Spotkanie projektowe Bałtyk bez barier.

W dniach 23-24 marca w Helu odbyło się spotkanie projektowe z ekspertami, którzy pracowali nad ostateczną wersją programu edukacyjnego z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego w ramach projektu „Bałtyk bez barier”.
Pracowaliśmy bardzo intensywnie a spotkanie zaowocowało konstruktywnymi wnioskami.
Trzymajcie kciuki! ✊
Już w maju udostępnimy powstałe w projekcie materiały i narzędzia edukacyjne 🤓🦭
Więcej informacji o projekcie „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących – The Baltic Sea without barriers – increasing eduactional chances for children and youth through student engagement methods”👇
 

Zakończenie projektu„Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska”

Zakończyliśmy projekt „Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska” programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Projekt realizowany był w partnerstwie, w skład którego weszły dwie organizacje pozarządowe: Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” – lider projektu, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz jednostka samorządu terytorialnego Gmina Pszczółki (woj. pomorskie).

W ramach działania projektowego „Warsztaty i zajęcia dla społeczności lokalnej na rzecz ochrony pszczół” Fundacja zrealizowała:

  • 5 warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z zakresu ochrony pszczół, ich biologii i ekologii, w których wzięły udział 3 szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa
    w Pszczółkach, Szkoła Podstawowa w Różynach oraz Szkoła Podstawowa w Skowarczu) – łącznie 185 uczniów klas 0, I-III oraz VI.
  • 1 spotkanie/otwarte warsztaty dot. ochrony pszczół w dniu 27.08.2022 w Pszczółkach podczas obchodów „Święta Miodu Pszczółkowskiego” dla lokalnych rolników o tematyce z zakresu ochrony roślin uprawnych, wpływie takich działań na pszczoły. W spotkaniu/warsztatach wzięło udział łącznie 15 lokalnych rolników/rolniczek.
  • 1 spotkanie/otwarte warsztaty dla szerokiego grona społeczności lokalnej o tematyce z zakresu potrzeby ochrony pszczół także podczas obchodów „Święta miodu Pszczółkowskiego”, w dniu 27.08.2022 w Pszczółkach. Tematyka dotyczyła ogólnych informacji nt. pszczół, ich charakterystyki pod względem wyjątkowej roli, którą pełnią w środowisku, ochrony tych owadów i ich znaczenia w przyrodzie oraz interakcji z roślinami miodo- i pyłkodajnymi. Uczestnicy otrzymali nasiona do wysiania własnej kwietnej łąki. W spotkaniu/warsztatach wzięło udział łącznie 59 przedstawicieli/przedstawicielek lokalnej społeczności.

Mamy również przyjemność przekazać Państwu opracowany przez Partnerów projektu dokument pt.: „Model współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami”. Model ten został umiejscowiony w obszarze tematycznym „Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym”.

Życzymy miłej lektury i dziękujemy, że byliście z nami! 😊

Za nami ostatni już dzień prac w rezerwacie przyrody Bielawa.

Za nami ostatni już dzień prac w rezerwacie przyrody Bielawa w ramach realizowanego tam projektu „Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa”. Dzięki naszym działaniom krajobraz rezerwatu zyskał piękny, otwarty charakter. Te wspaniałe widoki można podziwiać z dwóch wież obserwacyjnych (od strony Sławoszyna i Ameryki). W ich pobliżu znajdują się także tablice informacyjno – edukacyjne dotyczące historii utworzenia i ochrony rezerwatu.
 
fot. Katarzyna Legeżyńska
 
Więcej informacji o projekcie można zaczerpnąć na stronie 👇

Energa z Grupy ORLEN –  współpraca w 2023 roku!

Energa z Grupy ORLEN Sponsorem działań Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz ochrony Bałtyku–  współpraca w 2023 roku!

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu realizuje programy ochrony bałtyckiej przyrody oraz prowadzi działalność badawczą i edukacyjną. W 2023 roku, dzięki współpracy z Energą z Grupy ORLEN Fundacja będzie kontynuować projekt ukierunkowany na ochronę ekosystemu Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem przybrzeżnych gatunków i siedlisk, zagrożeń dla nich (w tym hałasu podwodnego oraz plastiku i mikroplastiku) i sposobów ich ograniczania.

Współpraca partnerska realizowana będzie m.in. poprzez kontynuację kampanii edukacyjno-informacyjnej KIERUNEK BAŁTYK a w szczególności:

  • pomoc w organizacji zajęć edukacyjnych w Stacji Morskiej UG – w postaci warsztatów Błękitnej Szkoły oraz letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA o zasięgu regionalnym i krajowym, służących przekazywaniu najnowszej wiedzy o środowisku Morza Bałtyckiego, metodach badania podwodnego życia, zagrożeniach antropogenicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia plastikiem oraz hałasem i metodach ich ograniczania;
  • organizację plenerowych wydarzeń edukacyjnych (m.in. Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna, Dzień Ryby czy Dzień Dziecka, w ramach których aranżowane są stoiska edukacyjne i prowadzona jest dystrybucja najnowszej wiedzy poprzez materiały wydawnicze oraz gry terenowe i konkursy;
  • stworzenie anglojęzycznej wersji wystawy w muzeum fokarium i Domu Morświna.

