jest to impreza edukacyjna, gdzie wiedza przekazywana jest poprzez ekspozycję, zabawę i konkursy.

W tym roku gatunkami przewodnimi Dnia Ryby w Helu będą ryby
niewykorzystywane komercyjnie, niezwykłe, rzadkie i mało znane.
Zapraszamy do Helu 28 lipca w godzinach 11.00 – 17.00. Miejsce Bulwar Nadmorski im. Prof. Kazimierza Demela, pomosty Parku Wydmowego, teren przy fokarium okolice Błękitnej Wioski (ulice Portowa i Rybacka).