Sympozjum na Wydziale Prawa i Administracji UG poświęcone prof. Wacławowi Dawidowiczowi.

W piątek 10 czerwca 2022 roku odbyło się na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego sympozjum poświęcone prof. Wacławowi Dawidowiczowi – pierwszemu kierownikowi Katedry Prawa Administracyjnego na tym Wydziale. Sympozjum odbyło się w przeddzień 25 rocznicy śmierci Profesora, a jego organizatorami byli profesorowie Tomasz Bąkowski i Mariusz Bogusz oraz ich katedry: Katedra Prawa Administracyjnego oraz Katedra Postępowania Administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Sprawozdanie z sympozjum

Warsztaty w Gminie Pszczółki!

W dniach 6 i 8 czerwca, we współpracy z Gminą Pszczółki zrealizowaliśmy warsztaty o tematyce biologii i ekologii pszczół, w których udział wzięli uczniowie klas I-III oraz klas szóstych Szkoły Podstawowej w Pszczółkach.
Zajęcia zorganizowane były w ramach projektu „Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska” programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowane ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały wykładów, bawiły się świetnie przymierzając kapelusz pszczelarza i dotykając prawdziwe plastry miodu! Zapraszamy do galerii zdjęć.

🐝

Letni Kurs Ichtiologiczny

Razem z Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG zapraszamy studentów kierunków przyrodniczych do wzięcia udziału w dziewiątej edycji letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA

Kurs odbędzie się w dniach 21.08. – 04.09.2022 roku a na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 czerwca

Jest 18 miejsc i decyduje kolejność zgłoszeń

O tym, jak zgłosić się na kurs, jakie są warunki i wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie tutaj Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

Warsztaty w Rezerwacie Przyrody Zajęcze Wzgórze

W piątek 10 czerwca Fundacja we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zorganizowała warsztaty dotyczące Rezerwatu Przyrody Zajęcze Wzgórze w Sopocie. Mówiliśmy o kwaśnej buczynie, rozpoznawaliśmy głosy ptaków i dowiedzieliśmy się o niezmiernie ciekawym „Szlaku Borsuka”. Zdecydowanie warto poznawać nasze cenne otoczenie i uczyć się z niego korzystać w sposób zrównoważony i korzystny dla wszystkich. Ogromne podziękowania za ciekawe prowadzenie warsztatów dla Pana Dariusza Ożarowskiego oraz Pani Agnieszki Kościowskiej – pracowników Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”.

Spotkania dla młodzieży w Helu – warsztaty w ramach projektu „Bałtyk bez barier”

W dniach 26 i 27 maja w Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry IOUG w Helu odbyły się pierwsze spotkania dla młodzieży szkolnej w ramach projektu „Bałtyk bez barier”. Kolejne warsztaty realizowane były w dniach 6 i 7 oraz 9 i 10 czerwca.

Program warsztatów obejmował zajęcia teoretyczne jak również praktyczne. Podczas warsztatów zaprezentowaliśmy program edukacyjny, nad którym w ramach realizowanego projektu pracuje 17. ekspertów.

Pogoda była piękna, uśmiechy na twarzach i unikatowa wiedza – tak uczyliśmy i bawiliśmy się jednocześnie!!! Zapraszamy do galerii zdjęć.

Projekt „Bałtyk bez barier” dofinansowano w ramach funduszy EOG oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.Więcej informacji o projekcie znajdziecie na stronie : https://frug.ug.edu.pl/…/projekty…/baltyk-bez-barier/

Sympozjum „Doświadczenia i Perspektywy powrotów Dóbr Kultury ”

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Gdańska i Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, była współorganizatorem polsko – niemieckiego sympozjum naukowego „Doświadczenia i Perspektywy powrotów Dóbr Kultury ”, które odbyło się w Dworze Artusa w Gdańsku w dniu 10 czerwca 2022 r.Sympozjum zostało zorganizowane z okazji powrotu gotyckiego ołtarza Pietas Domini do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

Publikacja pt. „Idee Wacława Dawidowicza. Kierunki, inspiracje, krytyka” – II tom Gdańskiej Koncepcji Prawa Administracyjnego

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się publikacja upamiętniająca myśl Profesora Wacława Dawidowicza – twórcy Gdańskiej Koncepcji Prawa Administracyjnego, wybitnego Badacza nauk prawno-administracyjnych, Nauczyciela i Humanisty, pierwszego kierownika Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1971-1983.

Publikacja powstała dzięki walnemu wsparciu licznych partnerów – Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji UG, Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Sfinansowaną ją ze środków Miasta Gdańska, Miasta Gdyni oraz Samorządu Województwa Pomorskiego.

Publikacja pt. „Idee Wacława Dawidowicza. Kierunki, inspiracje, krytyka”- druga część Gdańskiej Koncepcji Prawa Administracyjnego pod red. prof. Tomasza Bąkowskiego oraz prof. Mariusza Bogusza stanowi jedną z form uczczenia 25-letniej rocznicy śmierci Profesora Wacława Dawidowicza. Autorami artykułów naukowych składających się na drugi tom cyklu są przedstawiciele nauki prawa administracyjnego z wiodących ośrodków akademickich w Polsce, w tym uczniowie Profesora Dawidowicza z pierwszego, drugiego i trzeciego pokolenia.

Prezentacja książki będzie miała miejsce podczas sympozjum pt. „Życie i twórczość Profesora Wacława Dawidowicza”, które odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UG w piątek, 10 czerwca 2022 r. z udziałem licznych gości, w tym autorów i recenzentów publikacji.

Dzień dziecka w fokarium w Helu!

Z okazji Światowego Dnia Dziecka 1 czerwca zapraszamy wszystkie dzieci do 18 roku życia do bezpłatnych odwiedzin fokarium.

Ponadto w godzinach od 10.00 do 15.00 zorganizowane zostanie stoisko informacyjne na temat Morza Bałtyckiego i jego mieszkańców wraz z atrakcjami dla najmłodszych. Będzie można narysować lub pokolorować wybrane organizmy, zakręcić edukacyjnym kołem fortuny, ułożyć bałtyckie puzzle i zagrać w domino. Zapraszamy również do udziału w rodzinnej grze terenowej. Więcej szczegółów na profilu fb fokarium.

Partnerem strategicznym wydarzenia jest grupa LOTOS