Kierunek Bałtyk to kampania skierowana do szerokiego grona odbiorców. W prowadzonych warsztatach poświęconych bioróżnorodności Morza Bałtyckiego biorą udział uczniowie z województwa pomorskiego, jak również warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i świętokrzyskiego oraz z zagranicy (przede wszystkim uczniowie i studenci z programu Erasmus), łącznie ok. 6-8 tys. osób rocznie.

Kampania Kierunek Bałtyk to także zajęcia online i edukacyjne wydarzenia plenerowe służące dotarciu z najświeższą wiedzą o ekosystemie Bałtyku do mieszkańców całej Polski, a grono ich odbiorców to kilkanaście tysięcy osób rocznie.

Edukujemy również odwiedzających helskie fokarium turystów z całej Polski i spoza granic naszego kraju. Wiedzę dotyczącą Morza Bałtyckiego i jego mieszkańców dystrybuujemy w formie drukowanych materiałów edukacyjnych oraz postów i treści merytorycznych przekazywanych przez media społecznościowe i strony internetowe. Zapraszamy do odwiedzin profilu fokarium, Stacji Morskiej UG oraz FRUG w mediach społecznościowych, gdzie będziemy informować Państwa o naszych wspólnych działaniach z @EnergaSA z Grupy #ORLEN.

Prace w rezerwacie Bielawa c.d…

Za nami kolejny dzień pracy w rezerwacie przyrody Bielawa w ramach projektu „Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa”.
…i tym razem doświadczyliśmy czegoś czego nie można wyrazić słowami- zobaczcie sami 👇
 
fot. Katarzyna Legeżyńska
 
Więcej informacji o projekcie można zaczerpnąć na stronie:
 

      

  

W rezerwacie na Bielawie trwają prace.

Prace w rezerwacie przyrody Bielawa w ramach projektu „Renaturalizacja siedlisk i roślinności zdegradowanego torfowiska wysokiego w rezerwacie przyrody Bielawa” nadal trwają.
Choć pogoda bywa kapryśna są momenty kiedy wydaje się, że wiosna już tuż tuż.
Mogliśmy to odczuć na własnej skórze właśnie podczas ostatniej wizyty w rezerwacie.
Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć wykonanych na wyjątkowej Bielawie.
Więcej informacji o projekcie można zaczerpnąć na stronie:
fot. Joanna Jaszczołt, Katarzyna Legeżyńska

Kondolencje

Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczącemu Rady Fundacji

Prof. Piotrowi Stepnowskiemu wraz z Rodziną

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Brata Rafała

    Składają Zarząd i Pracownicy Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Podsumowanie 2022 r. w projekcie MATMANIACY

X edycja projektu MATMANIACY minęła pod znakiem rekordu frekwencji podczas zajęć realizowanych w czterech sopockich szkołach podstawowych.

Mieliśmy przyjemność gościć w: Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej, Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 7 im. Tadeusza Kościuszki, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki oraz Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9. Przeprowadziliśmy 36 zajęć matematycznych oraz 8 zajęć chemicznych dla łącznie 774 uczniów.

Najczęściej wybieranymi tematami zajęć matematycznych były: „Matematyczne przeprawy”, „Wstęga Mobiusa”, „Bryły platońskie i inne”, „Jak grać, żeby wygrać” oraz „Zasada szufladkowa Dirichleta”. Jeśli niniejsze tytuły wzbudziły Twoje zainteresowanie serdecznie zachęcamy do zapoznania się z opisem zajęć ujętym na liście tematów, która dostępna jest na podstronie projektu: https://frug.ug.edu.pl/pl/projekty/projekty-realizowane/matmaniacy-x-edycja/

Bardzo nas cieszy tegoroczna frekwencja i liczymy, że w przyszłym roku również będziemy mogli gościć w sopockich szkołach podstawowych!!! Dziękujemy naszym Prowadzącym za rewelacyjną pracę i zaangażowanie!!!

Projekt MATMANIACY realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Sopotu.

Sklepik fokarium zaprasza na świąteczne zakupy!!

Sklepik fokarium zaprasza na świąteczne zakupy!! Idą święta. Jak co roku zachęcamy do wsparcia naszych działań na rzecz bałtyckich fok, również poprzez zakupy w sklepiku fokarium. Sklepik przygotował trzy specjalne zestawy.
Z powodu problemów technicznych prosimy o dokonywanie zamówień wyłącznie drogą mailową na adres- sklepikfokarium@gmail.com

A oto zestawy:

Foczy zestaw świąteczny I:
– brelok pucyfik
– skarpetki z fokami ( rozmiar do wyboru 37/40 lub 43/46)
– kubek Jasmine z foką (400 ml)
Cena zestawu : 55zł

Zestaw świąteczny dla dzieci z foką :- kubek granatowy z foką- maskotka foka średnia- skarpetki dziecięce z fokami ( rozmiary do wyboru 23/26, 27/30, 37/40)Cena zestawu : 75zł

Zestaw świąteczny dla dzieci z morświnem :- kubek granatowy z foką- maskotka morświn średni- skarpetki dziecięce z fokami ( rozmiary do wyboru 23/26, 27/30, 37/40)Cena zestawu : 75 zł